REKLAMA

Jak długo zajmuje górnikom potwierdzenie transakcji Bitcoin?

[artykuł tylko dla pełnoletnich, materiał sponsorowany] Rozróżnienie na transakcje „potwierdzone” i „niepotwierdzone” jest częste w popularnych definicjach Bitcoina i interfejsach oprogramowania portfeli. Na czym polega ta różnica?

REKLAMA

Transakcja jest potwierdzona, gdy górnicy trwale zapisują ją w blockchainie Bitcoina. Blockchain jest zapisem wszystkich transakcji Bitcoin w przeszłości. Jest on tylko załącznikiem, co oznacza, że nowe statystyki mogą być dodawane do końca rejestru, ale nigdy nie są usuwane. Ten rejestr jest wymagany, aby zapobiec podwójnemu wydawaniu, znacznemu technicznemu wyzwaniu w rozwoju każdej kryptowaluty.

REKLAMA

Jak przenoszone są Bitcoiny?

Jeśli Anna „posiada” jakąś ilość Bitcoinów, a to oznacza, że zna jeden lub więcej kluczy kryptograficznych, które zostały jej przypisane przez osobę kontrolujacą transakcję w technologii rozproszonego rejestru, za pomocą której przekazano jej gotówkę. Ann wygeneruje podpis cyfrowy z oświadczeniem „Chcę zrealizować (wydać) tę transakcję kryptowalutową i przekazać wartość do X, Y, Z” przy użyciu tych kluczy. Nowym adresem szyfrowania będą X, Y i Z, reprezentujące klucze, które zna inna osoba (a może sama Anna).

Załóżmy, że Anna podpisuje na swoim komputerze oświadczenie, że chce wysłać jakąś kryptowalutę do Bogdana, ale nie wysyła mu powiadomienia. W tym przypadku transfer monet nie nastąpi. I to jest analogiczne do drzewa spadającego w lesie, bez nikogo w pobliżu, aby to usłyszeć. Jednak samo wysłanie podpisanego oświadczenia do Bogdana jest niewystarczające, ponieważ Anna mogła podpisać sprzeczną transakcję stwierdzającą, że chce wysłać monety do Karola, którą wysyła tylko do Karola. Gdyby Bogdan i Karol uznali te oświadczenia jako dowód, że Anna przekazała im fundusze, w praktyce Anna efektywnie swoje monety dwukrotnie. Odwiedź i logowania się na oficjalnej platformie transakcyjnej, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Tu właśnie pojawia się koncepcja globalnego rejestru (global ledger). Anna musi przesłać do blockchaina swoje oświadczenie zatwierdzające wymianę, jeśli chce przekazać swoje monety Bobowi. Ponieważ górnicy, którzy przechowują transakcje w technologii blockchain, uwzględnią tę wymianę tylko wtedy, gdy Anna nie przekazała jeszcze środków nikomu innemu, Bogdan może być pewny, że jest nowym właścicielem, gdy zobaczy, że transakcja pojawia się w blockchainie. Nawet jeśli Anna później wygeneruje oświadczenie twierdzące, że przekazała monety Karolowi, górnicy nie zaakceptują go w blockchainie. Górnicy opublikowali transakcję, przenosząc środki najpierw do Bogdana

Ile czasu zajmuje ukończenie sześciu bloków ?

W praktyce społeczność ustaliła sześć bloków jako standardowy okres potwierdzenia. Transakcja jest „potwierdzona”, gdy górnicy włączą ją do bloku blockchain, po którym następuje co najmniej sześć dodatkowych bloków.

Jak długo Anna będzie czekać, jeśli zaakceptuje standard społeczności, czyli 6 bloków? Typowa odpowiedź to „jedna godzina”, ale to nie jest cała historia. Ponieważ górnicy odkrywają bloki losowo, nie można przewidzieć, ile czasu zajmie znalezienie sześciu bloków. Znalezienie każdego bloku zajmuje średnio około 10 minut. Średni czas bloku może być nieco krótszy lub dłuższy w zależności od tego, czy całkowita moc haszowania sieci Bitcoin rośnie czy maleje. Ignorowanie tego szczegółu powoduje, że sześć potwierdzeń zajmuje średnio 1 godzinę.

Z drugiej strony, proces tworzenia bloku (lub wydobycia) jest losowy, a każdy blok może trwać znacznie dłużej lub krócej. Biorąc pod uwagę, jak bezpieczne i trudne jest zduplikowanie transakcji Bitcoin, mądrze byłoby zainwestować w tę technologię i cieszyć się bezpiecznymi i sprawdzonymi transakcjami.

Konkluzja

Transakcja jest potwierdzona, gdy górnicy zapisują ją na stałe w blockchainie Bitcoina. Czas, w jakim to się odbywa jest bardzo różny – czasami trwa to kilkadziesiąt minut, czasami ponad dwie godziny – ale średnio trwa to około godziny.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *