REKLAMA

Zagraniczny staż perspektywą na lepsze jutro

Projekt „Zagraniczny staż perspektywą na lepsze jutro” jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich w okresie 01.12.2016 – 30.04.2018. Projekt jest finansowany przez Unię Eu...

Program Rewitalizacji Gminy Radoszyce

Program Rewitalizacji Gminy Radoszyce na lata 2016-2023 jest to bardzo ważny dokument, bez którego nie moglibyśmy się starać o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ś...