REKLAMA

Kontakt


Skład redakcyjny tkn24.pl i telewizji TKN24 Końskie
[email protected]

Arkadiusz Góral –  [email protected], 661 093 759

Paulina Góral –  [email protected], 781 440 151

Piotr Stolarski –  [email protected], 667 578 402 

Piotr Malinowski – [email protected], 535 336 606

Osoby wymienione w powyższym zestawieniu są członkami redakcji tkn24.pl i są uprawnione do reprezentowania portalu, a także telewizji TKN24.

Wydawca:  Arkadiusz Góral TKN MEDIA. ADRES REDAKCJI / SIEDZIBY: KOŃSKIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 3 (LOKALE 106 i 107)

www.tkn24.pl jest zarejestrowane w rejestrze dzienników i czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Kielcach w rubryce czasopismo codzienne z formą ukazywania się za pomocą dźwięku i obrazu. Sygn. akt INs. Rej. Pr.61/15

Firma Arkadiusz Góral TKN Media jest także wydawcą portalu www.swietokrzyskie112.pl.

OD 2020 ROKU TKN24 JEST KONCESJONOWANĄ TELEWIZJĄ. Arkadiusz Góral, właściciel firmy Arkadiusz Góral TKN Media OTRZYMAŁ KONCESJĘ NR 798/2020-TK NA NADAWANIE W SIECIACH KABLOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH programu telewizyjnego pod nazwa „TKN24”.

Jedynym beneficjentem działalności telewizji TKN24 jest działalność gospodarcza Arkadiusz Góral TKN Media.

Stroną internetową firmy Arkadiusz Góral TKN Media (nadawcy telewizji TKN24) jest strona www.tkn24.pl, a wszelkie informacje formalne zawarte są na podstronie www.tkn24.pl/kontakt.

 

tkn24.pl to nowoczesny multimedialny portal informacyjny Powiatu Koneckiego. Stawiamy na najszybsze informacje, a także wysoką jakość zdjęć i materiałów video. Szczegóły naszej oferty reklamowej i promocyjnej znajdziecie Państwo TUTAJ.


Współpracuj z nami!
Zapraszamy każdego kto chce podzielić się z nami informacjami, poinformować o nadchodzących wydarzeniach lub po prostu opowiedzieć ciekawą historię związaną z Konecczyzną do współpracy. My ze swojej strony gwarantujemy, że w możliwie najszybszym terminie postaramy się opublikować zgłaszane przez Państwa tematy, czy opisać Wasze imprezy, pasje lub wydarzenia. Nie odrzucimy żadnego zaproszenia! Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym z Państwa, ale również z lokalnymi firmami i instytucjami. Zapraszamy do przekazywania nam swoich informacji. UWAGA: Zazwyczaj nie podejmujemy interwencji na podstawie anonimowych listów. Pisząc do nas należy podać swoje dane osobowe zastrzegając, że są one do wiadomości redakcji, zapewniamy pełną anonimowość.
Jeśli chcą Państwo zainteresować nas jakąś sprawą to prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected] lub telefonem 24h: 661093759. W sprawie współpracy, reklamy w portalu, patronatów Państwa imprez zapraszamy do kontaktowania się pod adresem mailowym [email protected] lub telefonicznie 781440151Pytania dotyczące aspektów technicznych prosimy kierować pod [email protected].

Jeżeli interesuje Państwa reklama u nas to więcej informacji znajduje się pod adresem: www.tkn24.pl/reklama  (można kliknąć TUTAJ)

Regulamin serwisu tkn24.pl:

Każdorazowy zapis o administratorze portalu oznacza jego wydawcę, tj. firmę Arkadiusz Góral TKN MEDIA z siedzibą w: 26-200 Końskie, ul. Wojska Polskiego 3 lok 106/107, woj. Świętokrzyskie, Polska.


Redakcja tkn24.pl pragnie by korzystanie z serwisu było możliwie najprostsze i intuicyjne. Poniżej znajdziesz kilka cennych wskazówek. Jeśli jednak wciąż masz pytania skontaktuj się z nami bezpośrednio. W tym celu możesz do nas napisać, zadzwonić lub wypełnić formularz kontaktowy.

Warunki użytkowania
Korzystając z serwisu tkn24.pl wyrażasz tym samym akceptację postanowień zawartych na tej stronie. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o nie korzystanie z tkn24.pl. Zawartość tkn24.pl nie może być rozpowszechniana bez zgody redakcji. Zawartość serwisu nie może być używana w celu naruszania szerokorozumianej godności drugiego człowieka. Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za tego typu działania. Również materiały video i fotograficzne nie mogą być powielane i rozpowszechniane bez zgody redakcji. Redakcja tkn24.pl nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki, straty bądź uszkodzenia wynikające z decyzji lub działań podejmowanych w oparciu o informacje zawarte w portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników portalu. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo mogą z tego powodu ponieść odpowiedzialność cywilną lub karną. Członkowie redakcji mają prawo do usuwania niecenzuralnych lub obraźliwych komentarzy zamieszczanych pod treściami lub zamieszczanych na kanałach social media należących do serwisu.

Prawo autorskie i prasowe
Zawartość serwisu tkn24.pl, obejmująca tekst, obrazy, fotografie, video i wszelkie inne materiały multimedialne, jak również nazwy, hasła i znaki graficzne tkn24.pl oraz innych podmiotów są chronione prawami autorskimi oraz innymi przepisami prawnymi. Pisemna zgoda redakcji tkn24.pl jest niezbędna aby w celach innych niż osobiste, naukowe i niekomercyjne kopiować zawartość portalu tkn24.pl. Redakcja musi wyrazić zgodę również na wszelkie reudostępnianie treści pochodzących z serwisu, wykorzystanie materiałów prasowych, foto i video przy zachowaniu przepisów prawa autorskiego i prawa prasowego. Część zawartości serwisu tkn24.pl może być chroniona prawami autorskimi innych osób i podmiotów. Przesyłając informacje lub zgłaszając temat wyrażasz zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przekazanych informacji przez redakcję portalu tkn24.pl poprzez publikacje wymienionych treści na portalu. Redakcja tkn24.pl zastrzega sobie prawo do edycji treści zgłaszanych reklam, ogłoszeń, informacji etc.

Ochrona danych osobowych

1. Podając dane osobowe określone w § 2 Użytkownik równocześnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora.
2. Administrator przetwarza ewentualne dane będące danymi osobowymi zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 1997 z późn. zm.) oraz ustawą z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do udostępniania forum i systemu komentarzy.
3. Dane osobowe, o których mowa w § 2 nie są przetwarzane w celach komercyjnych.
4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo wnoszenia o ich uzupełnienie, zmianę lub usunięcie (można kontaktować się poprzez [email protected]).
5. Zakres działań Administratora na danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika określa szczegółowo Polityka Prywatności.

Polityka Prywatności tkn24.pl

Portal tkn24.pl umieszcza na Twoim komputerze dane (cookies) pozwalające na śledzenie Twojej aktywności, kiedy czytasz zawarte na nim informacje lub też korzystasz z zamieszczonych w serwisie funkcjonalności. Cookies pozwalają nam również udoskonalać witrynę i oferować Tobie możliwie najlepszą jakość usług.Redakcja tkn24.pl nie gromadzi żadnych danych będących danymi osobowymi użytkowników. Niemniej prosimy o rozsądne posługiwanie się serwisem.

I. Definicje

1. Następujące zwroty użyte w treści Polityki Prywatności należy interpretować zgodnie z niniejszym punktem, chyba że szczegółowe postanowienie stanowi inaczej:
Adres IP – oznacza adres protokołów internetowych, który stanowi informację identyfikującą Użytkownika,
Dane Osobowe – oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 6 Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, a gromadzone za pośrednictwem Portalu oraz przetwarzane przez Administratora,
Administrator – oznacza Arkadiusz Góral TKN MEDIA z siedzibą w 26-200 Końskie, Wojska Polskiego 3 lok. 106 i 107.
Polityka -oznacza niniejszą politykę prywatności Portalu,
Portal, Portal tkn24.pl – oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresami www.tkn24.pl i www.tvkonskie.pl,
Ustawa – oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
Użytkownik – oznacza podmioty odwiedzające oraz korzystające z Portalu , w tym poprzez udostępnianie Portalowi swych Danych Osobowych,
Witryny Zewnętrzne – oznacza strony internetowe, serwisy, witryny i portale, które nie stanowią własności Portalowi.

II. Postanowienia ogólne

1. Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych Użytkowników korzystających z Portalu tkn24.pl.
2. Administratorem Danych Osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest Arkadiusz Góral TKN MEDIA, 26-200 Końskie, ul. Wojska Polskiego 3 lok. 106 i 107 Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. Zakres, cel przetwarzania i udostępniania Danych Osobowych

1. Administrator podejmuje aktywne działania przewidziane przepisami Ustawy, mające na celu ochronę udostępnionych przez Użytkowników swych Danych Osobowych podawanych w trakcie korzystania z Portalu, lub jego poszczególnych funkcjonalności.
2. Użytkownicy Portalu korzystają z niego w sposób anonimowy. Korzystanie z niektórych funkcji Portalu może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich Danych Osobowych, co zawsze następuje dobrowolnie. Brak udostępnienia Danych Osobowych przez Użytkownika może wiązać się z ograniczeniem dostępu do niektórych funkcji Portalu.
3. Korzystanie z Portalu za pośrednictwem urządzeń mobilnych, może wiązać się z pozyskaniem przez Administratora danych identyfikacyjnych takich urządzeń, w szczególności operatora usługi internetowej dostarczanej do urządzenia mobilnego, danych abonenta, danych o lokalizacji.
4. Dane Osobowe udostępniane na potrzeby korzystania z Portalu nie mogą obejmować „danych wrażliwych”, w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.
5. Administrator może wymagać od Użytkownika udostępnienia następujących Danych Osobowych:
imienia i nazwiska;
numeru telefonu;
adresu e-mail.
7. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, jak również usunięcia w całości lub w części udostępnionych Danych Osobowych wysyłając takie żądanie na adres e-mail: [email protected] – takie żądanie może wiązać się jednak z ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z Portalu lub jego poszczególnych funkcji.
8. Administrator może odmówić wykonania czynności, o których mowa w ust. 7, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu Portalu lub innych przepisów wiążących Użytkownika, w tym przepisów powszechnie obowiązujących, a zachowanie udostępnionych Danych Osobowych wiąże się z ustaleniem okoliczności naruszeń oraz ustaleniem ewentualnej odpowiedzialności Użytkownika.
9. W celu udoskonalenia portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników Administrator portalu gromadzi dane, które dotyczą interakcji Użytkownika z Portalem tkn24.pl – usługami i treściami. W szczególności gromadzi informację dotyczące:
logowania i urządzenia – logi systemowe i numer IP urządzenia, z którego dokonano połączenia,
danych dotyczących statystyk odsłon, ruchu do i z Portalu tkn24.pl; tagów internetowych, danych o nawigacji lub lokalizacji.
10. Administrator Portalu tkn24.pl wykorzystuje dane gromadzone od Użytkownika w wymienionych celach:
monitorowania usług i treści, a także wprowadzania ich ulepszeń.
statystyka portalu
III. Ochrona danych osobowych

1. Wszelkie informacje dotyczące Użytkowników są przechowywane i przetwarzane przez Administratora Portalu tkn24.pl w sposób zachowujący wszelkie środki bezpieczeństwa i zachowania poufności, jednocześnie spełniające wymagania polskiego prawa.
2. Dostęp do Danych Osobowych Użytkowników posiadają wyłącznie osoby upoważnione pisemną zgodą. Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie Danych Osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Portal tkn24.pl wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach udostępni Dane Osobowe Użytkowników innym podmiotom, osobom trzecim bądź instytucjom jednak dzieje się to za zgodą Użytkownika lub na żądanie organów uprawnionych.
4. Portal tkn24.pl informuje, że może anonimowo ujawniać statystyki zbiorcze, zestawienia, które dotyczą np. liczby unikalnych Użytkowników portalu. Dane te nie stanowią przy tym Danych Osobowych Użytkowników i nie pozwalają na identyfikacje Użytkownika.

IV. Prawa użytkownika

1. Zarejestrowany Użytkownik udostępniający Dane Osobowe Portalowi tkn24.pl ma prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich, czy też ich usuwania.
2. Użytkownik ma możliwość wyboru, w jakim zakresie chce korzystać z usług dostępnych w portalu i udostępniać swoje Dane Osobowe.
3. Użytkownik korzystający z Portal tkn24.pl może zwrócić się do Administratora o usunięcie jego Danych Osobowych w całości bądź w określonej części.
4. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady Regulaminu Portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienie sprawy.

V. Pozyskiwanie i przetwarzanie innych danych

1. Poza dobrowolnie udostępnianymi przez Użytkownika Danymi Osobowymi oraz rejestrowanymi Adresami IP, Administrator za pośrednictwem Portalu zbiera informacje o Użytkownikach wykorzystując pliki „cookies”, tj. pliki zawierające dane informatyczne, które zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Portalem.
2. Podmiotami zamieszczającymi na urządzeniu końcowym „cookies” w związku z korzystaniem z Portalu, oraz uzyskującym do nich dostęp są: Administrator oraz Google Inc..
3. Pliki „cookies” nie służą do identyfikacji tożsamości Użytkownika, nie powodują zmiany konfiguracji jego urządzeń oraz nie mają żadnego wpływu na działanie tych urządzeń. Pliki „cookies” wykorzystywane mogą być w celu: dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu; podtrzymania sesji logowania w Portalu; indywidualizację Portalu; tworzenia statystyk dotyczących korzystania z Portalu lub jego poszczególnych funkcji.
4. W Portalu wykorzystywane są pliki „cookies”:
sesyjne, tj. pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia Portalu dokonanego w dowolnej formie przez Użytkownika i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania;
Google Analitics (tzw. cookies www.google.com/analytics), które służą tworzeniu statystyk Portalu.
5. Każda przeglądarka internetowa zawiera opcję wyłączenia plików „cookies” dla konkretnej witryny lub dla wszystkich witryn internetowych. Celem uzyskania informacji o sposobie wyłączenia plików „cookies”, należy zwrócić się o przedmiotową informację do producenta stosowanej przeglądarki.
6. Pozostawanie w Portalu bez dokonania wyłączenia plików „cookies” wiąże się z wyrażeniem zgody na pobieranie plików „cookies”. Szczegółowe informacje o „cookies” uzyskać można w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej.

VI. Publikacje i publikacje zlecane

1. Obsługa portalu przyjmuje do publikacji (odpłatnej i nieodpłatnej) wyłącznie treści zgodne z polskim prawem, sprawdzenia ich zgodności dokonuje zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i najlepszymi intencjami.

2. Obsługa portalu nie odpowiada za treść stron, do których prowadzą linki zamieszczone w publikacjach i banerach zleconych przez podmioty zewnętrzne.

VII. Postanowienia końcowe

1. Portal tkn24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Portalu.
2. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki Prywatności Użytkownicy powinni wysłać na adres: [email protected]

Nasi partnerzy mogą za sprawą tkn24.pl gromadzić Wasze dane, jednakże wtedy to oni są ich administratorami (GOOGLE IRELAND LTD GORDON HOUSE BARROW STREET 4 DUBLIN IRELAND).