REKLAMA

Wiemy kto za co będzie odpowiadał w powiecie koneckim

Zapadły już decyzje w Zarządzie Powiatu Koneckiego odnośnie podziału obowiązków jego członków. Wiemy więc jakie działki będą mieli pod sobą między innymi starosta Grzegorz Piec, czy wicestarosta Wiesław Skowron. 

REKLAMA

Według wstępnych informacji starosta konecki Grzegorz Piec ma czuwać nad prawidłowym działaniem wszystkich wydziałów w Starostwie Powiatowym, a także nad pracą skarbnika powiatu (jemu podlega Wydział Budżetu i Finansów) oraz sekretarza powiatu (ten np. zwyczajowo koordynuje Wydział Organizacji i Informatyzacji).

Z kolei wicestarosta Wiesław Skowron w szczególności będzie skupiony na trzech działach funkcjonowania powiatu. Chodzi tu o Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa; Wydział Komunikacji i Transportu i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

REKLAMA

Natomiast etatowy członek Zarządu Powiatu Koneckiego Jarosław Staciwa ma odpowiadać za Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu; Wydział Promocji i Kultury oraz Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

Nieetatowy członek Zarządu Powiatu Koneckiego Dariusz Banasik będzie wspomagał pracę pozostałych członków i wszystkich wydziałów.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *