REKLAMA

ZDZ ogłasza nabór! Poznajcie ofertę edukacyjną szkoły [zdjęcia]

Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zawodowe, Branżowe Szkoły I i II Stopnia. To oferta Zakładu Doskonalenia Zawodowego z Końskich. O szczegółach oferty rekrutacyjnej tej placówki przeczytacie w tym artykule. 

REKLAMA

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Końskich. W roku szkolnym 2020/2021 prowadzona jest rekrutacja do:

REKLAMA
 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
 • TECHNIKUM ZAWODOWEGO
 • BRANŻOWEJ SZKOŁY I-go STOPNIA
 • BRANŻOWEJ SZKOŁY II-go STOPNIA

Liceum Ogólnokształcące jest skierowane do osób, które chcą w przyszłości kontynuować naukę na studiach wyższych, bez kształcenia się w konkretnym zawodzie. Nauka w Liceum Ogólnokształcącym trwa 4 lata. Przedmioty rozszerzane w Liceum to matematyka oraz język obcy (angielski lub niemiecki). Dodatkowo rozszerzanymi przedmiotami są informatyka lub drugi język obcy.

Technikum jest szkołą skierowaną do osób, które chcą zdobyć kwalifikacje w danym zawodzie. Ukończenie Technikum poza uzyskaniem dyplomu technika, pozwala także przystąpić do egzaminu maturalnego. Nauka w Technikum trwa 5 lat i opiera się na nauce zarówno przedmiotów ogólnych oraz w ramach danego zawodu także przedmiotów zawodowych. W trakcie nauki uczniowie odbywają także praktyki zawodowe.

Kierunki kształcenia w Technikum:

 • TECHNIK LOGISTYK
 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
 • TECHNIK INFORMATYK
 • TECHNIK REKLAMY
 • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
 • TECHNIK PROGRAMISTA
 • TECHNIK AUTOMATYK

Branżowa Szkoła I-go stopnia jest szkołą skierowaną do osób, które chcą zdobyć kwalifikacje w danym zawodzie. Ukończenie Branżowej Szkoły I-go stopnia pozwala na uzyskanie kwalifikacji w danym zawodzie oraz wykształcenia zasadniczego branżowego.
Po ukończeniu Branżowej Szkoły I-go Stopnia mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole II-go Stopnia w celu uzyskania dyplomu technika. Nauka w Szkole Branżowej I-go Stopnia trwa 3 lata i opiera się na nauce przedmiotów ogólnych oraz przedmiotów zawodowych.

Kierunki kształcenia w Branżowej Szkole I-go Stopnia:

 • SPRZEDAWCA
 • KUCHARZ
 • CUKIERNIK
 • MURARZ – TYNKARZ
 • OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
 • KIEROWCA – MECHANIK
 • MAGAZYNIER – LOGISTYK
 • ELEKTRYK
 • ŚLUSARZ
 • FRYZJER
 • MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

Branżowa Szkoła II-go Stopnia jest szkołą skierowaną do osób, które chcą uzupełnić swoje kwalifikacje uzyskując dyplom i kwalifikacje technika w danym zawodzie. Nauka
w Branżowej Szkole II-go Stopnia trwa dwa lata. Ukończenie Branżowej Szkoły II-go stopnia pozwala na uzyskanie kwalifikacji w danym zawodzie oraz wykształcenia średniego branżowego. Uczeń Branżowej Szkoły II-go Stopnia może również przystąpić do egzaminu maturalnego.

Kierunki kształcenia w Branżowej Szkole II-go Stopnia:

 • TECHNIK LOGISTYK
 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Realizując naukę w Szkołach ZDZ w Końskich każdy uczeń ma możliwość poszerzenia swojego kierunku kształcenia o dodatkowe zajęcia w ramach klas mundurowych. Do wyboru w roku szkolnym 2020/2021 są cztery edukacje mundurowe:

 • Edukacja wojskowa (klasa wojskowa) – ma na celu zapoznanie i naukę uczniów
  w zakresie wojskowości, służby wojskowej oraz obronności.
 • Edukacja policyjna (klasa policyjna) – ma na celu zapoznanie i naukę uczniów
  w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, prawa i służby w Policji.
 • Edukacja pożarnicza (klasa strażacka) – ma na celu zapoznanie i naukę uczniów
  w zakresie ochrony przeciwpożarowej, działań ratowniczo-gaśniczych.
 • Edukacja ratownicza (klasa ratownicza) – ma na celu zapoznanie i naukę uczniów
  w zakresie ratownictwa i pierwszej pomocy oraz działania w ochronie zdrowia i służbach ratunkowych.

Szkoły ZDZ w Końskich, to:

 • Nowoczesna baza lokalowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • Staże i praktyki na każdym kierunku kształcenia w kraju i zagranicą;
 • Udział w projektach unijnych z możliwością uzyskania dodatkowych uprawnień
  i certyfikatów;
 • Wyjazdy i zajęcia tematyczne w zakładach pracy;
 • Zajęcia wyrównawcze i przygotowujące do egzaminu maturalnego i zawodowego;
 • Możliwość rozwoju zainteresowań podczas zajęć pozalekcyjnych;
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa uczniów;

O pełnej ofercie edukacyjnej Szkoły przeczytasz na stronie internetowej:
https://szkolykonskie.zdz.kielce.pl/rekrutacja-2020-2021/zapisy-do-szkol-dla-mlodziezy.html

Już dziś możesz zapisać się do Szkoły poprzez formularz on-line:
https://zdz.kielce.pl/zapisydoszkoly.html


Zapraszamy do odwiedzenia  strony internetowej oraz profilu na Facebooku:

Zdjęcia:

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *