REKLAMA

ZDZ zaprasza na półkolonie zimowe 2022

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Końskich zaprasza najmłodszych na półkolonie zimowe 2022 roku. Do 14 stycznia przyjmowane są zapisy dzieci w wieku od 7 do 10 roku życia. Kontakt: 41 372 31 87 / 41 372 55 18 oraz mailowo: [email protected] 

REKLAMA

Do 14 stycznia przyjmowane są zapisy na organizację półkolonii dla dzieci w wieku od 7 do 10 roku życia.
Miejsce organizacji półkolonii: ul. Piłsudskiego 82, 26-200 Końskie
Terminy: 24.01-28.01.2022 r.
Gwarantowane:
– fachowa opieka nad dziećmi pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej od godziny 8.00 do 16.00,
– pełne wyżywienie (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek),
– organizacja zajęć sportowych, plastyczno-technicznych, z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dotyczących budowy ciała, kulinarnych, związanych ze zdrowym odżywianiem, dietetycznych, z zakresu edukacji wojskowej, zajęcia z psychologiem,
– gry i zabawy.
Koszt półkolonii: 500 zł za jednego uczestnika
Turnusy zgłoszone do Kuratorium Oświaty w Kielcach.
Aby zapisać dziecko na wybrany turnus, należy wypełnić kartę kwalifikacyjną i dostarczyć dokument do sekretariatu szkół (pokój A11) w terminie nieprzekraczalnym do 14 stycznia.
Karta kwalifikacyjna

REKLAMA

UWAGA! Warunkiem uruchomienia turnusu jest zebranie się grupy 10-osobowej.

Warto zobaczyć program i harmonogram półkolonii, w którym opisano wszystkie przewidziane aktywności.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Półkolonie mają na celu pobudzić kreatywność oraz przedstawić szereg możliwości na aktywne i przyjemne spędzanie wolnego czasu, zapewnić dzieciom wypoczynek po stresie i trudach w trakcie pracy w szkole, poprawić umiejętność współżycia w grupie. Podczas pobytu wychowankowie zdobywają nową wiedzę z różnych dziedzin, uczą się przydatnych umiejętności oraz zmieniają swoje negatywne zachowanie. Dodatkowo towarzystwo rówieśników w połączeniu z bogatym programem półkolonii sprawiają, że uczestnicy nabywają pewności siebie w pozadomowym środowisku.
I CELE PÓŁKOLONII
1. zapewnienie fachowej i bezpiecznej opieki
2. zaproponowanie różnych form spędzenia wolnego czasu
3. atrakcyjne i ciekawe spędzanie wolnego czasu
4. stworzenie radosnego, przyjaznego nastroju poprzez zabawę i czynny wypoczynek
5. kreatywne rozbudzenie ciekawości poznawczej oraz rozwijanie zainteresowań,
poszerzenie wiedzy, wzbogacenie słownictwa i twórczej aktywności
6. rozbudzanie wyobraźni dzieci
7. kształtowanie aktywnych postaw wobec własnego ciała, sprawności fizycznej
i zdrowia
8. odreagowanie stresu i napięć zaistniałych w trakcie roku szkolnego
9. nauka nowych gier, zabaw
10. rozwijanie i prezentacja talentów
11. nauka samodzielności oraz dbania o siebie i o innych
12. kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych
13. kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń oraz wskazanie możliwości ich
unikania i radzenia sobie z nimi
14. wzmacnianie poczucia własnej wartości i zadowolenia
15. kształtowanie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami
16. zachęcanie do współzawodnictwa w ramach zabaw i gier rekreacyjnych
17. integracja dzieci oraz nawiązywanie nowych znajomości
18. kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej
19. nauka spędzania wolnego czasu w aktywny i zdrowy sposób
20. ukazywanie wartości ruchu dla zdrowia fizycznego i psychicznego
21. kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych osób
22. kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych
23. poznanie oraz motywacja do udzielania pierwszej pomocy
24. kształtowanie prawidłowego zachowania uczestników
25. kulturalne spożywanie posiłków i uświadamianie roli posiłków dla prawidłowego
rozwoju
26. przestrzeganie regulaminu półkolonii stworzonego wspólnie z uczniami
27. przestrzeganie zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych
II REALIZACJA PROGRAMU PÓŁKOLONII
1. ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZE
a) wypoczynek dzieci w sposób aktywny i ciekawy
b) wzbogacanie wiedzy na temat regionu, w którym żyją dzieci
c) kształtowanie umiejętności empatycznego współdziałania w grupie
d) nadzór nad bezpieczeństwem w trakcie zajęć
e) rozwijanie umiejętności artystycznych
2. ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE
a) rozwijanie poczucia odpowiedzialności i samodzielności
b) rozwijanie kreatywnej osobowości dzieci, poszerzanie ich wiedzy
c) wzbogacenie słownictwa i twórczej aktywności
d) integracja dzieci z wykorzystaniem gier, zabaw
e) inicjowanie współzawodnictwa
f) poznawanie komunikacji z ludźmi
g) pobudzanie potrzeb poszerzania wiedzy o otaczającym świecie
h) rozbudzanie potrzeby aktywności fizycznej
i) rozwijanie zainteresowań poprzez zaangażowanie dzieci w zajęcia tematyczne
j) rozwijanie umiejętności pracy w grupie podczas gier, zabaw, zajęć tematycznych
k) rozwijanie pasji i doskonalenie swoich umiejętności
3. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
a) zajęcia tematyczne
b) zdyscyplinowanie uczestników do przestrzegania regulaminu półkolonii
c) troska o kulturę języka
d) podnoszenie poziomu wiedzy dzieci o otaczającym świecie
e) stymulowanie rozwoju umysłowego i fizycznego
f) stworzenie warunków do wypoczynku w miłej atmosferze
III ZAJĘCIA PROGRAMOWE REALIZOWANE PODCZAS PÓŁKOLONII
Konkurs: gier i zabaw
Zajęcia tematyczne: sportowe; plastyczno-techniczne; z udzielania pierwszej pomocy; dot. budowy ciała; kulinarne; dotyczące zdrowego odżywiania; dietetyczne; z zakresu edukacji wojskowej; zajęcia z psychologiem
Gry i zabawy planszowe: Monopoly, warcaby, Eurobiznes
IV ŚRODKI POTRZEBNE DO REALIZACJI PROGRAMU
1. materiały biurowe
2. materiały i przybory do zajęć plastyczno – technicznych
3. sprzęt sportowy i świetlicowy
4. materiały i przybory do zajęć związanych ze zdrowym odżywianiem oraz kulinarnych
5. gry planszowe
6. materiały i przybory do zajęć dot. budowy ciała, dot. udzielania pierwszej pomocy

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM TYGODNIOWY PÓŁKOLONII
CKZ KOŃSKIE
TERMIN REALIZACJI: 24.01.2022-28.01.2022
PONIEDZIAŁEK 24.01.2022 R.
8:00 – 10:00 – swobodna zabawa dzieci pod okiem wychowawcy (zabawy pozwalające na
wzajemne poznanie się dzieci, zabawy integrujące, zabawy stolikowe
i planszowe, kalambury)
10:00 – 10:30 – drugie śniadanie
10:30 – 13:00 – warsztaty sportowe
13:00 – 13:30 – obiad
13:30 – 15:30 – gry i zabawy w grupie
15:30 – 16:00 – podwieczorek
WTOREK 25.01.2022 R.
8:00 – 10:30 – warsztaty dietetyczne
10:30 – 11:00 – drugie śniadanie
11:00 – 13:00 – swobodna zabawa dzieci pod okiem wychowawcy (zabawy pozwalające na
wzajemne poznanie się dzieci, zabawy integrujące, zabawy stolikowe i planszowe, kalambury)
13:00 – 13:30 – obiad
13:30 – 15:30 – gry i zabawy w grupie
15:30 – 16:00 – podwieczorek
ŚRODA 26.01.2022 R.
8:00 – 10:00 – swobodna zabawa dzieci pod okiem wychowawcy (zabawy pozwalające na
wzajemne poznanie się dzieci, zabawy integrujące, zabawy stolikowe
i planszowe, kalambury)
10:00 – 10:30 – drugie śniadanie
10:30 – 13:00 – warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
13:00 – 13:30 – obiad
13:30 – 15:30 – gry i zabawy w grupie
15:30 – 16:00 – podwieczorek
CZWARTEK 27.01.2022 R.
8:00 – 10:30 – warsztaty kulinarne
10:30 – 11:00 – drugie śniadanie
11:00 – 13:00 – swobodna zabawa dzieci pod okiem wychowawcy (zabawy pozwalające na
wzajemne poznanie się dzieci, zabawy integrujące, zabawy stolikowe i planszowe, kalambury)
13:00 – 13:30 – obiad
13:30 – 15:30 – gry i zabawy w grupie
15:30 – 16:00 – podwieczorek
PIĄTEK 28.01.2022 R.
8:00 – 10:00 – swobodna zabawa dzieci pod okiem wychowawcy (zabawy pozwalające na
wzajemne poznanie się dzieci, zabawy integrujące, zabawy stolikowe
i planszowe, kalambury)
10:00 – 10:30 – drugie śniadanie
10:30 – 13:00 – warsztaty z zakresu edukacji wojskowej
13:00 – 13:30 – obiad
13:30 – 15:30 – gry i zabawy w grupie
15:30 – 16:00 – podwieczorek

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *