REKLAMA

ZSP nr 2 w Końskich – oferta edukacyjna 2019/2020

Postaw na zawód i pewną pracę! Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich to szkoła z tradycjami. Od wielu lat kształci w zawodach, w których młodzi ludzie znajdują zatrudnienie i godne wynagrodzenie. Absolwenci szkoły prowadzą własną działalność gospodarczą. Szkoła kształci dualnie: uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności na zajęciach w szkole i odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców na terenie powiatu koneckiego. W ZSP nr 2 funkcjonuje Branżowa Szkoła I Stopnia im. gen. Antoniego Piwowarczyka z szeroką ofertą zawodów po gimnazjum i ośmioletniej szkole podstawowej oraz klasy technikum w zawodach technik budownictwa i technik usług fryzjerskich.

REKLAMA

Szkoła od wielu lat realizuje z powodzeniem projekty unijne Erasmus +, POWER, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Polegają one na organizacji staży i praktyk zawodowych m.in. w Niemczech i w Portugalii.

Oferta kształcenia w ZSP nr 2 w Końskich:

REKLAMA

Kształcimy na kierunku fryzjerskim. Młodzież, uczy się fachu i jest znana w środowisku lokalnym z licznych akcji charytatywnych w różnych instytucjach, współorganizuje festyny, pokazy fryzur i swoich umiejętności. W szkole funkcjonuje pracownia fryzjerska Szalone nożyczki, gdzie każdy, nie tylko uczniowie, może skorzystać nieodpłatnie z usług fryzjerskich. Od kilku lat w naszej szkole organizowany jest międzyszkolny konkurs fryzjerski promujący kierunek w środowisku lokalnym oraz w regionie.
Młodzież z powodzeniem bierze udział w licznych konkursach fryzjerskich na 

szczeblu regionalnym, ogólnopolskim: w Ostrowcu Świętokrzyskim, Kielcach, Sieradzu.

Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych. Kształcący się na kierunkach mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik uczniowie są specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Uczniowie odbywali w Portugalii staże zawodowe na zasadach Programu Erasmus+. „Mobilność i doświadczenie kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (POWER). Promują swój kierunek kształcenia poprzez współpracę z pracodawcami i lokalnymi przedsiębiorcami.

Kształcimy również na kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych, murarz

tynkarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, betoniarz- zbrojarz. Poprzez zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorcami związanymi z branżą budowlaną. Szkoła utrzymuje kontakty z lokalnymi zakładami pracy, zajmującymi się chemią budowlaną. W ramach praktyk zawodowych młodzież wykonywała prace remontowe i adaptacyjne w budynkach administracji publicznej w Końskich. Uczniowie promują kierunek budowlany w trakcie lokalnych imprez, festynów, poprzez organizację konkursów i pokazy swoich umiejętności.

Kształcimy na kierunkach: gastronomicznym i cukierniczym. Uczniowie chętnie uczestniczą w konkursach organizowanych na terenie szkoły oraz poza nią, np. w konkursie  „Bezpiecznie od startu” organizowanym przez Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców z dużym powodzeniem, bo nasza uczennica reprezentowała województwo świętokrzyskie w finale ogólnopolskim. Uczniowie chętnie biorą udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych przygotowując kawiarenki, poczęstunki, np. podczas obchodów 70- lecia szkoły. W roku ubiegłym brali udział w wyjeździe na staże zawodowe „Mobilność i doświadczenie kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (POWER) na zasadach Programu Erasmus+. Staż odbywał się w Portugalii. Na bieżąco współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorcami, u których młodzież odbywa praktyczną naukę zawodu,Ochotniczym Hufcem Pracy w Końskich.

Kształcimy w zawodach deficytowych: elektryk, ślusarz, stolarz, piekarz, sprzedawca, aby przygotować młodych ludzi do samodzielnego podjęcia pracy na bazie małej i średniej przedsiębiorczości na rynku krajowym.

W marcu 2019 r. Dyrektor szkoły podpisał porozumienie z Prezesem Zarządu Koneckich Zakładów Odlewniczych. Porozumienie, którego głównym punktem jest możliwość dualnego kształcenia uczniów w zawodzie operator maszyn i urządzeń odlewniczych; KZO zatrudni uczniów na umowę o praktyczną naukę zawodu, a uczniowie podczas nauki zawodu będą otrzymywać wynagrodzenie. Szczegółowe informacje dotyczące tej inicjatywy znajdziecie Państwo tutaj: http://tkn24.pl/kanada-bedzie-wspolpracowac-z-kzo-cel-ksztalcic-mlodych-odlewnikow-wideo-zdjecia/.

Nasi absolwenci, prowadzą własną działalność gospodarczą, kształcą na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz  stwarzają miejsca pracy dla obecnych uczniów. Szkoła jest wielopokoleniowa – uczą się tutaj wnuki i dzieci byłych absolwentów, gdyż szkoła w ich opinii jest gwarantem solidnego wykształcenia zawodowego.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich

  • Szkoła publiczna, nauka jest bezpłatna, nie pobieramy czesnego
  • Uzyskujesz tytuł technika i dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie
  • W trakcie kształcenia pobierasz wynagrodzenie, okres nauki w szkole wlicza się do lat pracy
  • Szkoła tworzy możliwość zatrudnienia w lokalnych przedsiębiorstwach na terenie powiatu koneckiego po zakończeniu kształcenia
  • Szkoła tworzy możliwość nauki języka angielskiego i niemieckiego
  • Szkoła tworzy możliwość odbycia dodatkowych płatnych staży i zdobycia dodatkowych kwalifikacji dla uczniów biorących udział w realizowanych projektach unijnych

Drodzy Uczniowie, drodzy Rodzice

wszelkich dodatkowych informacji o naborze udziela

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

ul. Warszawska 53

26-200 Końskie

tel.413726557

fax 412604944

e-mail: [email protected]

www.zsp2konskie.eu

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *