REKLAMA

Bez inwestycji w OZE i sieci czekają nas kolejne podwyżki cen energii. Czas na Zieloną Energię

artykuł sponsorowany

Kryzys energetyczny spotęgowany wojną na Ukrainie stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań, z którym mierzy się dziś Polska. Konieczność uniezależnienia się od dostaw rosyjskich surowców energetycznych nakazuje przyspieszyć przejście na zielona stronę mocy. Tylko scenariusz rozwoju odnawialnych źródeł energii prowadzi w prostej drodze do obniżenia kosztów jej generacji, ale również do prawdziwej niezależności. Dlatego od kilku lat PSL Koalicja Polska proponuje radykalne odblokowanie regulacji krajowych, które przez lata powstrzymywały rozwój tej branży chroniąc interesy państwowych spółek. Chodzi zwłaszcza o decyzje PiS blokujące rozwój energetyki wiatrowej z 2016r. i ostatnie pogarszające warunki rozliczania fotowoltaiki.

REKLAMA

Olbrzymie zapóźnienia w modernizacji sieci powodują, że wydolność systemu i zdolność przyłączania dodatkowych mocy praktycznie się kończy. Można zadać pytanie dlaczego państwo nie inwestuje w sieci i nowe moce. Na co idą środki z europejskiego systemu handlu emisjami (25 mld zł za 2021r.) które trafiają do budżetu państwa? Potrzebujemy nowych mocy gdyż za kilka lat duża część budowanych przed kilkudziesięciu laty starych bloków energetycznych opalanych węglem straci swoją technologiczną żywotność. Przy dzisiejszych brakach surowca, uzależnieniu od rosyjskich dostaw, które zwiększało się w ostatnich latach, nie ma innej drogi – musimy uniezależnić się od rosyjskiego agresora, który surowce energetyczne wykorzystuje jako broń geopolityczną. Znakomitym źródłem finansowania inwestycji energetycznych, których potrzebujemy „na gwałt” mogłyby być środki z Krajowego Programu Odbudowy zablokowane przez głupi opór rządzących w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości (dostępne 260 mld zł).

REKLAMA

PSL nie ogranicza się tylko do propozycji decentralizacji mocy wytwórczych, ale proponujemy również demonopolizację przesyłu energii w powiatach. Nasz projekt złożony w sejmie zakłada, że powiaty będą mogły w miarę potrzeb budować lokalne sieci dystrybucyjne energii i gazu. Może to doprowadzić do lokalnej samowystarczalności energetycznej i przyczynić się do znaczących obniżek cen energii. Proponujemy powstanie powiatowych pierścieni energetycznych. System energetyczny powiatów może być oparty o OZE; fotowoltaikę, wiatraki i biogazownie. Nasi eksperci zakładają, że 8-20 biogazowni może skutecznie zabezpieczyć energetycznie powiat nawet przy niedoborze słońca czy wiatru. Szacunki mówią o tym, że możliwości produkcyjne biogazu z produktów ubocznych rolnictwa w Polsce wynoszą ok. 10 mld m3 (tyle ile Polska sprowadzała gazu z Rosji). Dodatkowo z odpadów możemy wygenerować ok. 6 mld m3.

Tylko odblokowanie regulacyjne OZE zapewni Polsce samowystarczalność energetyczną i obniży rachunki. Środki finansowe na zrealizowanie tych inwestycji mogą pochodzić z wieloletniego budżetu UE, KPO, systemu handlu emisjami czy sektora prywatnego. Polacy pokazali, że chcą inwestować w zielone źródła energii (tylko w 2020r. inwestycje 5 mld zł w fotowoltaikę). Ten zielony entuzjazm trzeba wesprzeć rozsądnie skonstruowanym systemem wsparcia publicznego, który zachęci szczególnie osoby gorzej sytuowane do inwestycji i w konsekwencji obniżenia rachunków.

Na decyzje nie możemy dłużej czekać.

Autor: ADAM JARUBAS

materiał promocyjny

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *