REKLAMA

Dotacje na sport w gminie Radoszyce

Burmistrz Miasta i Gminy Radoszyce ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie wspierani...

Pieniądze na sport w gminie Fałków

Wójt Gminy Fałków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku. Gmina przeznaczy na ten cel 50 tysięcy złotych.

Są pieniądze na sport w gminie Fałków

Samorząd gminy Fałków ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Dotacje będą przeznaczone na działania związane ze sportem, a swoje projekty można zgłaszać do końca stycznia....