REKLAMA

Wiemy jakie drogi będą remontowane z Funduszu Dróg Samorządowych!

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki ogłosił dziś listę odcinków drogowych zakwalifikowanych do wsparcia finansowego z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Wiemy jakie drogi gminne oraz powiatowe na terenie powiatu koneckiego będą remontowane w 2020 roku. Poniżej znajdziecie ich listę. 

REKLAMA

POWIAT KONECKI (w tym przypadku drogi budowane będą prawdopodobnie według montażu finansowego stworzonego wspólnie z gminami przez które przechodzą – np. jeżeli dana droga otrzymała 60% dofinansowanie ze środków rządowych to powiat dorzuca 20%, a gmina ostatnie 20%): 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0391T Wyszyna Rudzka – Maleniec – gr. woj. świętokrzyskiego – (Grębenice) (odc. I) w km 1+010 – 2+005 na dł. 995 mb, (odc. II) w km 2+105 – 3+100 na dł. 995 mb i (odc. III) w km 3+205 – 4+200 na dł. 995 mb – dofinansowanie wynosi 60%, a kosztorysowa kwota remontu to 1 milion 871 tysięcy złotych. 

REKLAMA

– Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków – Hucisko – Krasna – Mniów- Węgrzynów – Borki – Kuźniaki – Ruda Strawczyńska w km 0+040 – 0+600, w km 6+051 – 7+097 i w km 8+821 – 10+700 na łącznej długości 3,485 km – dofinansowanie wynosi 60%, a całkowita wartość projektu to 2 miliony 785 tysięcy złotych. 

– Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0401T Stąporków – Radoszyce – Włoszczowa w km 23+787 – 24+782 na dł. 995 mb (odc. I), w km 25+413 – 26+263 na dł. 850 mb (odc. II) i Nr 0414T Radoszyce – Jacentów w km 4+741 – 5+341 na dł. 600 mb (odc. III) – dofinansowanie wynosi 60%, a cały projekt oszacowano na 1 milion 750 tysięcy złotych. 

– Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków – Gliniany Las – Smyków w km 3+473 do km 5+948 – 2,475 km. ETAP III – odcinek od km 5+260 do km 5+918,02 – dofinansowanie wynosi 60%, a cały projekt to 1 milion 641 tysięcy złotych.

– Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Fałków – Pląskowice – Dąbrowa – Rudzisko w km 0+830 – 1+430 na dł. 600 mb (odc. I), w km 2+010 – 3+000 na dł. 990 mb (odc. II) i w km 5+060 – 6+050 na dł. 990 mb (odc. III) – dofinansowanie wynosi 60%, a kosztorys projektu to 1 milion 884 tysiące złotych. 

GMINA KOŃSKIE: 

– Budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 728 – ul. Kieleckiej do drogi krajowej nr 42 – ul. Spacerowej w Końskich. Zadanie otrzymało dofinansowanie na 2019 rok, a dziś także na 2020 (jest ono dwuletnie) – dofinansowanie wynosi 60%, a łączny koszt budowy to ponad 7,9 mln złotych! 

 Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu ul. Piłsudskiego, Kazanowskiej i 3-go Maja w Końskich – łączny koszt zadania to ponad 1 milion złotych, dofinansowanie wynosi 60%.

– Przebudowa drogi wewnętrznej – ulicy Warsztatowej w Końskich – dofinansowanie wynosi 60%, a łączny koszt zadania to ponad 460 tys złotych.

 Rozbudowa drogi gminnej Końskie – Stadnicka Wola – dofinansowanie wynosi 60%, a łączny koszt zadania to 1 milion 964 tys złotych.

– Budowa drogi gminnej łącznik od ul. Polnej do ul. Krakowskiej w Końskich – dofinansowanie wynosi 60%, a łączny koszt zadania to 1,1 mln złotych

Budowa drogi gminnej ulicy Źródlanej w Końskich – dofinansowanie wynosi 60%, a łączny koszt zadania to 1 milion 126 tysięcy złotych.

GMINA RADOSZYCE: 

Przebudowa dróg gminnych na odcinkach Węgrzyn – Jarząb i Jóźwików – Łysów celem poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – dofinansowanie wynosi 70%, a szacunkowy koszt zadania to 733 tysiące złotych.

Remont drogi gminnej na odcinku Filipy – Jarząb celem poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – dofinansowanie na poziomie 70%, a łączny koszt zadania to 318 tys złotych.

GMINA FAŁKÓW: 

Przebudowa drogi gminnej nr 322004T Zbójno – Greszczyn na odcinku 998 mb – dofinansowanie wynosi 60%, całkowity koszt przebudowy to 941 tysięcy złotych.

GMINA SMYKÓW: 

– Remont drogi gminnej Nr 382003T relacji Miedzierza – Pokoradz oraz remont drogi gminnej Nr 382012T relacji Rozgół – Pokoradz – dofinansowanie 60%, szacowana kwota to ponad 388 tys złotych.

GMINA SŁUPIA KONECKA: 

– Przebudowa dróg gminnych nr 001568T Skąpe – Budzisław oraz 001579T Olszówka Pilczycka – dofinansowanie 60%, wartość projektu 311 tys złotych.

GMINA RUDA MALENIECKA: 

Przebudowa drogi gminnej Nr 003156T Cis – Lipa (działka nr 98/1 w miejscowości Cis oraz działki nr 985, 988/1, 521 w miejscowości Lipa) na odcinku 1 263 m (od km 0+022 do km 0+785 oraz od km 0+885 do km 1+ 1385) – dofinansowanie 60%, kosztorys 354 tys złotych

Przebudowa drogi gminnej Nr 003162T Kolonia Młotkowice – Młotkowice (działka nr 418/1 w miejscowości Młotkowice) na odcinku 278 m (od km 1+557 do km 1+835) wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 0415T relacji Młotkowice – Cieklińsko (działka nr 419 w miejscowości Młotkowice – dofinansowanie 60%, kosztorys 87 tys złotych

– Przebudowa drogi gminnej Nr 003164T Lipa Gajówka – Gajówka Łazy – Gajówka Kadłubek (działka nr 994/2 w miejscowości Lipa oraz działka nr 555 w miejscowości Hucisko) na odcinku 950 m (od km 0+000 do km 0+950) – dofinansowanie 60%, kosztorys 296 tys złotych.

– Przebudowa drogi gminnej Nr 003158T Lipa – Wyszyna Machorowska – Tama (działka nr 529 w miejscowości Wyszyna Machorowska) na odcinku 310 m od km 5+218 do km 5+528 – dofinansowanie 60%, kosztorys 92 tys złotych

REKLAMA

One thought on “Wiemy jakie drogi będą remontowane z Funduszu Dróg Samorządowych!

  1. A gdzie drogi gminy Stąporków, np. Pardołów – Odrowąż (ze 30 lat temu wybudowana, łata na łacie i zniszczona przez wywóz drzewa z lasów państwowych) czy Stąporków – Świerczów ???

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *