REKLAMA

Kongres organizacji pozarządowych o współpracy i rozwoju form pomocy

W Kielcach po raz drugi zorganizowany został Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych – spotkanie przedstawicieli III sektora, rządu, samorządu i świata biznesu, poświęcone nowym kierunkom rozwoju i działalności organizacji pozarządowych w zmieniającej się sytuacji społecznej i gospodarczej. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną, obrady przebiegały online. Dyskutowano m. in. o możliwościach rozwiązywania problemów związanych z prawnymi aspektami działalności stowarzyszeń, rozliczeniami i rachunkowością. Kongres zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we współpracy ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim oraz Narodowym Instytutem Wolności, Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego i Fundacją im. Stefana Artwińskiego. Obrady odbyły się pod patronatem honorowym profesora Piotra Glińskiego, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, a także przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Spotkaniu przewodniczył marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

REKLAMA

„W Polsce jest ponad 100 tysięcy stowarzyszeń i fundacji, a wszystkie wspierają państwo w dziedzinie polityki socjalnej, dla ludzi, pobudzając aktywność społeczną” – powiedział, otwierając kongres, marszałek Andrzej Bętkowski. „Organizacje pozarządowe to ważny partner w życiu publicznym, którego należy wspierać, z którym warto realizować wspólne przedsięwzięcia. Poświęcacie państwo swój czas, energię, często własne środki. Warto was umacniać, pomagać, jesteście bowiem ważnym elementem rozwijania lokalnych społeczności, a wobec waszej pracy nie da się pozostawać obojętnym. Mam nadzieję, że Kongres będzie doroczną platformą wymiany informacji i doświadczeń, a także miejscem i sposobem na zdobycie nowej wiedzy. Wspólnie rozpoznawajmy potrzeby naszych społeczności i szukajmy sposobów na rozwiązanie problemów” – dodał marszałek.

REKLAMA

„Organizacje pozarządowe to ważny partner rządu i ministerstwa, także w programach upowszechniających sport, z myślą o podnoszeniu naszego zdrowia, sprawności i odporności” – podkreślała podczas spotkania wiceminister sportu Anna Krupka. Poinformowała, że Ministerstwo Sportu w 2020 roku dysponuje kwotą ponad 282 mln zł na upowszechnianie sportu – poprzez projekty wspierające kluby sportowe, współzawodnictwo, rozwój lokalnej infrastruktury sportowej, upowszechnianie aktywności fizycznej wśród osób zdrowych i osób niepełnosprawnych.

Poseł RP Krzysztof Lipiec przypomniał, że w 2021 roku rozpocznie się nowy okres finansowania unijnego i może się zdarzyć, że z opóźnieniem uruchomione zostaną nowe instrumenty finansowe kierowane do III sektora. „Nie może się jednak wydarzyć sytuacja przestoju finansowania, wynikająca z braku środków bieżących. Dlatego też będę starał się podejmować wszelkie działania, by ułatwiać waszą pracę i aktywność społeczną – zapewniał poseł Krzysztof Lipiec, podkreślając, że biurokratyczne procedury nie powinny utrudniać pracy działaczom społecznym.

„Organizacje pozarządowe mają obecnie trudną rolę do odegrania, ale to one właśnie znają najlepiej potrzeby obywateli” – mówił wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. – „Czas pandemii to czas szczególnych potrzeb, oczekiwań i działań. Dziękuję wam za angażowanie się w pracę na rzecz osób, które wyjątkowo potrzebują pomocy w walce z COVID-em. Wspieracie seniorów, osoby znajdujące się w kwarantannie, objęte obostrzeniami, ale też pomagacie w zajęciach edukacyjnych, wychowawczych, profilaktyce” – podkreślił minister, zachęcając do szukania środków finansowych na taką działalność nie tylko w funduszach unijnych, ale też w budżecie państwa oraz we współpracy z zagranicznymi partnerami.

„Kongres jest wirtualny, ale wasza pomoc jest rzeczywista, nieoceniona i namacalna” – mówił wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. – „Połączyliście naturalną skłonność ludzi do niesienia pomocy, zarówno ze strony organizacji pozarządowych, jak i administracji pozarządowej i rządowej. Wszyscy gramy w tej samej grze, w której celem nadrzędnym jest udzielenie jak najszerszego i najbardziej profesjonalnego wsparcia wszystkim, którzy tego wsparcia potrzebują”.

„Sektor obywatelski w Polsce od 2015 roku intensywnie się rozwija, widać to także na przykładzie kolejnych, nowych programów wspierania działalności organizacji pozarządowych” – powiedział dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk. – „To programy kilkunastoletnie, które pozwalają na oddziaływanie i udzielanie wsparcia finansowego w dłuższej perspektywie. Mniej jest kryteriów formalnych, opieramy ocenę zgłaszanych projektów o  ich wartość merytoryczną. Cieszę się, że zauważany jest problem nadmiernego obciążania III sektora sprawozdawczością i obowiązkami prawnymi. Chcemy to zastąpić prostą, transferowaną elektronicznie sprawozdawczością, która pozwoli na oszczędzenie czasu, energii i potencjału działaczy i społeczników na ich pracę na rzecz innych ludzi”.

W ramach kongresu w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowany został panel dyskusyjny poświęcony oczekiwaniom, szansom, perspektywom rozwoju organizacji pozarządowych. Uczestnikami panelu byli Wojciech Kaczmarczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Marcin Jedliński – ze Spółdzielni Socjalnej Tropem Przygody, Karolina Kasprzycka – przedstawiciel organizacji pozarządowej, jedna z założycieli oraz wiceprezes zarządu Świętokrzyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Arkadiusz Ślipikowski – zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Uczestnicy dyskutowali m.in. o wysokościach budżetów i źródłach finansowania działalności społecznej w Polsce, kondycji organizacji i sposobie zatrudnienia w świętokrzyskich NGO, charakterystyce pomocy świadczonej mieszkańcom regionu świętokrzyskiego i najważniejszych wyzwaniach wynikających z walki z pandemią COVID-19.

Internauci mieli także możliwość uczestniczenia w panelu szkoleniowym. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się: Grzegorz Orawiec, który mówił o możliwościach wykorzystania funduszy zewnętrznych przez organizacje pozarządowe, specjalizujący się w zagadnieniach prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych Łukasz Dudek, a także specjalista w zakresie rachunkowości NGO Magdalena Bernat.

Kongres poprowadzili młodzi działacze społeczni, radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: przewodnicząca Zofia Mogielska oraz wiceprzewodniczący Piotr Michalski.

Zapis obrad II Świętokrzyskiego Kongresu Organizacji Pozarządowych dostępny jest na profilu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na portalu społecznościowym Facebook.

Zdjęcia (archiwum UMWŚ):

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *