REKLAMA

Nowa Sala Kinowa w Stąporkowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie  w okresie od 23.06.-31.12.2020 r.  realizował zadanie: „Poprawa jakości świadczonych usług z zakresu kultury dzięki przebudowie MGOKiS w S...

Przebudowana zostanie droga w Podlesiu

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Koneckiego radni podjęli wiele decyzji związanych z inwestycjami drogowymi dofinansowanymi z Funduszu Dróg Samorządowych. Jedną z nich jest przebudowa drogi powiatowej...