REKLAMA

’Leśniczanka’ w Sielpi do wydzierżawienia. Przetarg

LIKWIDATOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M. KOŃSKIESP. Z O.O. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W KOŃSKICH UL. KPT. STOIŃSKIEGO 3, 26-200 KOŃSKIE Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem restauracji ,,Leśniczanka’’ o pow. 396 m 2, położonej przy ul. Plażowej nr 20, w miejscowości Sielpia Wielka, gmina Końskie powiat konecki, woj. Świętokrzyskie położonej na działce gruntu oznaczonej nr geodezyjnymi 73/5, 73/49, obręb 0037 dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1K/00052944/4 oraz KI1K/00025477/1.

REKLAMA

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy przedmiotowej nieruchomości stanowi kwotę w wysokości 36.900,00 brutto. Czynsz dzierżawny może być waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wadium wynosi 3.690,00 (trzy tysiące) które należy wnieść najpóźniej do dnia 28.01.2020 roku na konto OSIR : 40 8494 0003 2001 0038 1604 0001,
Warunkiem udziału w przetargu jest:
– wpłata wadium w terminie do 28.01.2020r. w wysokości: 3.690,00 zł. na konto: 40 8494 0003 2001 0038 1604 0001, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na podane konto.
– wadium winno być wniesione walucie polskiej (PLN)
Oferty składa się w zaklejonej kopercie z napisem: Oferta przetargowa na 10 letnią dzierżawę nieruchomość zabudowanej budynkiem Restauracji ,,Leśniczanka’’ o pow. 396 m 2 przy ul. Plażowej nr 20 w Sielpi, działka o nr ewidencyjnym 73/5, 73/49
Oferty należy składać na piśmie bezpośrednio w siedzibie likwidatora tj. ul. Kapitana Stoińskiego 3, 26-200 Końskie, lub drogą pocztową na wskazany adres. Oferta powinna być zapakowana w dwie koperty: zewnętrzną z adresem i wewnętrzną z napisem jak w pkt 6.
Ostateczny termin składania ofert to 29 stycznia 2020 godz. 12:00
Oferent może złożyć tylko 1 ofertę która jest ważna do 29 stycznia 2020 r.
Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2020 roku godz.14:00
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://umkonskie.bipgmina.pl, oraz www.zosir.pl, pozostałych informacji udziela LIKWIDATOR pod nr. tel. 600 498 786.

REKLAMA

/ogłoszenie płatne/

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *