REKLAMA

W Rudzie Malenieckiej powstanie świetlica środowiskowa!

To dopiero pierwszy krok do wykonania inwestycji, ale już wiadomo, że w gminie Ruda Maleniecka zostanie wybudowana świetlica środowiskowa. O przyznaniu dotacji na tę budowę zadecydował ostatnio Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. 

REKLAMA

Centrum Rudy Malenieckiej. Zdjęcie poglądowe.

Ponad 53 miliony złotych trafi do samorządów i organizacji pozarządowych w ramach dwóch rozstrzygniętych przez Zarząd Województwa konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – działania „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”. W ramach dofinansowanych projektów powstaną m.in. mieszkania treningowe oraz inne formy wsparcia dla osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie. A także świetlice środowiskowe, jako pomoc dla dzieci z rodzin dotkniętych różnego rodzaju problemami wychowawczymi. Jednym z beneficjentów tych środków będzie gmina Ruda Maleniecka.

To jedyna gmina z powiatu koneckiego, która otrzyma pieniądze w ramach konkursu  „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”. Dotyczył on m. in. organizowania i rozwijania świetlic środowiskowych oraz innych placówek, w których dzieci z rodzin dotkniętych różnego rodzaju problemami wychowawczymi będą mogły odrabiać lekcje, korzystać z korepetycji, aktywnie spędzać czas i rozwijać zainteresowania pod okiem wykwalifikowanych wychowawców. W ramach projektów, rodzinom przeżywającym różnego rodzaju trudności życiowe i wychowawcze będzie można m. in. oferować porady psychologa, udział w grupach wsparcia, integrację w ramach grup międzypokoleniowych lub pomoc poprzez interwencję kryzysową.

REKLAMA

Na konkurs wpłynęły w sumie 42 wnioski, z których po ocenie formalnej i merytorycznej, komisja oceny projektów rekomendowała Zarządowi do dofinansowania 6 najwyżej ocenionych. W sumie 6 jednostek otrzyma 12 milionów złotych dotacji z RPO. Wśród nich jest gmina Ruda Maleniecka.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *