REKLAMA

Urzędy gminy nieczynne do odwołania. Sprawy należy załatwiać korespondencyjnie

Większość Urzędów Gmin w powiecie koneckim od poniedziałku lub od wtorku jest zamkniętych. Wszelkie sprawy należy załatwiać wcześniej umawiając się na wizytę lub korespondencyjnie.  Poniżej znajdziecie informacje zamieszczone przez poszczególne jednostki. Oczywiście pracownicy urzędów normalnie przychodzą do pracy, zmienia się system obsługi petentów. 

REKLAMA

Końskie: 

REKLAMA

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Urząd Miasta i Gminy w Końskich od 16 marca 2020 r. będzie zamknięty dla interesantów – z wyjątkiem rejestracji zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Załatwianie wszelkich pozostałych spraw odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.

KONTAKT:

Centrala – tel. 41 372 32 49
• Wydział Organizacyjny – wew. 114
• Wydział Finansowy – wew. 137
• Wydział Gospodarki Nieruchomościami – wew. 116
• Wydział Inwestycji – wew. 141
• Wydział Dróg Gminnych – wew. 146
• Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy – wew. 212
• Urząd Stanu Cywilnego – tel. 41 372 29 46
• Wydział Spraw Obywatelskich – tel. 41 372 33 47
• Wydział Edukacji – tel. 41 372 34 59
• Straż Miejska – tel. 606 857 141

Stąporków: 

Ograniczono dostęp do Urzędu Miejskiego.
W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, w trosce o bezpieczeństwo oraz zdrowie mieszkańców naszej Gminy, Urząd Miejski w Stąporkowie będzie zamknięty dla Interesantów od 16 marca do odwołania. Wyjątkiem będzie jedynie rejestracja urodzeń i zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Załatwianie wszelkich pozostałych spraw odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie z merytorycznymi pracownikami wydziałów i referatów Urzędu Miejskiego w Stąporkowie.
Wykaz telefonów do wydziałów i referatów Urzędu – TUTAJ

Radoszyce: 

Szanowni Państwo,

informujemy że w dniu 13 marca 2020 r. Minister Zdrowia wprowadził stan zagrożenia epidemiologicznego, co skutkuje ograniczeniem do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów osobistych, również w instytucjach publicznych. W trosce o Państwa zdrowie od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania budynek Urzędu Miasta i Gminy w Radoszycach będzie dostępny tylko dla pracowników i będzie działał w trybie wewnętrznym.

Sprawy urzędowe można załatwiać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (EPUAP), poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Ponadto w wejściu głównym ustawiona będzie skrzynka na wpływające dokumenty. W celu ułatwienia kontaktu prosimy opatrywać składane dokumenty numerem telefonu wnioskodawcy.

Osobiście, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym będą załatwiane sprawy niecierpiące zwłoki, wymagające osobistego stawiennictwa, w szczególności rejestracja zgonów w USC.

Kontakt:

Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
e-mail: [email protected]
tel: 41 373 50 83, 41 373 50 84 fax: 41 373 50 84

ePUAP: pvll0064wu

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach

tel: 41 373 53 77

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach

tel. 41 373 50 35

Prosimy o dokonywanie wpłat na konta bankowe:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

Bank Spółdzielczy w Końskich O/Radoszyce

nr rachunku: 02 8494 0003 2003 0300 0130 0001

OPŁATA ZA ODBIOR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Bank Spółdzielczy w Końskich O/Radoszyce

nr rachunku: 02 8494 0003 2003 0300 0130 0001

Prosimy o wyrozumiałość oraz zastosowanie się do powyższych informacji w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Szanowni Mieszkańcy!

Obecna sytuacja na świecie oraz powiększające się ryzyko zakażenia koronawirusem w naszym kraju zmusza nas do podjęcia szeregu działań profilaktycznych w trosce o nasze wspólne dobro. Od samego początku regularnie odbywamy spotkania z dyrektorami placówek oświatowych, kierownikami jednostek podległych oraz pracownikami, by wspólnie opracować plan działań minimalizujących ryzyko zakażenia.

W dniu 4 marca odbyliśmy również spotkanie z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich, by poznać wytyczne w postępowaniu prewencyjnym. Na bieżąco zamieszczamy aktualne zalecenia, informacje, instrukcje i wszelkiego typu materiały, by każdy z nas miał możliwość zapoznania się z najważniejszymi procedurami. Wprowadziliśmy ograniczenia przyjmowania interesantów w urzędzie, zamknęliśmy wszystkie placówki edukacyjne na terenie gminy, dom kultury, świetlice wiejskie, halę sportową i salę gimnastyczną do odwołania. Wprowadzamy wszelkie środki ostrożności, by zminimalizować ryzyko zakażenia. Dlatego też podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich wydarzeń i imprez kulturalnych do odwołania. W dniu dzisiejszym odbyło się ponadto poszerzone spotkanie kryzysowe w powiecie, gdzie temat był poddawany do licznych dyskusji.

Biorąc pod uwagę zarówno zalecenia ogólnopolskie, w trosce o nasze wspólne dobro, informujemy, że od dnia 17 marca 2020 roku Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach będzie zamknięty dla interesantów do odwołania. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP: pvll0064wu, za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], [email protected], faxem 41 373 50 84 lub telefonicznie pod numerem 41 373 50 83.

UMiG Radoszyce

Gowarczów: 

Szanowni Państwo!

W związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z koronawirusem,
w trosce o życie i zdrowie mieszkańców, przekazujemy informacje na temat funkcjonowania Urzędu Gminy w Gowarczowie.

Urząd Gminy w Gowarczowie pracuje od poniedziałku do piątku od godz. 730 do godz. 1530.

Sprawy w Urzędzie Gminy w Gowarczowie należy załatwiać telefonicznie, drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez stronę obywatel.gov.pl i ePUAP. Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać także drogą elektroniczną na adres email: [email protected]

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Gowarczowie
Plac XX-lecia 1
26-225 Gowarczów
tel. 48/6724037 fax. 48/6724744
email: [email protected]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie:
Plac XX-lecia 1
26-225 Gowarczów
tel. 48/6724037 fax. 48/6724744
email: [email protected]

Od dnia dzisiejszego (16.03.2020 r.) do odwołania do Urzędu Gminy w Gowarczowie można wejść jedynie w sprawach, których nie można załatwić za pomocą innych środków komunikacyjnych tj. akty zgonu.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Pacocha

Fałków:

Szanowni Państwo, w związku z coraz większym zagrożeniem epidemicznym zawiadamiamy że od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy w Fałkowie oraz jednostki organizacyjne będą niedostępne dla interesantów w kontakcie osobistym z wyłączeniem sporządzenia aktu zgonu.

Pracownicy Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będą załatwiać sprawy po kontakcie telefonicznym, faxem, poprzez pocztę elektroniczną lub platformę e-PUAP. Wnioski pisemne można składać w wyznaczonym do tego celu miejscu w holu Urzędu.

Wszelkie podatki i opłaty należy wpłacać bezpośrednio na konta bankowe podane poniżej:

rachunek bankowy do opłat za odpady komunalne: Bank Spółdzielczy w Przedborzu o/ Fałków 47 8988 0001 0010 0117 9689 0134

rachunek bankowy do podatków i innych opłat (w tym opłaty skarbowe): Bank Spółdzielczy w Przedborzu o/ Fałków 49 8988 0001 0010 0117 9689 0001

Dane kontaktowe do Urzędu Gminy w Fałkowie i do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Telefon/fax: 44 787 3535. 44 787 3506, 44 787 3518

e-mail: [email protected], [email protected]

Skrytka e-PUAP: k9684bpfuk/skrytka

Wójt Gminy

/-/ Henryk Konieczny

Smyków:

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SMYKÓW ORAZ INNYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG URZĘDU GMINY SMYKÓW

W trosce o dobro społeczeństwa w celu minimalizowania ryzyka zarażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w dniu 16 marca 2020 roku podjąłem decyzję o wstrzymaniu przyjęć interesantów w Urzędzie Gminy Smyków oraz w podległych jednostkach organizacyjnych. Sprawy pilne – związane z rejestracją narodzin i aktów zgonu załatwiane będą po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną. Mieszkańcy proszeni są o załatwianie swoich spraw drogą mailową lub telefoniczną oraz przez platformę ePUAP.

 Sekretariat: kontakt: 41/ 373-91-81, e-mail: [email protected]  Urząd Stanu Cywilnego: kontakt: 41/ 373-91-81, w. 39 lub w. 40 , e-mail: [email protected]  GOPS: kontakt: 41/373-90-08, e-mail: [email protected]

Ruda Maleniecka: 

Na ten moment brak oficjalnego komunikatu. Wcześniejsze komunikaty zalecają mieszkańcom ograniczenie przychodzenia do Urzędu Gminy. Można się jednak spodziewać, że od wtorku i ten urząd będzie zamknięty dla interesantów

Słupia Konecka: 

Wójt gminy Słupia Konecka wprowadza od dnia 16 marca aż do odwołania ograniczenia w dostępności do Urzędu Gminy. Czynne będzie jedynie wejście główne do budynku. Jednocześnie w holu głównym stać będzie skrzynka na wpływające dokumenty. Celem ułatwienia kontaktu  prosi się o zostawianie swoje numeru telefonu. Można kontaktować się także mailowo: [email protected] i telefonicznie 41 391 11 47.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *