REKLAMA

WSA unieważnił uchwałę powiatu dotyczącą sprawozdania finansowego szpitala [wideo]

Pod koniec września radni Rady Powiatu Koneckiego zdecydowali o niezatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Szpitala w Końskich. Tę decyzją do sądu administracyjnego zaskarżyła dyrekcja jednostki. Dziś wiemy, że WSA przyznał rację szpitalowi. Natomiast Rada Powiatu od tej decyzji złoży skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

REKLAMA

W czwartek miała miejsce XXIV Sesja Rady Powiatu w Końskich. Na jej wstępie przewodniczący rady Zbigniew Kowalczyk poinformował, że Uchwała Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za 2019 rok została unieważniona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny -„W związku z tym chciałem złożyć wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu w Końskich w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie skargi na wyrok WSA w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku” – przemawiał przewodniczący Kowalczyk.

Zanim jednak radni zagłosowali nad tym czy skarżyć wyrok do NSA, o  tym co to w praktyce oznacza szerzej opowiadała podczas sesji skarbnik powiatu Edyta Drążkiewicz„Jak wiecie i pamiętacie na sesji wrześniowej Rada Powiatu nie zatwierdziła sprawozdania finansowego SPZOZ. Zgodnie z ustawą o rachunkowości podstawą do pokrycia wyniku finansowego, w tym momencie straty szpitala jest oczywiście zatwierdzenie tego sprawozdania, gdyż ustawa o rachunkowości wyraźnie wskazuje, że pokrycie wyniku bez zatwierdzonego sprawozdania jest nieważne z mocy prawa […] SPZOZ odwołał się od tej uchwały i WSA stwierdził nieważność tej uchwały. Proszę Państwa tu jest problem tak naprawdę systemowy, problem zapisów, kompetencji jakie wynikają dla podmiotu tworzącego z Ustawy o działalności leczniczej. To czy sprawozdanie jest dobrze zrobione czy nie o czym świadczy opinia biegłego, a ona tylko stwierdza czy sprawozdanie jest prawidłowo przygotowane. Czy jest zgodne z przepisami o rachunkowości, czy prawidłowo są pokazane wyniki, które wynikają z ksiąg rachunkowych. Opinia biegłego nic więcej nie ocenia. Rada Powiatu wyraziła swoje stanowisko. W tej sytuacji istnieje możliwość odwołania się od wyroku WSA w Kielcach, ale to odwołanie ma na celu przede wszystkim zbadanie, interpretacji sądu jeżeli chodzi o zapisy ustawy o rachunkowości. Chodzi o to czy rada może odmówić zatwierdzenia sprawozdania finansowego, czy rada może w ten sposób ocenić wyniki. Nie można mówić, że jak słyszeliśmy na tamtej sesji zatwierdzenie sprawozdania nie ma nic wspólnego z decyzją kolejną rady o pokryciu straty. To jest jeden proces. Jeżeli rada decyduje, zatwierdza sprawozdanie i wyniki z niego płynące to obowiązkiem rady jest pokrycie straty. Tu decyzja należy oczywiście do rady” – tłumaczyła skarbnik Drązkiewicz.

REKLAMA

O co więc chodzi w tej prawnej przepychance? Rada Powiatu nie chce zatwierdzić sprawozdania szpitala obawiając się, że po jego zatwierdzeniu byłaby niejako zmuszona do pokrycia strat finansowych generowanych przez konecką lecznicę. Z kolei władze szpitala chcą unieważnienia tej ustawy – czego Wojewódzki Sąd Administracyjny już dokonał – by mieć większe pole manewru finansowego. Bez sprawozdania szpital nie może choćby starać się o dofinansowania do dużych inwestycji.

Co dalej zadzieje się w tej sprawie? Rada Powiatu Koneckiego zdecydowała dziś, że złoży poprzez swojego pełnomocnika skargę na decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przeciw składaniu skargi było sześciu radnych: Dorota Duda, Paweł Pękala, Bogdan Soboń, Marian Król, Jarosław Lasota i Beata Zbróg.

Następnie NSA będzie miał 30 dni na jej rozpatrzenie licząc od dnia wpłynięcia skargi. Jeżeli przychyli się on do ustaleń wojewódzkiego sądu to uchwała wróci ponownie na obrady sesji Rady Powiatu Koneckiego i wtedy radni na nowo będą decydować o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego szpitala.

Do tematu będziemy powracać.

REKLAMA

One thought on “WSA unieważnił uchwałę powiatu dotyczącą sprawozdania finansowego szpitala [wideo]

  1. Pingback: Dyrektor Przybylski o wyroku WSA w sprawie Szpitala w Końskich | TKN24

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *