REKLAMA

W gminie Ruda Maleniecka moc inwestycji drogowych

Największym wyzwaniem inwestycyjnym na terenie gminy Ruda Maleniecka w najbliższych miesiącach będzie stworzenie ciągu pieszo-rowerowego od głównej miejscowości do cmentarza przez tzw. krzyżówki rudzkie. Oprócz tego w planach jest budowa lub remont szeregu innych dróg. 

REKLAMA

Dwukierunkowy ciąg pieszo-rowerowy zostanie poprowadzony od Rudy Malenieckiej (od mostu na rzece Czarnej) w stronę cmentarza parafialnego. Ułatwi dotarcie do cmentarza poruszającym się na rowerach i pieszo oraz dla konduktów żałobnych. W ramach projektu przewidziana jest budowa ścieżki o utwardzonej nawierzchni bitumicznej, umożliwiającej bezpieczny ruch pieszy i rowerowy o całkowitej długości 1460 m (± 50 m) i szerokości 3 m. Istniejący chodnik z kostki od mostu na Czarnej do rzeczki Sokołówki zostanie zdemontowany, a na jego miejsce pojawi się asfalt. Na wysokości Sokołówki trasa zmieni swój bieg z prawej strony drogi na lewą. Na skrzyżowaniu dróg krajowych (tzw. Krzyżówki) powstaną przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów oznakowane znakami poziomymi, pionowymi oraz znakiem aktywnym na wysięgniku z zasilaniem słonecznym.

REKLAMA

Ścieżka będzie posiadać obrzeże betonowe i odwodnienie na całej długości, by zapobiec zastoiskom wody. Rów biegnący wzdłuż drogi krajowej, który będzie oddzielał ścieżkę od jezdni zostanie poddany modernizacji. Termin zakończenia inwestycji: do 15 listopada 2017 r.

W 2017 roku w gminie Ruda Maleniecka zaplanowano przebudowę 12 odcinków dróg gminnych:

Drogi gminne, na których przebudowę pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie poziom pomocy wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji. Celem planowanych operacji jest poprawa jakości przejazdu oraz ułatwienie mieszkańcom miejscowości dostępu do dróg powiatowych i krajowych, a tym samym przyczynienie się do wsparcia lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

– przebudowa drogi gminnej Ruda Maleniecka – Cieklińsko (tzw. Wesoła) w miejscowości Ruda Maleniecka.,

– przebudowa drogi gminnej Zbójno – Kołoniec w miejscowości Kołoniec.

– przebudowa drogi gminnej w Młotkowicach (Jeżów).

– przebudowa drogi gminnej w Młotkowicach (droga dojazdowa do domu ludowego, na Zamoszcze i Borki).

W ramach środków pozyskanych z budżetu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego zaplanowano modernizację następujących odcinków dróg:

– w miejscowości Lipa (droga obok remizy OSP),

– w miejscowości Koliszowy (działki nr 1602 i 1629, droga w południowej części wsi),

Inne odcinki dróg gminnych, na których zaplanowano położenie nawierzchni asfaltowej znajdują się w:

– Cisie (Budy),

– Rudzie Malenieckiej (droga dojazdowa na Piaski),

– Strzęboszowie (w zachodniej części miejscowości),

– Kolonii-Dębie (do ostatnich zamieszkałych zabudowań),

– Wyszynie Fałkowskiej (łącznik pomiędzy drogą powiatową do Kołońca a drogą krajową).

Wśród dróg powiatowych na terenie gminy przeznaczonych do przebudowy znajdują się:

– odcinek drogi powiatowej pomiędzy Rudą Maleniecką a Lipą (warto dodać, że przebudowie zostanie poddany także odcinek drogi Lipa-Jakimowice, choć na terenie gminy Radoszyce, to jest to trasa wykorzystywana także przez mieszkańców gminy Ruda Maleniecka) (termin realizacji najpóźniej do 30.03.2018 r.),

– odcinek drogi powiatowej Wyszyna Fałkowska – Maleniec w Kołońcu (na odcinku od strażnicy OSP w kierunku Małego Kołońca),

– odcinek drogi powiatowej od tzw. Krzyżówek Rudzkich w kierunku Cieklińska, kontynuacja prac z zeszłego roku,

– część trasy pomiędzy Dębą a Koliszowami,

– odcinek drogi w Cisie, w kierunku na Zychy,

– odcinek w miejscowości Machory, w kierunku Adamowa.

Tam, gdzie to konieczne, będą prowadzone roboty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych (naprawa powierzchniowych spękań i wykruszeń, uszkodzeń i nierówności). Ponadto kontynuowane będą prace polegające na budowie chodników w miejscowościach Lipa (wzdłuż drogi powiatowej, m.in. przed Organistówką) oraz Maleńcu (lewą stroną drogi w kierunku Grębenic).

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *