REKLAMA

Zmiany! Starosta Piec, wice Skowron, Kowalczyk przewodniczącym! [WIDEO]

Wielkie zmiany nastały w powiecie koneckim. Wiemy już, że nowym starostą został ostatnio pełniący funkcje organów powiatu koneckiego Grzegorz Piec z komitetu Prawi i Solidarni, jego zastępcą Wiesław Skowron z Nowego Powiatu Roberta Plecha. Członkami Zarządu zostali Jarosław Staciwa i Dariusz Banasik – obaj z PiS. Wiceprzewodniczącymi rady Jolanta Pacocha z Nowego Powiatu i Łukasz Kubka z PiS. 

REKLAMA

Sesję rozpoczął radny senior Wiesław Skowron –„Witam Państwa serdecznie, witam radnych, wszystkich obecnych na sali gości. Otwieram I sesję Rady Powiatu w Końskich VI Kadencji. Sesja zwołana została przez pełniącego funkcję organów powiatu” – mówił we wstępie radny senior.

Następnie wszyscy członkowie nowej rady od przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej Grzegorza Woźniaka otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego.

REKLAMA

Od początku sesji radni związani z PSL – Marian Król i były starosta Bogdan Soboń mieli wątpliwości czy czterech radnych, którzy dotychczas pełnili funkcję rajcy gminnego może uczestniczyć w powiatowej sesji –„Ze zwykłej troski o to byśmy respektowali prawo, doświadczeni wydarzeniami z ostatnich miesięcy chciałbym byśmy wyjaśnili jedną kwestię – w naszym gronie są koledzy radni powiatowi, którzy pełnili do tej pory funkcję radnych gminnych i chciałbym się dowiedzieć by udzielić nam odpowiedzi czy zostały zachowane wszystkie prawidła związane ze złożeniem mandatów gminnych” – zapytywał radny Król.

Odpowiadał prowadzący sesję Wiesław Skowron -„Szkoda, że w tym momencie kolega ten punkt poruszył i przerwał procedurę składania ślubowania. Można to było zgłosić nie naruszając tak poważnego punktu dzisiejszej sesji. Informuje by nie powracać do tej kwestii ponownie – Wszyscy radni złożyli rezygnację. Jest postanowienie pani komisarz. Nie, nie udzielam dalej Panu głosu” – mówił Skowron.

Dalej nastąpiła ostra wymiana zdań w tej kwestii pomiędzy radnym seniorem Wiesławem Skowronem, a byłym starostą Bogdanem Soboniem – jej zapis znajdziecie w naszym wideo. Dalszym punktem sesji było ślubowanie wszystkich nowych radnych. Na sesję nie przybył jedynie Piotr Słoka, który otrzymał mandat startując z list komitetu Ziemia Konecka. Słoka prawdopodobnie złoży mandat, a jego miejsce zajmie Beata Zbróg.

Kolejne godziny sesji to już serie głosowań nad najważniejszymi funkcjami w powiecie koneckim. Najpierw na przewodniczącego Rady Powiatu Koneckiego Robert Plech zgłosił Zbigniewa Kowalczyka ze swojego ugrupowania. Byłego przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich wybrano na szefa powiatowej rady przy stosunku głosów 14 za i 6 przeciw.    –„Zadania, które stoją przed powiatem i przed radą, bo to rada podejmuje uchwały na pewno będą wymagały od każdego radnego optymalnego zaangażowania. Myślę, że damy radę” – powiedział tuż po wyborze Zbigniew Kowalczyk.

Nowy Przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego – Zbigniew Kowalczyk.

Potem identycznym stosunkiem głosów na wiceprzewodniczącego rady wybrano Łukasza Kubkę, drugą wiceprzewodniczącą rady została Jolanta Pacocha – za jej wyborem głosowało 14 radnych, 5 było przeciw.

-„Czuję się dobrze i myślę, że zdołam sprostać wymaganiom moich wyborców i podołam temu zadaniu. Na pewno gmina Gowarczów jest szczególnie ważna, bo tam się wychowałam tam mieszkam, przede wszystkim będę kładła nacisk na moją gminę, ale pracować będę na rzecz całego powiatu”  – mówiła nam tuż po wyborze Jolanta Pacocha.

„To świetne uczucie, a zwłaszcza że jestem przedstawicielem młodego pokolenia w tej radzie. Jestem najmłodszym radnym w tej kadencji, jak i w poprzedniej. Myślę, że dużo pracy przed nami, to duży zaszczyt, bo 14 głosów nas poparło, to dobry wynik jak na 20 radnych, którzy są tu obecni. Koalicja zmian. Z takimi hasłami szliśmy, udało się zbudować tą koalicję i to jest najważniejsze i będzie to korzystne dla mieszkańców Końskich i całego miasta” – tłumaczył przed naszą kamerą Łukasz Kubka.

Następnie przyszedł moment na który czekano całą sesję. Danuta Leśniewicz z PiS na funkcję starosty zgłosiła swojego kolegę z ugrupowania Grzegorza Pieca, który od 1 kwietnia pełnił funkcje organów powiatu po rozwiązaniu z mocy prawa starej rady i starego zarządu. W tajnym głosowaniu tę kandydaturę poparło 14 z 20 obecnych radnych, 1 głos był nieważny –„Chwilo jesteś piękna obyś trwała wiecznie. Drodzy Państwo chciałem podziękować przede wszystkim mieszkańcom powiatu koneckiego dzięki którym jesteśmy tutaj po raz drugi w takim krótkim odstępie czasu. Już jesienią mieszkańcy pokazali, że chcą zmian w powiecie koneckim. Stało się jak się stało. Mieszkańcy ponownie pokazali, że chcą zmian i nowych twarz w powiecie koneckim. Jesteśmy tutaj nowymi twarzami” – mówił tuż po objęciu stanowiska Grzegorz Piec, a potem przed naszą kamerą dodawał –„Sprawiedliwości stało się zadość. To, że mamy 14 głosów to bardzo dobrze, a mam nadzieję że będzie jeszcze lepiej i dojdziemy do 21. Jest potrzeba zmian. Duże ukłony w stosunku do Roberta Plecha, który wytrzymał tę nagonkę, pomoc burmistrz Doroty Łukomskiej, wójta Wielgopolana, wójta Pawelca ze Smykowa. To jest stabilne, to nie jest tak że my się umówiliśmy i odchodzimy. Tutaj potrzeba stabilnych zmian w powiecie koneckim” – mówił nam Grzegorz Piec.

Nowy Zarząd i Prezydium Rady Powiatu Koneckiego. Od lewej: Przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego Zbigniew Kowalczyk, członek zarządu Dariusz Banasik, wicestarosta Wiesław Skowron, starosta Grzegorz Piec, wiceprzewodnicząca rady Jolanta Pacocha, członek zarządu Jarosław Staciwa i wiceprzewodniczący rady Łukasz Kubka.

Piec na stanowisko wicestarosty zgłosił Wiesława Skowrona z komitetu Robert Plech Nowy Powiat – wybrano go 14 głosami poparcia. Potem wybrano też członków Zarządu – etatowego Jarosława Staciwę przy ponownie 14 głosach poparcia oraz nieetatowego Dariusza Banasika przy 13 głosach poparcia. W dwóch ostatnich głosowaniach nie brał już udziału radny Jarosław Lasota, który opuścił sesję.

„Chciałem podziękować za ten wybór. Myślę, że nie będziecie mieli mi za złe jeżeli szczególnie podziękuję p. staroście za okazane mi zaufanie, za zgłoszenie mnie na kandydata. Szczególnie chciałem też podziękować p. Robertowi Plechowi jako mojemu politycznemu przełożonemu. Bardzo Grzegorz Ci dziękuję, Robert serdeczne dzięki, chciałem podziękować też Wojtkowi Owczarkowi. Dziękuję Państwu wszystkim. Będę swoje obowiązki wykonywał w sposób prawidłowy i sumienny” – przemawiał wicestarosta Wiesław Skowron.

„Ja również dziękuję szanownej Radzie, że takiego wyboru dzisiaj wykonaliście. W sposób szczególny chcę podziękować tym, którzy nas tu skierowali, obdarzyli nas wielkim mandatem społecznym. Dziękuję mieszkańcom powiatu koneckiego!”  – mówił tuż po zaprzysiężeniu Jarosław Staciwa, etatowy członek Zarządu Powiatu Koneckiego.

„Chciałbym pogratulować mieszkańcom powiatu koneckiego, którzy obdarzyli nas takim zaufaniem. Dzięki nim tutaj jesteśmy i możemy już rozpoczynać pracę. Serdecznie dziękuję koleżankom i kolegom radnym za powierzone mi zaufania i zadania. Obiecuje z tego miejsca pracę ciężką i wytrwałą na rzecz mieszkańców powiatu koneckiego”  – przemawiał Dariusz Banasik, nieetatowy członek Zarządu Powiatu Koneckiego.

W uroczystej I sesji udział wzięli także przedstawiciele władzy różnego szczebla – senator Jacek Włosowicz, wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Gosek, burmistrz Stąporkowa Dorota Łukomska i wójt Gowarczowa Stanisław Pacocha. Wojewoda Dorywalski na koniec sesji przekazał oficjalnie 730 tysięcy złotych dofinansowania na remont dróg powiatowych w gminie Słupia Konecka.

Komentarze i wypowiedzi przedstawicieli wszystkich komitetów, które wprowadziły do nowej Rady Powiatu Koneckiego swoich radnych zaprezentujemy Państwu już jutro.

Zdjęcia z I sesji inaugurującej pracę nowej Rady Powiatu Koneckiego:

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *