REKLAMA

Gowarczów: Wójt i radni zaprzysiężeni. Przewodniczącym Sławomir Stańczyk [fotorelacja]

We wtorek w Gowarczowie miała miejsca pierwsza sesja Rady Gminy w kadencji 2018-2023. Czternastu z piętnastu radnych oraz wójt Stanisław Pacocha są już po ślubowaniu. Wybrano także przewodniczącego Rady Gminy oraz jego zastępcę. 

REKLAMA

Tuż po ślubowaniu radni wraz z wójtem Stanisławem Pacochą.

Relacja wideo już wkrótce.
W Gowarczowie szykuje się wyjątkowo zgodna kadencja, ponieważ aż 12 na 15 wybranych radnych deklaruje współpracę z wybranym na urząd wójta Stanisławem Pacochą. Dobrym zwiastunem zgodnej współpracy była już pierwsza sesja, w której niemal jednogłośnie wybrano przewodniczącego oraz jednogłośnie jego zastępcę.

Sesję otworzył gminny radca prawny mecenas Sylwester Ziębicki, który wytłumaczył zasady I sesji zwoływanej przez komisarza wyborczego. –„Przede wszystkim wprowadzono głosowania jawne, tak zwane głosowanie imienne. Na następnej sesji rozdane zostaną wszystkim nośniki, na których głosować będziecie Państwo w głosowania imiennych. To będzie wymagało lekkiej wprawy by się do tego przyzwyczaić, a nie jak do tej pory głosowanie było poprzez podniesienia ręki. Teraz będą to głosowania imienne i każde będzie odnotowane protokole. Również zmianie ulegną komisje rady. To Państwo jako radni będą musieli określić ile komisji, jaki przedmiot działania tych komisji poza dwoma komisjami stałymi: komisją rewizyjną i komisją skarg, wniosków i petycji.” – tłumaczył prawnik.

REKLAMA

Następnie prowadzenie sesji przejął najstarszy radny tzw. radny senior, którym w przypadku Gowarczowa jest Marian Żurawski. Na początku wszystkim radnym zaświadczenia o wyborze rozdała przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Aneta Stanisławska, a otrzymali je: Marian Żurawski, Sławomir Stańczyk, Sławomir Jacaszek, Łukasz Bielecki, Magdalena Lewandowska, Krzysztof Chmielewski, Mariusz Kuleta, Katarzyna Sobczyńska, Paweł Kamoda, Agnieszka Ferensztejn, Emil Juszyński, Katarzyna Wosińska,  Tomasz Młynarczyk i Paweł Stańczyk. Nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych był radny Grzegorz Ciołkiewicz, który zaświadczenie odbierze w późniejszym terminie.

Obrady początkowo prowadził radny senior Marian Żurawski.

Komisja skrutacyjna w składzie Emil Juszyński, Krzysztof Chmielewski i Katarzyna Sobczyńska zarządziła tajne głosowania, których celem było wyłonienie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Zostali nimi jedyni kandydaci – przewodniczącym został dotychczas sprawujący tę funkcję Sławomir Stańczyk z poparciem 13 radnych, a jego zastępcą Tomasz Młynarczyk z poparciem 14, czyli wszystkich obecnych radnych.

„Chciałem z tego miejsca podziękować radzie za udzielenie mi tego mandatu zaufania” – powiedział po wyborze przewodniczący Sławomir Stańczyk.

„Przede wszystkim chcę podziękować kolegom i koleżankom radnym za zaufanie, za głos. Jestem nowicjuszem w tej roli także troszkę czasu minie zanim się tutaj wprawię i tak dalej. Co istotne będę starał się pracować by w miarę wszystko szło w dobrym kierunku na rzecz wyborców, którzy nas wybrali. Musimy tu zwrócić uwagę na tę kwestię, bo my nie znaleźliśmy się tutaj z przypadku tylko z czyjejś woli, z czyichś głosów i oczekiwań. Bardzo mi miło i dziękuję bardzo.” – mówił do radnych wiceprzewodniczący Tomasz Młynarczyk.

Niemal na koniec sesji swoje ślubowanie złożył wójt Stanisław Pacocha, który w wyborach 21 października został wybrany na swoją drugą kadencję. Podziękował on także za zaufanie, którym go obdarzono. –„Chciałbym podziękować wszystkim przybyłym radnym, zaproszonym gościom, a przede wszystkim też pracownikom Urzędu Gminy. Ta kadencja 2018-2023 jest o rok dłuższa i mam nadzieję, że w tym gronie tak jak dziś kiedy to obrady przebiegają tak płynnie będzie cały czas przez pięć lat. Myślę, że przez ten czas szanowne gremium będzie dobrze współpracowało ze mną, jak również z Radą, sołtysami i mieszkańcami. Życzę sobie żeby było jak najmniej konfliktów, jak najwięcej efektywności w pracy. Założyłem sobie by te cele były osiągnięte.” – przemawiał wójt.

Miłym akcentem były podziękowania oraz bukiety kwiatów, które wójt Pacocha otrzymał na zakończenie sesji. Wyboru gratulowali mu pracownicy Urzędu Gminy z wicewójt Marzeną Dziewit na czele, radni powiatowi: Robert Plech, Wiesław Skowron i Jan Marcin Prasał, przedstawiciele Rady Gminy oraz sołectw.

Zdjęcia:

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *