REKLAMA

Gmina Stąporków chce wybudować salę gimnastyczną w Krasnej i rozbudować Urząd Miejski

Gmina Stąporków stara się o wysokie dotacje dla kilku większych bądź mniejszych projektów łącznie opiewających na niemal 10 milionów złotych, które miałyby służyć jej mieszkańcom. Największymi przedsięwzięciami, jakie chce zrealizować samorząd są dobudowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krasnej oraz rozbudowa Urzędu Miejskiego w Stąporkowie. Samorząd stara się także o dofinansowanie na budowę kanalizacji w aglomeracji Stąporków na ulicach Odlewniczej i Nieborowskiej, jak również pragnie poprawić jakość niektórych dróg gminnych.

REKLAMA

Gmina Stąporków chce pozyskać dotację na dobudowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-technicznym przy PSP w Krasnej.  W ramach projektu miałaby powstać sala o wymiarach 24x12m, a wraz z nią szatnie i umywalnie z WC, magazyn sprzętu, pokój nauczycieli W-F, WC dla osób z niepełnosprawnościami i sala fitness. Inwestycja opiewa na 3 miliony złotych, z czego gmina stara się pozyskać ze środków zewnętrznych aż 85% kwoty.

REKLAMA

Kolejną dotację samorząd planuje uzyskać na przebudowę budynku Urzędu Miejskiego w celu poprawy jakości obsługi klienta i zwiększenia dostępności do budynku użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada między innymi montaż windy, przebudowę instalacji elektrycznej, zmianę oświetlenia na energooszczędne, zabudowę klatek schodowych ze względu na warunki przeciwpożarowe, zaadaptowanie pomieszczeń na parterze na punkt obsługi klienta. Szacowany koszt przebudowy to 1 milion 600 tysięcy złotych, a gmina stara się pozyskać ponad 1 milion 300 tysięcy z dofinansowania.

Kolejną z inwestycji, na którą wniosek o dotację złożyła gmina jest budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków na ul. Odlewniczej i ul. Nieborowskiej (długość sieci: około 780 m, przyłącza około 125 m). Inwestycja obejmuje m.in.: wykonanie wykopów i ich odwodnienie; montaż rur kanalizacyjnych i studzienek kanalizacyjnych; wykonanie obsypek piaskiem i gruntem, zagęszczenie wykopów; przywrócenie terenu do stanu pierwotnego; wykonanie przepompowni ścieków przy ul. Odlewniczej z zasilaniem elektrycznym i zagospodarowanie terenu. Szacowany koszt inwestycji wynosi półtora miliona złotych, z czego ponad milion miałby pochodzić z dotacji.

Ponadto samorząd chce rozbudować drogi gminne w sołectwach Czarniecka Góra, Błaszków i ulicę Niekłańską w Wielkiej Wsi. Inwestycja miałaby kosztować ponad 3 miliony 700 tysięcy złotych, z czego 80% kosztów ze środków zewnętrznych chce otrzymać gmina.

Jak przekazuje burmistrz Dorota Łukomska w przyszłym roku samorząd planuje również wyremontować drogi gminne w Nadziejowie i Grzybowie, a ponadto przebudować drogę wewnętrzną z płyt pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Konopnickiej w i wybudować parking na Placu Wolności w Stąporkowie.

REKLAMA

One thought on “Gmina Stąporków chce wybudować salę gimnastyczną w Krasnej i rozbudować Urząd Miejski

  1. tino pisze:

    A droga Stąporków – Świerczów była zapowiadana i cisza, zamiast tego w pozamykanym urzędzie dla petentów windę sobie wstawią, no szok, dla kogo ta winda ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *