REKLAMA

Wsparcie finansowe dla dzieci w pieczy zastępczej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło dla województwa świętokrzyskiego łącznie 4 233 708 złotych w ramach finansowania projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19″. Do powiatu koneckiego trafi blisko 220 tysięcy złotych.

REKLAMA

Wsparcie finansowe otrzymały samorząd województwa i powiaty, czyli jednostki odpowiedzialne za organizację placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

REKLAMA

W czwartek w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano stosowną umowę. Ze strony powiatu koneckiego podpisy pod dokumentem złożyli: starosta Grzegorz Piec, członek zarządu Jarosław Staciwa i skarbnik Edyta Drążkiewicz.

Do powiatu koneckiego trafi prawie 220 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup środków ochrony indywidualnej i do bezpośredniej walki z epidemią (w tym do organizacji miejsc kwarantanny).

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach którego 84,28% dofinansowania pochodzi ze środków Unii Europejskiej, a 15,72% z budżetu państwa.

Zdjęcia (Starostwo Powiatowe):

 

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *