REKLAMA

Urszula Przygodzka z Aniołem Dobroci! [zdjęcia]

Samorząd województwa świętokrzyskiego uhonorował osoby, instytucje i organizacje, które nie ograniczają swej pracy do działań wynikających z „ustawowego katalogu”, ale angażują się szczególnie w niesienie pomocy innym, wychodząc poza ramy obowiązków. Nagrodę „Świętokrzyski Anioł Dobroci” otrzymała Urszula Przygodzka, mieszkająca w Radoszycach, w powiecie koneckim! 

REKLAMA

Ideą nagrody Świętokrzyski Anioł Dobroci jest dostrzeżenie, docenienie i promocja instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, a także osób fizycznych szczególnie silnie zaangażowanych w pomoc na rzecz rodzin i osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej. Do nagrody zgłaszane są inicjatywy, projekty, wydarzenia, działania, których celem jest krzewienie idei bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka. Statuetki nagrodzonym oraz wyróżnienia wszystkim nominowanym wręczali przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik.

W kategorii indywidualnej było w tym roku dziewięciu nominowanych, a w kategorii zespołowej siedmiu – „Takich osób, które zasługują na tytuł Anioła Dobroci, jest oczywiście w naszym województwie dużo więcej. Kapituła miała bardzo trudny problem do rozstrzygnięcia, dlatego przyznano w tym roku dwie nagrody indywidualne” – mówił podczas specjalnej gali marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

REKLAMA

Jeden Anioł Dobroci w kategorii Indywidualnej trafił do Ewy Sałaj, wiceprezesa Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom” w Piekoszowie. Pani Ewa jako osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, jest również koordynatorem Fundacji Aktywnej Rehabilitacji – wyszukuje osoby po wypadkach, by objąć je wsparciem i rehabilitacją.

Drugą statuetkę w kategorii indywidualnej otrzymała Urszula Przygodzka, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, która jest wieloletnim i doświadczonym pracownikiem pomocy społecznej. Pomaga m. in. rodzinom zastępczym, osobom w kryzysie czy uzależnionym. – „Kocham swoją pracę. Pomoc społeczna jest czymś, czemu poświęcam się bez reszty i daje mi to ogromną satysfakcję” – mówiła Urszula Przygodzka, dziękując również wszystkim swoim współpracownikom.

W kategorii zespołowej statuetką Anioła Dobroci uhonorowano Annę i Edwarda Zawieruchów, którzy od 19 lat prowadzą w Kielcach rodzinny dom dziecka.

Galę w Filharmonii Świętokrzyskiej uświetnił koncert w wykonaniu uczniów Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. Jednym z zaproszonych na galę gości był starosta konecki Grzegorz Piec.

Zdjęcia (swietokrzyskie.pro):

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *