REKLAMA

Chcą aktywizować bezrobotnych 50 + [wideo, zdjęcia]

Pakt Zatrudnieniowy na rzecz osób 50 + – taki tytuł nosi nowa inicjatywa, którą proponuje Powiatowy Urząd Pracy w Końskich. Chodzi o to by z domów wyciągać bezrobotnych powyżej 50 roku życia. W poniedziałek w Starostwie Powiatowym podpisano umowy pomiędzy koneckim PUP-em a Szczecińską Fundacją Talent Promocja Postęp. 

REKLAMA

To Starosta Powiatu Koneckiego Bogdan Soboń przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich zainicjował powstanie „Paktu Zatrudnieniowego na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+ skupiającego partnerów publicznych i niepublicznych instytucji oddziałujących na lokalny rynek pracy”. –„Szczecińska Fundacja Talent Promocja Postęp jest elementem inicjującym to nasze spotkanie, ale oczywiście wspólne działanie Starostwa i Urzędu Pracy zaowocowało dzisiejszym spotkaniem.  Sprawa najważniejsza w tym momencie dotyczy osób 50 +. To grupa ludzi, gdzie o pomoc jest trudno. To jest nasz obowiązek żeby czynić te starania. Mam nadzieję, że współpraca podjęta w ramach paktu zatrudnieniowego dzisiaj przyniesie wymierne korzyści i rezultaty w postaci rozwiązań, które pozwolą na podejmowanie działań na rzecz wzorcu zatrudnienia.” – mówił we wstępie Bogdan Soboń, starosta konecki.

O co tutaj chodzi? Skrótowo mówiąc: wyłoniona zostanie grupa przynajmniej 10 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Instytucje i organizacje, które w poniedziałek podpisały pakt zatrudnieniowy będą zaś miały za zadanie pomóc im w wyjściu z bezrobocia. Przez okres 9 miesięcy przedstawiciele paktu, w którego skład weszły między innymi: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zakład Doskonalenia Zawodowego, PCPR, KSWP, Policja, Wszechnica Konecka, MGOPS Końskie, Staropolski Związek Miast i Gmin będą musieli szukać rozwiązań, które pomogą często długotrwale niepracującym osobom powyżej 50 roku życia. Te zaś będą przychodzić do fikcyjnej firmy – tak zwanej JOBFIRMy, w której będą pracować nad sobą – począwszy od szkoleń i działań motywacyjnych, przez pisanie CV i Listów Motywacyjnych, aż po aktywne wychodzenie do pracodawców. W międzyczasie uczestnicy projektu przejdą dużą metamorfozę, zaczynając od zmian w ich fizyczności, a na zmianach mentalnych zakończywszy.

REKLAMA

Pakt zatrudnieniowy tworzą przedstawiciele różnych środowisk.

W powiecie koneckim mamy obecnie 3507 osób bezrobotnych, z czego 921 jest powyżej 50 roku życia, co stanowi 26 % wszystkich zarejestrowanych. Bezrobocie wśród osób 50 + jest zatem znaczącym problemem. – „Chciałam serdecznie podziękować fundacji, że zwrócili się do nas byśmy wzięli udział we wdrażaniu już gotowego modelu Paktu Zatrudnieniowego, który w ubiegłym roku był testowany w powiecie skarżyskim i odniósł bardzo duży sukces. Z tego co wiem oni dalej będą kontynuować bez pomocy fundacji, dalej będą aktywizować te osoby, szukać innych narzędzi, innowacyjnych, a nie tylko ustawowych, które są realizowane w Urzędzie Pracy.”  – mówiła Bożena Urban, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich.

Nim podpisano pakt zatrudnieniowy o Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp wszystkim zgromadzonym więcej opowiadała jej prezes Iwona Żukiert. –„Fundacja mieści się w centrum Szczecina. Powstała 25 lat temu, mamy kilka jednostek na terenie województwa. Od samego powstania fundacja prowadziła działalność oświatową.” – opowiadała prezes Żukiert.

Natomiast specjaliści ds. Paktów Zatrudnieniowych – Anna Kamińska Glück oraz Ryszard Syroka szerzej mówili o samym projekcie.

„Chodzi tutaj o jedno: o to, że te specyficzne narzędzia pracy opierają się na otwartości ludzkiej, na współpracy. Wychodzimy poza ramy ustalone przez ustawy i prawo, które obligują Powiatowy Urząd Pracy do tych codziennych zadań, a wcale nie do tych, które są podejmowane. Jestem pewna, że są Urzędy Pracy, które tak otwarcie by nas nie przyjęły. Za tę otwartość bardzo dziękujemy. Na niej, również Państwa partnerów będzie polegał sukces tego projektu, bo jestem pewna, że tak to się zakończy.” – tłumaczyła przybyłym Anna Kamińska Glück, koordynatorka projektu.

Pakty Zatrudnieniowe zrodziły się w Niemczech, ale były już testowane w kilku powiatach naszego kraju. Między innymi w powiecie skarżyskim. Każdorazowo po zakończeniu projektu od 50 % do 95 % osób biorących w nim udział znajdowało zatrudnienie. Miejmy nadzieję, że w przypadku powiatu koneckiego będzie podobnie.

Zdjęcia:

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *