REKLAMA

Koneckie starostwo przyjazne osobom niepełnosprawnym

„Dostępny samorząd – granty”, to program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dzięki któremu poprawi się dostępność usług świadczonych przez samorządowe jednostki i urzędy. Z programu aktywnie korzysta Starostwo Powiatowe w Końskich.

REKLAMA

Na zdjęciu Paweł Kubiak

„Dziękuję PFRON, że w przestrzeni publicznej funkcjonują tego typu programy. Choć widzimy, jak z roku na rok poprawiają się usługi związane z dostępnością, to w większości są to rozwiązania skierowane do osób niepełnosprawnych ruchowo. Nieco inaczej wygląda sprawa osób niepełnosprawnych, ze szczególnymi potrzebami – jeśli chodzi o narząd wzroku i słuchu. Dlatego postanowiłem, że w miarę możliwości i dostępnych narzędzi będę próbował ten problem, w jakiś sposób zniwelować. I właśnie program „Dostępny samorząd – granty” stworzył nam taką przestrzeń do działania. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali i wciąż pomagają mi w jego realizacji, a szczególnie naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Pani Barbarze Panek, która bardzo sprawnie poprowadziła działania związane ze złożeniem wniosku. Dziś jesteśmy na etapie wyłonienia firm  lub firmy mogących zrealizować, to co pojawiło się w naszym wniosku. Mam nadzieję, że w miarę płynnie wejdziemy również w kolejny etap realizacji i rozliczenia projektu i wszystko uda nam się pomyślnie zakończyć. Pragnę podkreślić, że Starostwo Powiatowe w Końskich jest najprawdopodobniej jedyną taką instytucja w naszym powiecie, która realizuje tego typu projekt” – podkreślał pomysłodawca i inicjator pomysłu Paweł Kubiak – przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która działa przy Staroście Koneckim.

Jestem pełen uznania dla Pana Pawła, za jego zaangażowanie, upór i podjęte starania, które jak możemy  już zaobserwować dają konkretne rezultaty. Wiem, że to nie jedyne działanie, które ten społecznik podejmuję i za to wszystko bardzo serdecznie mu dziękuję. Społeczna Rada ds .Osób Niepełnosprawnych ma na kogo liczyć i jeśli tylko są takie możliwości, to podejmowane są działania zmierzające do niwelowania tego typu barier i ułatwiania dostępności osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społeczno – samorządowym, chociażby w dostępie do urzędu Starostwa Powiatowego w Końskich” – podkreśla włodarz powiatu koneckiego – starosta Grzegorz Piec.

REKLAMA

Program zakłada zapewnienie wolnych od barier przestrzeni komunikacyjnych budynków publicznych, czy instalację w nich urządzeń  technicznych i rozwiązań architektonicznych. W ramach projektu można sfinansować także działania, które zapewnią informację na temat rozkładu pomieszczeń. Zapewnią one możliwość szybszej ewakuacji i pozwolą na lepszą obsługę osób niewidomych i niesłyszących. Projekt realizowany dzięki wsparciu funduszy europejskich i Programu Operacyjnego – Wiedza Edukacja Rozwój.

Materiał: Starostwo Powiatowe w Końskich

REKLAMA

One thought on “Koneckie starostwo przyjazne osobom niepełnosprawnym

  1. […] na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych – o tym więcej między innymi TUTAJ i […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *