REKLAMA

Wojewódzki budżet na 2023 rok

W środę 28 grudnia, podczas sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, prowadzona była dyskusja na temat wojewódzkiego budżetu na 2023 rok oraz kształtu Wieloletniej Prognozy Finansowej. Kluczowe uc...