REKLAMA

Nowa Sala Kinowa w Stąporkowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie  w okresie od 23.06.-31.12.2020 r.  realizował zadanie: „Poprawa jakości świadczonych usług z zakresu kultury dzięki przebudowie MGOKiS w S...