REKLAMA

Jacek Werens o swoim programie. Prezentuje też spot [WIDEO]

Jacek Werens to kandydat na burmistrza miasta i gminy Końskie z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Werens prezentuje swój spot wyborczy – możecie zobaczyć go poniżej. Przedstawia także swój program (w całości na końcu artykułu).

REKLAMA

Jacek Werens ma 47 lat, urodził się, wychował i mieszka w Końskich. Od ponad 25 lat jest zawodowo związany z samorządem powiatowym, obecnie jest dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich, a w nachodzących wyborach chce zostać burmistrzem miasta i gminy Końskie.

Celem Werensa jest poprawa warunków  życia mieszkańców miasta i gminy Końskie. Poniżej kilka z punktów programu tego kandydata:

REKLAMA
  • zapobieganie dalszemu wyludnianiu się miasta
  • pozyskanie inwestorów w celu stworzenia nowych, dobrze płatnych miejsc pracy, w szczególności dla kobiet 
  • wsparcie seniorów miasta i gminy
  • rozwiązanie problemu bezdomności zwierząt, w szczególności kotów
  • usprawnienie istniejącego systemu monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwo mieszkańców
  • modernizacja i budowa dróg gminnych, chodników oraz ścieżek rowerowych
  • zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców bez względu na wiek  poprzez umożliwienie swobodnego korzystania z istniejących hal i sal sportowych

„Jestem głęboko przekonany, że przedstawiony zarys mojego programu wyborczego zachęci Państwa do oddania głosu na moją osobę w nadchodzących wyborach samorządowych. 7 kwietnia proszę o Państwa głos” – mówi Jacek Werens, kandydat na stanowisko burmistrza miasta i gminy Końskie.

Program wyborczy Jacka Werensa, kandydata do stanowiska burmistrza miasta i gminy Końskie: 

Swoją decyzję o kandydowaniu na Urząd Burmistrza Miasta i Gminy Końskie podjąłem po wielu rozmowach z mieszkańcami naszej małej ojczyzny, którzy oczekują poprawy warunków życia. Mam wrażenie, że spotykam coraz mniej osób, które z czystym sumieniem powiedziałyby, że po prostu chcą mieszkać w Końskich. Dlatego też tak ważne jest dotknięcie istoty problemów,
a mianowicie:

Niewątpliwie jedną z największych bolączek naszego miasta i gminy jest wyludnianie się. Aby temu zapobiec konieczne będzie pozyskanie inwestorów, tym samym zostaną utworzone nowe miejsca pracy.

Kolejnym istotnym aspektem jest zachęcanie nowych mieszkańców do osiedlania się w naszym mieście poprzez przygotowanie terenów pod zabudowę jednorodzinną w szczególności uzbrojenie terenu, wybudowanie infrastruktury drogowej oraz wprowadzenie szeregu benefitów np. ulgi dla rodziców w opłatach za przedszkole, żłobek.

W tym miejscu wypada wskazać na wysoki procent kobiet bezrobotnych, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Niewątpliwie utworzenie żłobków publicznych czy klubików dziecięcych pozwoliło by na rozwiązanie tego problemu.

Jako kandydat na Burmistrza dostrzegam także potrzebę wsparcia seniorów. Końskie jest miastem starzejącym się dlatego moje działania w przyszłości będą ukierunkowane na pomoc osobom starszym oraz ich rodzinom poprzez utworzenie Domu Pomocy Społecznej dla którego organem prowadzącym będzie Gmina Końskie.

Ważnym problemem istniejącym także w naszym mieście jest bezdomność zwierząt, a w szczególności kotów. Niezbędne jest zwiększenie środków finansowych w budżecie gminy przeznaczonych na realizację programu społecznych opiekunów kotów oraz ich sterylizację.

Ponadto chciałbym się odnieść do kwestii bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Końskie w tym celu należy rozbudować istniejący system monitoringu poprzez instalację dodatkowych kamer. A co za tym idzie, nastąpiła by poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Kwestią, której nie można absolutnie pominąć jest budowa i modernizacja dróg gminnych, chodników oraz ścieżek rowerowych łączących poszczególne sołectwa.

Jako przyszły Burmistrz zapewniam Państwa, iż dołożę wszelkich starań aby istniała dobra współpraca pomiędzy Gminą Końskie a Powiatem Koneckim mająca na celu wspólną realizację inwestycji drogowych.

Szczególnej uwagi wymaga weryfikacja opłat za wodę, kanalizację i odpady komunalne. Problemem są nadal galopujące ceny mediów, które stanowią duże obciążenie dla budżetów domowych.

Chciałbym umożliwić mieszkańcom Miasta i Gminy Końskie korzystanie z istniejących hal sportowych w godzinach popołudniowych. Wykorzystajmy istniejący potencjał tak aby zachęcić mieszkańców Miasta i Gminy Końskie do większej aktywności fizycznej, a także wzmocnienia wzajemnych relacji.

Jednocześnie gwarantuje dalsze wspieranie lokalnych Klubów Sportowych, które z jednej strony stanowią promocję Naszego Miasta, natomiast z drugiej strony wychowują przyszłe pokolenia sportowców.

Oczywistym jest, że jako Burmistrz będę kontynuował dotychczas rozpoczęte inwestycje z uwzględnieniem możliwości płatniczych budżetu Miasta i Gminy Końskie.

Jako Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, zapewniam Państwa, że będę otwarty na Wasze uwagi i potrzeby tak aby w Naszym Mieście oraz Gminie żyło się Państwu zdecydowanie lepiej.

Wyrażam głębokie przekonanie, że mój program wyborczy przekona Państwa do oddania głosu na moją osobę w nadchodzących wyborach samorządowych.

Z poważaniem
Jacek Werens

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość.

REKLAMA

Dodaj komentarz