REKLAMA

Końskie: Zmiana pensji burmistrza, zmiana nazwy parku i absolutorium na sesji

Ostatnia przed wakacjami sesja Rady Miejskiej w Końskich decydowała o wielu bardzo ważnych dla konecczan sprawach. Radni zmienili imię Parku Miejskiego z Tarnowskich na Małachowskich, udzielili burmistrzowi absolutorium, a także zmienili jego pensję. 

REKLAMA

Najważniejszym głosowaniem dnia było to nad udzieleniem burmistrzowi Krzysztofowi Obratańskiemu absolutorium za wykonanie zaplanowanego budżetu. Najpierw odczytano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, a chwilę później rada jednogłośnie była za udzieleniem absolutorium.

Dwie inne niezwykle ważne kwestie podjęte na tej sesji były bardziej kontrowersyjne. Radni zadecydowali o zmianie patrona Parku Miejskiego w Końskich. Nie jest nim już rodzina Tarnowskich, czyli rodzina ostatnich właścicieli parku – zarządzali oni nim od 1870 roku i to od nich gmina Końskie wspólnie z prywatnym właścicielem odkupiła ten teren. Od czwartku Park Miejski nosi imię rodziny Małachowskich, czyli tego rodu który miejsce to zakładał. W latach 40 XVIII wieku Kanclerz Wielki Koronny Jan Małachowski rozpoczął budowę zespołu pałacowego, w kolejnych latach powstał także sam park.

REKLAMA

W czwartek podjęto też decyzję o pensji burmistrza Obratańskiego. Zgodnie z wytycznymi narzuconymi przez rząd Prawa i Sprawiedliwości uposażenia samorządowców muszą mieścić się w ściśle określonych widełkach. Wiadomo, że wiele samorządów tę centralnie narzuconą decyzję obchodzi poprzez obniżanie pensji podstawowej i podwyższanie dodatków. Tak też było w Końskich. Burmistrz Obratański przed czwartkową zmianą zarabiał 5500 zł brutto pensji podstawowej, 1800 zł brutto dodatku funkcyjnego, 1825 zł brutto dodatku specjalnego i 1100 zł dodatku za wieloletnią pracę. Łącznie dawało to sumę 10 tysięcy 225 zł brutto. Po zmianach pensja włodarza Końskich wyniesie o 3 złote więcej, czyli 10 tysięcy 228 zł brutto (4 800 zł pensji podstawowej, 1820 zł dodatku funkcyjnego, 2648 zł dodatku specjalnego, 960 zł dodatku za wieloletnią pracę). Za takim wynagrodzeniem dla burmistrza głosowało 19 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

Podczas sesji nie zabrakło także innych decyzji: zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, ustalono też maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

REKLAMA

Comments are closed.