REKLAMA

Wiemy ile powiat miał zapłacić profesorowi Chmajowi!

Wiemy już jaką dokładnie kwotę powiat konecki miał zapłacić za usługi profesora Marka Chmaja. Wiemy też, że do tej pory żaden przelew ze Starostwa Powiatowego w Końskich nie wyszedł do kancelarii tego znanego prawnika, a poprzedni Zarząd planował za jego usługi zapłacić pieniędzmi zabezpieczonymi na… zakup energii elektrycznej dla Starostwa. O sytuacji udało nam się także porozmawiać z samym profesorem. 

REKLAMA

Profesor Marek Chmaj, foto: Wikipedia

Jak udało nam się ustalić kancelaria profesora Chmaja wystawiła powiatowi koneckiemu dwie faktury na łączną kwotę 25 tysięcy 830 złotych. Natomiast jak czytamy w przekazanym nam wczoraj piśmie do dnia 16 kwietnia 2019 roku „Powiat Konecki nie przekazał żadnych środków na rzecz Pana Marka Chmaja, ani jego Kancelarii”.

Przypomnijmy, że 20 marca o godzinie 8:00 zwołano Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Koneckiego. Podczas niej radni 11 głosami za (przy 21 osobowej radzie) zdecydowali o przekazaniu pełnomocnictwa do reprezentowania rady przed wszelakimi organami profesorowi Markowi Chmajowi. Około godziny 15:00 tego samego dnia pojawiło się obwieszczenie w myśl którego wojewoda świętokrzyski z mocy prawa rozwiązała Radę Powiatu w Końskich z dniem 26 stycznia (wtedy to upłynęły 3 miesiące od czasu ogłoszenia wyników wyborów).

REKLAMA

Profesor Chmaj opracował opinię prawną oraz podjął pierwsze działania w kierunku zaskarżenia obwieszczenia. I to właśnie za te dwie czynności wystawiono faktury na łączną kwotę 25 tysięcy 830 złotych. Zapytaliśmy o to czy powiat zapłacił przedstawione rachunki i uzyskaliśmy odpowiedź, że nie. To dlatego, że w opinii prawników Starostwa Powiatowego w Końskich rada w momencie przekazywania pełnomocnictwa już nie istniała, a zatem brak jest podstaw do zapłaty przedmiotowych faktur. Powołują się oni także na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody z 9 kwietnia, które unieważniło tamtą uchwałę dotyczącą pełnomocnictwa. W piśmie przekazanym do naszej redakcji czytamy:

  • uchwala nr VI/18/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 20 marca 2019 roku (przyp. red. uchwała o przekazaniu pełnomocnictwa) rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 kwietnia 2019 […] została stwierdzona jej nieważność z uwagi na powzięcie jej przez organ nie funkcjonujący w dacie jej powzięcia. Tym samym Rada Powiatu w Końskich nie mogła skutecznie umocować jako swojego pełnomocnika rad. pr. prof. dr hab. Marka Chmaja.
  • Do Starostwa Powiatowego wpłynęła opinia prawna sporządzona przez Pana Marka Chmaja, jednakże opinia ta nie była sporządzona na zlecenie Starostwa Powiatowego. Osoby zlecające wykonanie takiej opinii nie mogły skutecznie reprezentować Powiatu Koneckiego i tym samym zaciągać zobowiązania w imieniu i na rzecz Poiwatu Koneckiego.
  • W dniu 9 kwietnia 2019 roku osoba pełniący funkcję Zarządu Powiatu Koneckiego – Pan Grzegorz Piec wysłał pismo do Kancelarii p. Marka Chmaja, w którym poinformował, że Powiat Konecki nie potwierdza zawarcia umowy, zaś osoby które powoływały się na reprezentowanie Powiatu Koneckiego nie były umocowane do zawarcia umowy i tym samym brak jest podstaw do zapłaty przedmiotowych faktur.  

Z takim stanem rzeczy nie zgadza się sam profesor Marek Chmaj. Jego kancelaria wysłała już do Starostwa Powiatowego w Końskich wezwanie do zapłaty. Profesor w rozmowie telefonicznej z nami zapowiedział, że jego kancelaria będzie starała się wyegzekwować wspominane środki –„Osoba, która wykonuje obowiązki organu wykonawczego powiatu odmówiła wypłaty naszego honorarium za czynności, które zostały nam zlecone i zostały wykonane. Według mojej wiedzy nasza umowa zawarta z powiatem koneckim jest wiążąca, zawarta jest zgodnie z prawem, a my czynności wykonaliśmy. W związku z tym będziemy drogą prawną egzekwować nasze honorarium. W tej sprawie wystąpimy do Sądu Rejonowego w Warszawie” – mówił nam Marek Chmaj nie chcąc jednocześnie zdradzać na jakim etapie są obecnie postępowania prowadzone w sprawie powiatu koneckiego.

Co ciekawe były Zarząd Powiatu Koneckiego planował zapłacić za usługi profesora pieniędzmi przesuniętymi w budżecie ze środków zabezpieczonych na zakup energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego – „Uchwałą nr 36/2019 Zarządu Powiatu Koneckiego z dnia 19 marca 2019 roku, która została unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym nr 13/2019 z dnia 3 kwietnia […] Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przewidywano przesunięcie w budżecie kwoty 30.000 zł z pozycji zakup energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego na rzecz pozycji Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” – czytamy w przekazanym nam piśmie.

Kto więc zapłaci za usługi profesorowi Chmajowi? Odpowiedź ze Starostwa Powiatowego sugeruje, że być może powinny to prywatnie zrobić osoby należące do byłej rady. Przypomnijmy, że podczas specjalnej konferencji prasowej były starosta konecki Andrzej Lenart deklarował, że w przypadku przegranej sądowej tak się stanie –„[…] jeżeli Sąd WSA czy ktokolwiek udowodni, że działaliśmy niezgodnie z prawem to zapłacimy sami” – mówił Lenart.

Z naszych informacji wynika, że Wojewoda Świętokrzyski cały czas nie przekazała skargi złożonej przez prof. Chmaja do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z prawem ma na to 30 dni. Skarga natomiast została za jej pośrednictwem złożona w dniu 25 marca.

Do sprawy będziemy powracać. 

 

REKLAMA

One thought on “Wiemy ile powiat miał zapłacić profesorowi Chmajowi!

  1. Skoro mowa o finansach powiatu proszę o materiał na temat wynagrodzenia osoby pełniącej funkcje; wysokość kto je ustalił, z jakich środków są płacone z powiatu cz z rządowych,
    czy osoba pełniąca funkcję organów zawarła umowę o pracę z radcą prawnym, który jej pomaga. Dlaczego nie został przeprowadzony nabór zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *