REKLAMA

Kurcbart prezentuje postulaty dla gminy Stąporków i drużynę radnych

[Materiał wyborczy KWW Tomasz Kurcbart] Tomasz Kurcbart: Mam 49 lat i od urodzenia mieszkam w gminie Stąporków. Jestem mężem i ojcem dwójki dzieci. Wykształcenie zdobywałem w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Technikum Odlewniczym w Stąporkowie. Od 9 lat jako członek Komisji Spraw Społecznych dbałem o nasze placówki oświatowe. Sprawując mandat radnego od 12 lat, zauważyłem, że największymi potrzebami mieszkańców naszej gminy są: dostępna służba zdrowia, przyjazny urząd dla każdego, kanalizacja, nowe miejsca pracy oraz rozwój sportu. Obserwując działania obecnej władzy CZAS NA ZMIANY. Poniżej znajdziecie postulaty tego kandydata dla gminy Stąporków, a także kandydatów na radnych z jego komitetu. 

REKLAMA

OGÓLNE – wspólne dla wszystkich:
1. Służba zdrowia dla każdego – bo każdy zasługuje na dostęp do wysokiej jakości opieki medycznej.
2. Strefa ekonomiczna dla przedsiębiorców – wspierajmy biznesy, aby rozwijały się i przyczyniały do powstawania atrakcyjnych miejsc pracy i gospodarczego dobrobytu gminy.
3. Otwarty Urząd dla wszystkich mieszkańców – transparentność, bezstronność i otwartość to fundamenty skutecznej administracji.
4. Kanalizacja w całej gminie – dbajmy o infrastrukturę, aby wszyscy mieszkańcy mieli dostęp do podstawowych udogodnień.
5. Rozwój sportu – inwestycje w infrastrukturę sportową, organizacje wydarzeń, aby każdy mógł cieszyć się korzyściami płynącymi z aktywności fizycznej.

Okręg 1,2,3,4,5 – Stąporków
• Poprawa dostępności usług medycznych
• Budowa miejsc parkingowych
• Zagospodarowanie terenów zielonych
• Remont Ogródka Jordanowskiego
• Oświetlenie Zalewu Miła
• Remont obiektów sportowych przy MGOKIS
• Oświetlenie drogi w kierunku cmentarza
• Rewitalizacja i zagospodarowanie Zalewu ZUK

REKLAMA

Okręg 6 – Lelitków, Niekłań Wielki
• Uruchomienie Ośrodka Zdrowia w Niekłaniu Wielkim
• Poprawa bezpieczeństwa przy drogach i budowa nowych chodników
• Tworzenie i uporządkowanie rowów melioracyjnych
• Odrestaurowanie zabytkowego budynku w Niekłaniu Wielkim
• Uzupełnienie brakującego oświetlenia ulicznego w Lelitkowie

Okręg 7 – Nadziejów, Wąglów, Niekłań Mały
• Uruchomienie Ośrodka Zdrowia w Niekłaniu Wielkim
• Oświetlenie zbiornika wodnego w Niekłaniu Wielkim
• Budowa rowów melioracyjnych w Nadziejowie
• Odnowienie placu zabaw w Wąglowie
• Budowa chodnika dla pieszych na trasie Wąglów-Niekłań
• Budowa nowych przejść dla pieszych Wąglów-Niekłań
• Uzupełnienie brakującego oświetlenia ul. Hubala Niekłań Mały

Okręg 8 – Grzybów, Piasek, Kozia Wola, Smarków
• Utwardzenie placu przy świetlicy i remizie w Koziej Woli
• Pozyskanie miejsca i budowa świetlicy wiejskiej w Grzybowie
• Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Piasek
• Współpraca z powiatem przy dokończeniu modernizacji drogi powiatowej Smarków w stronę Piasku
• Uzupełnienie brakującego oświetlenia w Koziej Woli
• Oświetlenie placu wokół świetlicy w Smarkowie

Okręg 9 – Błotnica, Czarna, Czarniecka Góra, Janów
• Pozyskanie działki i budowa parkingu przy cmentarzu w Czarnej
• Oświetlenie zalewu w Janowie i Czarnej
• Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnieckiej Górze

Okręg 10 – Adamek, Komorów, Kamienna Wola, Modrzewina
• Wykonanie oświetlenie przy świetlicy wiejskiej w Komorowie
• Budowa świetlicy wiejskiej w Kamiennej Woli
• Wprowadzanie dodatkowego dnia przyjęć lekarza w Ośrodku Zdrowia w Krasnej

Okręg 11 – Bień, Gustawów, Krasna, Luta
• Wprowadzenie dodatkowego dnia przyjęć lekarza w Ośrodku Zdrowia w Krasnej
• Budowa przepustów i rowów melioracyjnych w Bieniu
• Budowa placu zabaw w Gustawowie
• Budowa chodnika dla pieszych w Gustawowie
• Doposażenie istniejących placów zabaw w Bieniu i Krasnej
• Wykonanie oświetlenie przy drodze gminnej w Gustawowie i Lutej
• Budowa świetlicy wiejskiej w Lutej

Okręg 12 – Duraczów, Hucisko, Mokra
• Doprowadzenie do reaktywacji OSP Mokra
• Budowa placu zabaw, oświetlenia i renowacja altany w Duraczowie
• Udrożnienie rowów melioracyjnych w Mokrej i Duraczowie
• Budowa boiska wielofunkcyjnego w Hucisku

Okręg 13 – Gosań, Pardołów, Świerczów, Włochów
• Budowa chodnika dla pieszych w Świerczowie
• Budowa placu zabaw w Gosaniu
• Budowa świetlicy wiejskiej w Pardołowie
• Odrestaurowanie i ogrodzenie altany we Włochowie

Okręg 14 – Błaszków, Odrowąż, Wólka Plebańska
• Współpraca z powiatem przy dokończeniu modernizacji drogi powiatowej Odrowąż-Samsonów do granicy z powiatem skarżyskim
• Przebudowa budynku usługowego do obsługi ruchu turystycznego na rynku w Odrowążu
• Rozbudowa infrastruktury technicznej dla mieszkalnictwa jednorodzinnego w Błaszkowie
• Współpraca z powiatem przy budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Wólka Plebańska
• Organizacja zajęć dla dzieci, młodzieży i seniorów w świetlicach wiejskich pozwalających kreatywnie, bezpiecznie i twórczo spędzić wolny czas, a także pomoc w obszarze edukacji i zwiększenie aktywności fizycznej i intelektualnej

Okręg 15 – Boków, Furmanów, Wielka Wieś, Wólka Zychowa
• Uruchomienie Ośrodka Zdrowia w Niekłaniu Wielkim
• Budowa świetlicy wiejskiej w Wólce Zychowiej
• Rozbudowa świetlicy w Wielkiej Wsi
• Uzupełnieni oświetlenia ulicznego we wszystkich miejscowościach
• Budowa dróg gminnych w Wielkiej Wsi i Wólce Zychowej

KANDYDACI NA RADNYCH Z KWW TOMASZ KURCBART:

Materiał wyborczy KWW Tomasz Kurcbart

REKLAMA

Dodaj komentarz