REKLAMA

W przypadku rozwodu Sąd nie będzie stopniował winy stron. Kto odpowie za rozpad małżeństwa?

Gdy następuje trwały oraz zupełny rozkład pożycia, a więc między małżonkami ustają łączące ich więzi, wówczas zachodzą okoliczności dla orzeczenia rozwodu. Jeżeli rozwodzące się strony zgodnie przyznają, że żadna z nich nie ponosi winy za zaistniałą sytuację, rozwód zakończy się szybko – bez orzekania o winie. Jednak gdy małżonkowie obarczają się odpowiedzialnością za rozpad pożycia, Sąd musi zadecydować, które z nich zawiniło. Z racji tego, że wina nie będzie stopniowana może się okazać, że Sąd orzeknie o winie obu stron.

REKLAMA

Sądu nie interesuje, kto ponosi większą odpowiedzialność za rozkład pożycia małżeńskiego

REKLAMA

Decydując się na rozwód z orzekaniem o winie trzeba brać pod uwagę to, że Sąd będzie badał i analizował, która ze stron jest winna rozkładu pożycia. Bardzo często małżonkowie są przekonani o tym, że drugie z nich przyczyniło się do zaistniałej sytuacji w znacznie większym stopniu. Idąc tym tokiem myślenia zakładają oni, że Sąd przypisze winę tylko jednej stronie. Dla Sądu nie ma to jednak znaczenia – jeżeli uzna on, że zawinili zarówno mąż jak i żona, bez względu na dysproporcje w przewinieniach, uzna winę obojga.

Należy mieć na uwadze, że Sąd bardzo często przypisuje winę za zachowania, które z punktu widzenia małżonków nie miały bezpośredniego wpływu na doprowadzenie do rozwodu. To na przykład nieokazywanie wsparcia w chorobie lub negatywny stosunek do rodziny współmałżonka. Jak się okazuje, również takie czynniki mogą zostać uznane za zawinione przyczyny. Do najczęstszych jednak zaliczana jest agresja, niewierność i uzależnienia. Brak stopniowania winy oznacza zatem, że nawet gdy mąż (przykładowo) prowadził podwójne życie, a żona (przykładowo) długo przebywała w delegacji, Sąd może orzec rozwód z winy obojga małżonków.

Konsekwencje, jakie niesie ze sobą rozwód z obustronnym orzeczeniem o winie

Wzajemne obwinianie się za rozkład pożycia małżeńskiego zazwyczaj prowadzi do sytuacji, w której Sąd orzeka winę obustronną. Taki obrót spraw nie wpływa na zasądzenie władzy rodzicielskiej lub ustalenie kontaktów z dziećmi. Ma jednak znaczenie w kwestii alimentów, przyznawanych na rzecz byłego małżonka. Rozwód z obustronnym orzeczeniem o winie wiąże się bowiem z obowiązkiem alimentacyjnym. Świadczenia w wysokości ustalonej przez Sąd przysługują rozwiedzionemu małżonkowi, jeśli ten znalazł się w stanie niedostatku. Kiedy istnieją więc przesłanki, że po rozstaniu będziemy mieć problemy z samodzielnym utrzymaniem się i podjęciem pracy, rozwód z obustronnym orzeczeniem o winie może okazać się dla nas najkorzystniejszym rozwiązaniem. Jeśli nie chcemy sami przechodzić przez sprawę rozwodową, zgłośmy się do prawnika. W Kancelarii Adwokackiej Krystyna Hese-Trzaska uzyskamy kompleksową pomoc prawną i reprezentację na wysokim poziomie.

Materiał partnera.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *