REKLAMA

Zapraszamy do udziału w Świętokrzyskim Sejmiku Krajoznawczym

W sobotę 23 listopada o godzinie 10.30 w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich przy ul. Staszica 2A odbędzie się Świętokrzyski Sejmik Krajoznawczy pod hasłem „Możliwości wykorzystania turystycznego zabytków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego”.

REKLAMA

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Komisja Opieki nad Zabytkami ZG PTTK w Warszawie, Muzeum Regionalne PTTK w Końskich oraz Komisja Opieki nad Zabytkami PTTK w Końskich zapraszają na Świętokrzyski Sejmik Krajoznawczy poprzedzający Kongres Krajoznawstwa Polskiego „Łódź 2020” pod honorowym patronatem prezesa Zarządu Głównego PTTK w Warszawie Jerzego Kapłona, Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach Anny Żak-Stobieckiej oraz burmistrza miasta i gminy Końskie Krzysztofa Obratańskiego. Sejmik pod hasłem „Możliwości wykorzystania turystycznego zabytków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego” odbędzie się w najbliższą sobotę w siedzibie KSWP w Końskich przy ul. Staszica 2A.

REKLAMA

Program sejmiku:

10:30: przyjmowanie uczestników sejmiku, zwiedzanie wystawy prac plastycznych uczestników plenerów malarskich organizowanych przez Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie

11:00: Otwarcie sejmiku

11.10: Wręczenie wyróżnień

11.20: Sesja referatowa (cz. 1)
 prof. Franciszek Midura – Członek Honorowy PTTK, Honorowy Przewodniczący Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK w Warszawie – Koncepcja Ekomuzeum Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego jako integralnego czynnika ochrony krajobrazu kulturowego i przyrodniczego
 dr hab. inż. Andrzej Wójcik, prof. PAN – Instytut Historii Nauki PAN, Polski Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH Polska – 20-lecie uchwalenia Międzynarodowej Karty Turystyki Kulturowej oraz Kodeksu Etyki w Turystyce
 Ireneusz Żabicki, dr inż. Jarosław Boryca – Katedra Zarządzania Produkcją, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska – „Syzyfowe prace” czyli specyfika prac remontowo-konserwacyjnych zabytkowego koła wodnego w Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi
 Andrzej Danowski – Komisja Opieki nad Zabytkami ZG PTTK w Warszawie, Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi – Zabytki techniki – dziedzictwo niepotrzebne?
 Daniel Czerczak – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach – Z biegiem rzeki, z biegiem lat … zabytki przemysłu i techniki jako element krajobrazu kulturowego i przyrodniczego

13.00: Przerwa kawowa

13.20: Sesja referatowa (cz.2)
 dr Andrzej Rembalski – Członek Honorowy PTTK, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach – Imprezy promujące tradycje dawnego przemysłu w województwie świętokrzyskim
 Wojciech Pasek – Muzeum Regionalne PTTK w Końskich – Działania PTTK na rzecz popularyzacji zabytków techniki na Ziemi Koneckiej
 dr Maciej Chłopek – Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu – W poszukiwaniu nowej funkcji użytkowej: zespół zakładu przemysłowego w Maleńcu
 Paweł Kołodziejski – Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach – Wytapiamy kulturę. Sposoby popularyzacji i turystycznego wykorzystania dziedzictwa poprzemysłowego. Przykład Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach
 Włodzimierz Szczałuba – Stowarzyszenie „Nietulisko nad Świśliną”, Oddział PTTK im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Św. – Inicjatywy społeczności lokalnej ożywienia terenu dawnej walcowni żelaza w Nietulisku Fabrycznym

15.00: Dyskusja

15.30: Zakończenie sejmiku

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w sejmiku.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *