REKLAMA

Wyłoniono wykonawcę na budowę Muzeum Ziemi Koneckiej!

Działania związane z rewitalizacją Końskich nabierają tempa. W ostatnich dniach informowaliśmy o tym, że wykonawców znalazły takie projekty jak przebudowa rynku i rewitalizacja Parku Miejskiego. Gmina znalazła też firmę, która zajmie się przebudową starej stolarni na Muzeum Ziemi Koneckiej. 

REKLAMA

Na wykonawcę przebudowy starego budynku, który znajduje się w Parku Miejskim wybrano konsorcjum firm Częstobud z Częstochowy oraz Budopol z Jaskrowa. Oprócz kompleksowego remontu budynku firmy będą miały za zadanie wykonanie placu przed muzeum od strony Urzędu Miasta i Gminy z dużym, wygodnym parkingiem. Oferta złożona przez wykonawcę to 6 milionów 737 tysięcy złotych.

REKLAMA

Zakres robót do wykonania to między innymi rozbiórka istniejących obiektów kolidujących z zamierzeniem inwestycyjnym, przeprowadzenie robót ziemnych, odwodnienie terenu części parkingu poprzez budowę instalacji kanalizacji wody deszczowej; budowę instalacji elektrycznej oświetlenia terenu, w tym zastosowanie słupów stylowych – parkowych. Kolejne prace, które muszą być uwzględnione w projekcie to: budowa zewnętrznego monitoringu wizyjnego, wykonanie chodników, parkingu dla ok. 40 samochodów osobowych (w tym minimum 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych), wyposażenie terenu w kosze na śmieci, ławki, zieleń niską i wysoką, uwzględniając wycinkę drzew. Oczywiście także kompleksowy remont samego budynku, który obecnie jest w fatalnym stanie.

Gminny plan zakłada, że w zbiorach Muzeum Ziemi Koneckiej znajdą się eksponaty między innymi z Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Koneckiej, którą opiekuje się konecki oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Pozostałe relikty są obecnie kompletowane.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *