REKLAMA

Dofinansowanie dla dwóch szkół z powiatu koneckiego

W ramach projektu „Ekopracownia – zielone serce szkoły” Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie i Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 136 854 złotych na doposażenie i zmodernizowanie pracowni lekcyjnych.

REKLAMA

REKLAMA

W pierwszej połowie sierpnia przedstawiciele władz powiatowych: starosta Grzegorz Piec, członek Zarządu Powiatu Jarosław Staciwa i skarbnik Edyta Drążkiewicz podpisali umowy na realizację zadań w dwóch szkołach ponadpodstawowych. Dzięki wsparciu finansowemu o wartości 136 854 złotych doposażone zostaną pracownie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie i Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich.

ZSP w Stąporkowie zadeklarowało, że zakupi m.in.: zestawy badawcze i doświadczalne do badań powietrza, gleby i wody, mikroskopy, model demonstracyjny elektrowni wiatrowej, model demonstracyjny płuc, modele preparowane żaby i ryby oraz modele cyklu rozwojowego roślin i owadów.

Natomiast ZSP Nr 1 w Końskich otrzyma dzięki dofinansowaniu nowe ławki, interaktywny monitor, moduł do badania jakości powietrza, model konwersji energii słonecznej, demonstracyjny zestaw pompy ciepła, zestaw ogniwo paliwowe i zestaw turbina wodna oraz zestaw biopaliw.

Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, który ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz przeciwdziałania szkodliwym emisjom.

REKLAMA

Dodaj komentarz