REKLAMA

ZSP nr 3 (Ekonomik) w Końskich – oferta rekrutacyjna

Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich to szkoła, która od 70 lat kształci młodych ludzi w atrakcyjnych zawodach, przygotowując ich do podjęcia pracy, kontynuowania nauki na studiach, jak i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

REKLAMA

Uwaga! Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich zaprasza na szczególne wydarzenie:

REKLAMA

Technik handlowiec i technik ekonomista to zawody z najstarszą tradycją w tej szkole. Są one ponadczasowe, gdyż zawsze będzie na nie zapotrzebowanie. Absolwenci ekonomika bez trudu znajdują zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. Spotykamy ich w koneckich bankach, Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Urzędzie Miasta i Gminy, Starostwie Powiatowym, a także w wielu prywatnych firmach i przedsiębiorstwach, gdzie pracują jako księgowi, pracownicy sekretariatów lub zajmują kierownicze stanowiska. Jako dobrzy specjaliści dają się poznać już podczas praktyk zawodowych, które odbywają właśnie w tych instytucjach. Bardzo wielu uczniów po ukończeniu technikum podejmuje naukę na studiach wyższych o kierunkach ekonomicznych. Jak sami twierdzą, wiadomości i umiejętności wyniesione ze szkoły sprawiają, że dużo lepiej radzą sobie z takimi przedmiotami jak: rachunkowość, prawo, statystyka niż absolwenci szkół ogólnokształcących. Szkoła nawiązała stałą współpracę z Wyższą Szkołą Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. W jej ramach uczniowie uczestniczą w wykładach, spotkaniach z przedstawicielami uczelni, a najlepszy absolwent technikum otrzymuje indeks na wybrany kierunek studiów i fundowane przez Rektora czesne za pierwszy rok studiów. To duża szansa dla uczniów zdolnych i ambitnych, lecz z uboższych rodzin, których nie zawsze stać na opłacenie nauki.

Spot wideo promujący „Ekonomik” stworzony przez osoby związane z tą placówką: 

Rozwijająca się w Końskich sieć supermarketów daje ogromne szanse absolwentom technikum handlowego. Nasi uczniowie zostają przygotowani do pracy nie tylko w punktach sprzedaży, ale również do obsługi klienta w firmach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Często również podejmują pracę jako przedstawiciele handlowi.

Potwierdzeniem dobrego poziomu kształcenia, a jednocześnie gwarancją fachowości i profesjonalizmu absolwentów jest bardzo wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Technik informatyk i technik teleinformatyk to stosunkowo „młode” zawody w naszej szkole, ale cieszące się dużą popularnością, coraz częściej także wśród dziewcząt. Bardzo dobrze wyposażone pracownie i wysoki poziom kształcenia sprawiają, że nasi uczniowie to naprawdę dobrzy specjaliści w branży informatycznej, którzy po ukończeniu szkoły mogą legitymować się nie tylko dyplomem technika informatyka, ale również uznawanymi na całym świecie certyfikatami Lokalnej Akademii CISCO, w ramach której szkoła organizuje kursy: IT Essentials, CCNA R & S, Cybersecurity oraz Programowanie C++,C i w języku Python. Powyższe certyfikaty to międzynarodowe dokumenty potwierdzające umiejętności zawodowe, wysoki poziom wiedzy, znajomość rozwiązań technologicznych oraz umiejętności z zakresu projektowania, konfiguracji i zarządzania sieciami komputerowymi. Dodatkowe kwalifikacje są szczególnie ważne dla osób rozpoczynających studia, jak i tych podejmujących pracę. Wskazują na wysoki poziom wiedzy w danym zakresie, potwierdzają znajomość języka angielskiego, a przede wszystkim dowodzą aktywności przyszłego pracownika. Dzięki uzyskanym w szkole certyfikatom młodzi ludzie już w swojej pierwszej pracy mogą liczyć na dużo wyższe zarobki i śmiało konkurować z osobami o dużo dłuższym doświadczeniu. Warto podkreślić, że oba certyfikaty honorowane są na całym świecie. Wiedza i umiejętności zdobyte w szkole sprawiają, że informatycy i teleinformatycy z koneckiego ekonomika z powodzeniem zdają egzaminy zawodowe.

Hotelarz i turysta to ciągłe zawody przyszłości. Są alternatywą dla młodych ludzi, którzy są otwarci na świat i nie boją się podjąć pracy poza miejscem zamieszkania. Wystarczy prześledzić internetowe oferty zatrudnienia, by wiedzieć, jak duże jest w kraju zapotrzebowanie na dobrych specjalistów w tej branży, która stale się rozwija i poszerza swoją ofertę. Warto zaznaczyć, że dla tych zawodów szkoła przygotowała szczególnie atrakcyjną ofertę edukacyjną. Oprócz tradycyjnych zajęć młodzież uczestniczy w wycieczkach specjalistycznych do renomowanych hoteli i ośrodków wypoczynkowych.

Na stałe szkoła współpracuje z hotelami:
Malinowy Zdrój – Medical Spa
w Solcu Zdrój, Słoneczny Zdrój w Busku Zdroju, OSSA Congress et Spa
w Ossie k. Rawy Mazowieckiej i Qubus w Kielcach.

Ta forma zajęć cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów i pozwala im poznać praktyczne aspekty zawodu hotelarza i turysty. Długoletnimi partnerami szkoły są także Centrum Informacji Turystycznej w Końskich i koneckie PTTK. Dzięki współpracy młodzi ludzie poznają specyfikę obsługi turystycznej. Corocznie młodzież uczestniczy w Targach Agro-Travel oraz w konkursie towarzyszącym tej imprezie. Uczniowie klas hotelarskich i turystycznych poszerzają swoją wiedzę w ramach wprowadzanych w szkole innowacji pedagogicznych: etykieta w życiu codziennym i zawodowym oraz edukacja regionalna. Codzienność pracy w branży hotelarsko-turystycznej młodzież poznaje dzięki praktykom zawodowym w Domach Wczasowych Revita WDW w Juracie oraz w biurach podróży. Wielu uczniów zainspirowanych praktykami podjęło pracę w w/w ośrodkach.

Klasy technikum gastronomicznego cieszą się w naszej szkole największą popularnością. Wynika to na pewno po części z mody, która zapanowała w całej Polsce na gotowanie i zdrowe odżywianie. Coraz więcej młodych osób z pasją kulinarną przychodzi do naszej szkoły, by uczyć się gotować i zdobyć dyplom technika żywienia i usług gastronomicznych. Nowocześnie wyposażone pracownie stanowią doskonałe zaplecze do nauki tego zawodu. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności na zajęciach praktycznych prowadzonych w szkole i podczas praktyk zawodowych, które odbywają się w renomowanym ośrodku wczasowym w Juracie, gdzie przyjeżdżają politycy, aktorzy i artyści z całej Polski. Zajęcia praktyczne stanowią bardzo dobre przygotowanie do przyszłej pracy. Uczniowie obsługują przyjęcia i bankiety dla wczasowiczów z Polski i zagranicznych turystów. Pobyt na miesięcznej praktyce, pod opieką wychowawcy ze szkoły, to nie tylko nauka zawodu, ale także bezcenna lekcja samodzielności, odpowiedzialności, dobrych manier, zachowania w różnych sytuacjach, podejmowania decyzji, współdziałania w zespole pracowniczym i koleżeńskiej grupie. To również okazja do wspaniałego letniego wypoczynku nad polskim morzem, zwiedzania i korzystania z nadmorskich atrakcji. Dobra jakość kształcenia sprawia, że absolwenci technikum gastronomicznego bardzo dobrze zdają egzaminy zawodowe i bez trudu znajdują zatrudnienie w koneckich restauracjach i kawiarniach, takich jak Leliva czy Sycyliana. Część z nich znalazła pracę na wybrzeżu, gdzie podczas praktyk dali się poznać jako bardzo dobrzy i zaangażowani fachowcy.

Biorąc pod uwagę wzrost znaczenia kształcenia zawodowego na rynku pracy, szkoła stale poszerza swoją ofertę edukacyjną. W tym roku szkolnym zostaną wprowadzone cztery nowe innowacje pedagogiczne skierowane do młodych osób, które są ciekawe świata i śmiało patrzą w przyszłość.

– Stewardessa / steward w obsłudze ruchu turystycznego
w zawodzie technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej.

Uczniowie w trakcie realizowania innowacji poznają specyfikę pracy stewardessy/ stewarda, uzyskają umiejętności praktyczne związane z obsługą pasażera w różnych środkach transportu lądowego, morskiego i lotniczego, również w języku obcym, oraz poznają procedury zdobycia kwalifikacji w zawodzie. Zajęcia realizowane będą w formie warsztatów, spotkań z pracownikami branży hotelarsko-turystycznej, specjalistami z zakresu wizażu i stylizacji, wycieczek przedmiotowo – specjalistycznych do portów lotniczych, hoteli i zakładów gastronomicznych.
Szczególny nacisk położony zostanie na stosowanie zasady 3”E” – etyka, estetyka, etykieta w zawodzie stewardessy lub stewarda. Uczniowie poznają zasady savire-vivre w zawodzie, będą kreować swój wizerunek jako pracownik obsługi ruchu turystycznego. Dzięki rozbudzeniu zainteresowań zawodem stewardessy/stewarda uczniowie mogą wybrać ten zawód jako swoją drogę kariery.

– Dietetyka w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uczniowie w trakcie realizacji innowacji zdobędą dodatkową praktyczną wiedzę z zakresu prawidłowego żywienia człowieka, układania i stosowania diet. Korzystać będą z fachowej wiedzy specjalistów w danej dziedzinie. Zajęcia realizowane będą w formie warsztatów, spotkań ze specjalistami z danej branży, wycieczek przedmiotowo-specjalistycznych do szpitali, przychodni, instytucji zajmujących się żywieniem, poradni dietetycznych i zakładów gastronomicznych. Uczniowie w przyszłości będą pracownikami branży zajmującej się organizowaniem żywienia człowieka zdrowego i chorego, planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności., organizowania żywienia zbiorowego i leczniczego, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w charakterze dietetyka. Poznają specyfikę pracy dietetyka, uzyskają umiejętności praktyczne związane z opracowywaniem indywidualnych programów dietetycznych dla osób pragnących utrzymać zdrowie i sylwetkę. Dzięki rozbudzeniu zainteresowań związanych z pracą dietetyka uczniowie będą mogli kontynuować naukę na kierunkach związanych z tematyką innowacji.

-Makler giełdowy w zawodzie technik ekonomista.

Program innowacji „Makler giełdowy” pozwoli na nabycie umiejętności z zakresu działalności maklerskiej oraz poznanie możliwości, jakie daje rynek kapitałowy. Uczniowie będą mieli możliwość prowadzenia wirtualnej inwestycji na własny rachunek oraz zarządzania portfelem instrumentów finansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, a tym samym będą kształtowali postawy maklera giełdowego, jako osoby odpowiedzialnej, działającej zgodnie z etyką zawodową. Zajęcia odbywać się będą w formie warsztatów w pracowni komputerowej, z wykorzystaniem dostępu do notowań giełdowych za pomocą Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej. Planowane są wyjazdy na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych, do domów maklerskich, banków. Osoby znające rynek kapitałowy znajdują zatrudnienie nie tylko w domach maklerskich, ale także w funduszach inwestycyjnych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych czy w firmach doradczych.

Praktyki zawodowe obok wiedzy teoretycznej są podstawą przygotowania ucznia do wykonywania przyszłego zawodu. Trwają one 4 tygodnie w czteroletnim cyklu kształcenia i są organizowane przez szkołę, która stale poszerza swoją ofertę:
-technik hotelarstwa i żywienia i usług gastronomicznych – praktyka w Domach Wczasowych WAM oddział WZW w Juracie;
– technik ekonomista – praktyka w jednostkach samorządowych, bankach, firmach produkcyjnych na terenie powiatu koneckiego;
-technik informatyk i technik teleinformatyk –praktyka w firmach o charakterze informatycznym oraz w jednostkach w których zarządzanie odbywa się przy wykorzystaniu sieci komputerowych;
– technik handlowiec- praktyka w wielkopowierzchniowych sklepach (TESCO, KAUFLAND);
– technik obsługi turystycznej – praktyki w biurach turystycznych w Końskich (TETUR, DANTURIST) oraz w Centrum Informacji Turystycznej w Końskich.

Możliwość odbywania praktyk w Niemczech w ramach programu ERASMUS

„Ekonomik” obok doskonałej jakości kształcenia oferuje uczniom szeroką ofertę zajęć dodatkowych. W szkole działa wiele kół zainteresowań m.in.: Ekonomiczne, Hotelarskie, Turystyczno-Krajoznawcze, dziennikarskie, fotograficzne, plastyczne, dziedzictwa kulturowego, a także Klub Europejski SIGMA i grupa Bankiet Serwis.

Ciekawą formą zdobywania wiedzy jest udział w projektach edukacyjnych, w ramach których młodzież spotyka się z ciekawymi ludźmi, bierze udział w wycieczkach i konkursach. Wśród licznych należy wymienić „Ślady przeszłości- uczniowie adoptują zabytki”, „Papieska jodła”- realizowanych od wielu lat w szkole. Dzięki projektowi „Edukacja zawodowa w praktyce” uczniowie nabyli dodatkowe kwalifikacje zawodowe i odbyli praktyki i staż w uznanych i cenionych firmach kieleckich, a szkoła pozyskała nowoczesny sprzęt komputerowy.

Nasza szkoła w okresie 01.12.2016 – 30.04.2018 realizuje projekt który jest finansowany przez Unię Europejską, w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), -„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Dni Hotelarstwa i Dni Regionu to kolejne pomysły na „lekcje inaczej” w „Ekonomiku”. W ubiegłym roku Dni Hotelarstwa odbyły się one pod hasłem: Ekologia w turystyce tegoroczne, zaś związane są z niedawno otwartym odcinkiem szlaku rowerowego Green Velo na Ziemi Koneckiej. W programie ciekawe konkursy i prezentacje. W ramach obchodów Dni Regionu młodzież odbywa cykl spotkań z ludźmi, którzy zasłużyli się dla Konecczyzny i więcej dowiaduje się o miejscach w swoim regionie, które należy ocalić od zapomnienia. ZSP nr 3 słynie z działań na rzecz środowiska lokalnego. Organizuje konkursy wiedzy dla gimnazjalistów: Powiatowy Konkurs Informatyczny składający się nie tylko z części teoretycznej, ale również praktycznej, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie, Prawie i Regionie urządzany w formie teleturnieju, Powiatowy Konkurs Kulinarny MasterChef, podczas którego uczestnicy przygotowują wykwintne, nierzadko egzotyczne, potrawy.’

„Ekonomik” zaprasza do współpracy również szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Koneckiego. Organizuje Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej oraz Powiatowy Konkurs Pływacki o Puchar Starosty Koneckiego. Uczniowie ZSP nr 3 angażują się ponadto w działalność charytatywną. Jako wolontariusze biorą udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, Motoserce, pomagają w rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego, są honorowymi krwiodawcami. Przygotowują również imprezy dla najmłodszych- Dzień Dziecka, Mikołajki. Z akcją „I ty możesz zostać św. Mikołajem” wychodzą do koneckich przedszkoli, szkół podstawowych oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy. Dzieci zostają obdarowane prezentami, oglądają inscenizacje bajek w wykonaniu naszych uczniów i uczestniczą z nimi we wspólnej zabawie.

Uczniowie ZSP nr 3 w Końskich mają możliwość rozwijać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności w różnorodny sposób: udział w kołach przedmiotowych, projektach, konkursach. Pracują również dla innych na rzecz środowiska lokalnego, najmłodszych, chorych i niepełnosprawnych. Współpracują ze swoimi koleżankami i kolegami z koneckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W obecnej rzeczywistości liczy się nie tylko fachowość i dobry zawód, ale także solidne wykształcenie i dobre przygotowanie do matury, która daje wybór podjęcia pracy lub kontynuowania nauki na studiach wyższych. Nauczyciele Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3 nie szczędzą starań, aby wszyscy ich uczniowie przystąpili do egzaminów końcowych i aby jak najlepiej je zdali. Uzyskiwane przez młodzież wyniki z egzaminów maturalnych, (podobnie jak z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie) w każdym roku są wyższe niż przeciętny wynik zdawalności w kraju, województwie i powiecie.

Wyniki te są potwierdzeniem dobrej jakości kształcenia w naszej placówce, ale przede wszystko przepustką do kariery i sukcesu.

Drogi Gimnazjalisto! Jeśli chcesz się uczyć i zdać maturę, jeśli chcesz zdobyć atrakcyjny zawód, jeśli nie boisz się wyznań i chcesz poszerzać swoje horyzonty – Przyjdź do nas. My dajemy dobry wybór. Wszystkim uczniom zapewniamy wysoki poziom nauczania, indywidualne podejście do ich problemów, profesjonalne doradztwo zawodowe, bezpieczeństwo i miłą rodzinną atmosferą.

 

artykuł sponsorowany

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *