REKLAMA

Uczniowie ZDZ zdobywali doświadczenie w Hiszpanii

Od kilku lat w Technikum Zawodowym ZDZ w Końskich realizowany jest program Erasmus+, w ramach którego uczniowie tej szkoły biorą udział w zagranicznych miesięcznych praktykach zawodowych w krajach Unii Europejskiej. Program ten skierowany jest na rzecz edukacji, szkoleń młodzieży i sportu na lata 2014-2020, a finansowany ze środków Unii Europejskiej. Obecnie w szkole ZDZ w Końskich w ramach tego programu realizowany projekt pn. „Sukces zawodowy gwarantowany, gdy europejski staż odbywamy”.

REKLAMA

Sukces zawodowy gwarantowany, gdy europejski staż odbywamy

Projekt kierowany jest do 20 uczniów klas I i II Technikum ZDZ Końskich, kształcących w zawodach:

REKLAMA

• technik logistyk,
• technik żywienia i usług gastronomicznych.

Młodzież wraz z opiekunami podzielona została na dwie dziesięcioosobowe grupy. Pierwsza grupa odbywała praktykę zawodową w okresie od 15 kwietnia 2018 do 11 maja 2018 roku, natomiast druga wyjedzie na praktyki we wrześniu b. r.

Przez okres 4 tygodni uczniowie doskonalili swoje umiejętności i w praktyce mogli wykorzystać zdobywaną w szkole wiedzę, uczestnicząc w praktykach zawodowych zorganizowanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach logistycznych i gastronomicznych w Hiszpanii, a dokładniej w Walencji.

Przygotowanie językowe i kulturowe

Przed wyjazdem zakwalifikowani do projektu uczniowie wzięli udział w wielogodzinnym przygotowaniu językowym, kulturowym, pedagogicznym oraz w zajęciach z przedsiębiorczości. Podczas tych spotkań zdobyli m. in. wiedzę na temat kultury, zwyczajów, historii i gospodarki Hiszpanii, a także zapoznali się z zasadami odbywania praktyk. Uczniowie mieli zapewniony bezpłatny udział w praktykach i szkoleniach, transport międzynarodowy i lokalny, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie oraz opiekę pedagogiczną.

Nauka zawodu

Najważniejszym zadaniem stażystów podczas pobytu w Hiszpanii była praca związana z zawodem. Uczniowie byli przydzieleni do firm logistycznych oraz gastronomicznych, gdzie pod troskliwą opieką pracodawców nabywali umiejętności i kompetencje zawodowe. Młodzież bardzo chętnie angażowała się w wykonywanie przydzielonych im zadań, co zostało zauważone przez pracodawców i wpłynęło na wysoką ocenę końcową uczniów.
Logistycy zdobywali doświadczenie między innymi poprzez obsługę maszyn i urządzeń w magazynie, poznawali i określali zagrożenia związane z transportem ładunków, wypełniali dokumenty procesów dystrybucji ładunków oraz wykonywali praktyczne czynności w zakładzie pracy, biurze oraz magazynie.

Uczniowie kierunku gastronomicznego swoje umiejętności doskonalili w restauracjach i kawiarniach. Gotowali i podawali potrawy oraz profesjonalnie obsługiwali gości.

Aktywnie spędzony czas

Uczniowie Szkół ZDZ w Końskich oprócz samej Walencji mieli możliwość zwiedzenia miasteczek: Cuenca (dziedzictwo UNESCO), Alarcon, Altea, Benidorm i Denia. W Walencji natomiast odwiedzili oceanarium oraz Biopark, mieli możliwość obejrzenia na żywo meczu piłkarskiego oraz zwiedzenia stadionu, a także wzięcia udziału w corrida de torros.

Obok poznawania nowych twarzy oraz zawierania przyjaźni uczniowie dość aktywnie spędzali wolny czas, m.in. grali w ping-ponga, bilard, korzystali  z siłowni. Największą atrakcją i przyjemnym wypoczynkiem był pobyt na plaży oraz kąpiele w morzu.

Dzięki odbytym praktykom młodzież Szkół ZDZ w Końskich podniosła swoje kwalifikacje, wiedzę oraz umiejętności w dziedzinie logistyki i gastronomii. Wyjazd na zagraniczny staż zwiększył ich szanse na lokalnym, krajowym, a nawet zagranicznym rynku pracy. Ponadto uczestnictwo w projekcie stanowiło niepowtarzalną, a dla części uczestników możliwe, że jedyną szansą na zagraniczny wyjazd, obcowanie z obcą kulturą i tradycją. Warto zatem podkreślić, że po powrocie z Hiszpanii uczniowie przywieźli bagaż cennych doświadczeń, pamiątek, niezapomnianych chwil, wspomnień i przeżyć, które na długo pozostaną w ich pamięci.

Wysoka jakość kształcenia

Organizacja staży zagranicznych podnosi jakość kształcenia oraz wpływa na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły. Odbycie zagranicznych staży przez uczniów potwierdzone zostaje certyfikatami Europass-Mobilność, dzięki którym nabyte przez nich umiejętności, kwalifikacje i kompetencje zawodowe nabierają postać formalną i uznawaną zarówno u polskich jak i europejskich pracodawców.

artykuł sponsorowany

REKLAMA

Comments are closed.