REKLAMA

Wydatki inwestycyjne samorządów – zobacz najnowszy ranking

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało nowy ranking podsumowujący wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2018-2020. Jak wypadły jednostki z naszego powiatu? O tym poniżej.

REKLAMA

 

REKLAMA

„Bardzo trudno ocenić rok 2020 z punktu widzenia inwestycji samorządowych. Z jednej strony był to drugi, kolejny rok spadku ich wielkości. W ostatnim roku kończącej się bardzo hojnej dla Polski – dla samorządów w szczególności – perspektywy unijnej, to nie jest dobra wiadomość. Ale z drugiej spadek ten nie był dramatyczny. Do tej pory tylko cztery lata przyniosły lepsze rezultaty. Zważywszy na rok pandemii COVID 19 i inne znane problemy budżetów samorządowych, można to ocenić jako sukces – tłumaczą autorzy rankingu Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska

Metoda rankingu jest niemal identyczna jak w ubiegłych latach. Pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2018–2020). Autorzy w ten sposób chcą uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. „Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza w mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, aby potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu” – mówią twórcy zestawienia.

Poza wydatkami zapisanymi w budżecie starano się się uwzględniać wydatki ponoszone ze środków własnych przez spółki komunalne. Od kilkunastu lat rozsyłane są ankiety do miast na prawach powiatu. „Wiemy skądinąd, że skala działalności inwestycyjnej spółek komunalnych w mniejszych miastach jest znaczenie mniejsza niż w miastach na prawach powiatu, więc skala błędu wynikającego z oparcia się tylko na danych budżetowych jest tam mniejsza. Niestety oznacza to, że wyniki rankingu nie w pełni oddają sytuację w średnich i małych miastach, w których spółki stanowią istotny element realizacji strategii inwestycyjnych” – dodają autorzy rankingu.

RANKING:

Województwo świętokrzyskie utrzymało drugą pozycję w zestawieniu „Wspólnoty”. Średnie wydatki inwestycyjne per capita wyniosły 261,68 zł. Pierwsze miejsce zajmuje województwo podlaskie, a trzecie podkarpackie.

Zestawienie województw

Powiat konecki uplasował się na 240 miejscu (na 314) i zalicza spadek względem poprzedniego zestawienia. Mamy tutaj do czynienia z dużym regresem na przestrzeni trzech ostatnich publikacji „Wspólnoty”.  Średnie wydatki inwestycyjne per capita wyniosły 152,20 zł.

W rankingu miast powiatowych Końskie zajęło 113 miejsce (na 267) i jest to wynik dużo lepszy w porównaniu z tym z zeszłorocznego raportu. W przypadku miasta i gminy Końskie widać trend wzrostowy. Średnie wydatki inwestycyjne to 813,02 zł.

W raporcie „miast innych” Radoszyce zajmują 152 miejsce (na 610) i podobnie jak Końskie odnotowują znaczny awans względem poprzednich rankingów. Średnie wydatki inwestycyjne wyniosły 1151,88 zł. Natomiast Stąporków zalicza spadek i plasuje się na 373 miejscu. Wydatki per capita poniesione przez miasto to 716,91 zł.

W zestawieniu gmin, najwyższe miejsce zajmuje Ruda Maleniecka. Na 1533 gminy, jednostka ta uplasowała się na 200 pozycji, ze średnimi wydatkami per capita – 1441,22 zł. Na 217 miejscu znalazła się Słupia Konecka, której wydatki per capita wynoszą 1412,85 zł. Obie gminy odnotowały awans względem poprzednich raportów. Kolejne w rankingu są: Fałków (445 miejsce, śr. wydatki – 1104,01 zł), Smyków (651 miejsce, śr. wydatki – 922,79 zł) oraz Gowarczów (1118 miejsce, śr. wydatki – 619,84 zł).

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *