REKLAMA

Z ostatniej chwili: Sąd nad powiatem koneckim. Jest decyzja sądu!

To informacja z ostatniej chwili. Jest decyzja sądu w sprawie powiatu koneckiego. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzył wnioski profesora Marka Chmaja dotyczące wstrzymania wykonania obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego oraz włączenia członków Zarządu Powiatu Koneckiego do sprawy w charakterze uczestników. Wiemy już, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w całości umorzył postępowanie! Oznacza to, że były Zarząd Powiatu Koneckiego nie osiągnął zamierzonego celu – obwieszczenie nie zostanie wstrzymane. Pełnomocnik ustanowiony do pełnienia funkcji organów powiatu koneckiego Grzegorz Piec dalej będzie wykonywał swoje obowiązki i w końcu: 16 czerwca już na pewno dojdzie do ponownych wyborów do Rady Powiatu Koneckiego! Oczywiście byłym radnym pozostaje jeszcze odwołanie – mogą wnieść o kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Postępowanie w nim jednak potrwa. Więcej informacji wkrótce. 

REKLAMA

Wojewódzki Sąd Administracyjny na niejawnym posiedzeniu zdecydował się przychylić do wniosku Wojewody Świętokrzyskiego o umorzenie postępowania. Dlaczego? Wyrok sądu ma kilka stron i jest niezwykle skomplikowany. W dużym uproszczeniu: zdaniem sądu pełnomocnik (Grzegorz Piec) wycofując skargę (taki wniosek złożył 23 kwietnia) miał do tego prawo. Sąd więc nie mógł postąpić inaczej jak tylko umorzyć sprawę.

REKLAMA

Wskazują na to ostatnie zdania uzasadnienia wyroku:

Z podniesionych względów, brak podstaw do stwierdzenia, że zaskarżone obwieszczenie informujące o rozwiązaniu z mocy prawa Rady Powiatu w Końskich zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.
W rozpoznawanej sprawie nie wystąpiły zatem okoliczności, które uzasadniałyby uznanie dokonanego przez osobę pełniącą funkcje organów Powiatu cofnięcia skargi za niedopuszczalne, wobec czego należało uznać powyższą czynność procesową za skuteczną. Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. skuteczne cofnięcie skargi obliguje Sąd do umorzenia postępowania.

Cały wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego znajdziecie Państwo TUTAJ. 

REKLAMA

2 thoughts on “Z ostatniej chwili: Sąd nad powiatem koneckim. Jest decyzja sądu!

  1. Proszę nauczyć się czytać ze zrozumieniem, bo to co Pan robi jest żenujące. Sąd nie ocenił czy zarząd miał rację tylko umorzył postępowanie a dlaczego? dlatego że pan Piec wycofał skargę na obwieszczenie. Co to oznacza dla przeciętnego odbiorcy? Sąd nie rozstrzygnął merytorycznie w sprawie obwieszczenia. naprawdę nauka ze zrozumieniem się kłania.

  2. Pingback: Były Zarząd Powiatu Koneckiego wnosi zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego | TKN24

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *