REKLAMA

Za tydzień zdejmiemy maseczki. Jest rozporządzenie

W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie regulujące zmiany obostrzeń epidemicznych w Polsce. Wiemy już, że na pewno od 15 maja nie będziemy musieli nosić maseczek na świeżym powietrzu. Rozporządzenie określa też zasady luzowania innych obostrzeń: w gastronomii, czy hotelarstwie. 

REKLAMA

Spełniony został warunek o którym mówił Minister Zdrowia Adam Niedzielski: by znieść obowiązek noszenia maseczek na otwartym powietrzu – spadł wskaźnik zakażeń: miał wynieść 15 na 100 tys. mieszkańców. Obecnie jest niższy – dziś średnia dla całego kraju to 13 zakażeń na 100 tys. mieszkańców.

REKLAMA

Obowiązek noszenia maseczki na zewnątrz zostanie zniesiony od 15 maja. Nie będziemy musieli nosić masek wszędzie tam, gdzie możliwe będzie zachowanie dystansu 1,5 m od innej osoby. 

Od 8 maja do 5 czerwca hotele będą mogły działać z 50% obłożeniem gości. Posiłki do 14 maja będą mogły serwować wyłącznie do pokoi. Od 15 maja punkty gastronomiczne będą mogły uruchomić ogródki – w nich co drugi stolik ma być wolne lub muszą one zostać odgrodzone specjalną przegrodą. Rozporządzenie określa też, że od 29 maja do 5 czerwca będzie mogła funkcjonować gastronomia wewnątrz – klienci do czasu zajęcia miejsca będą musieli zasłaniać usta i nos, obsługa zaś cały czas musi pracować w rękawiczkach i maseczkach.

Nadal zakrywać usta i nos należy w środkach transportu publicznego, w samolotach, w miejscach ogólnodostępnych, czyli na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, jak również na terenie nieruchomości wspólnych np. klatkach schodowych, windach czy garażach podziemnych, w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, chyba, że pracodawca postanowi inaczej. A także w placówkach: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, na targowiskach i poczcie, jak również w trakcie sprawowania kultu religijnego.

Zwolnieni z tego obowiązku mają być za to np. osoby zawierające związek małżeński.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *