REKLAMA

Nadwyżka operacyjna. Wspólnota sprawdziła kondycję finansową samorządów

Czasopismo Wspólnota sprawdziło kondycję finansową samorządów w jednym ze swoich nowszych rankingów „nadwyżka operacyjna 2020–2022”. Gmina Fałków z powiatu koneckiego okazała się  najlepsza w województwie świętokrzyskim wśród gmin wiejskich, a jak wypadły nasze pozostałe samorządy? 

REKLAMA

Wartość nadwyżki operacyjnej to jeden z najważniej szych wskaźników obrazujących sytuację finansową jednostki samo rządowej. Decyduje o możliwościach rozwojowych, o tym, ile środków możemy przeznaczyć na nowe przedsięwzięcia (najczęściej na inwestycje, choć może się zdarzyć, że zdecydujemy się na rozwój projektów wymagających głównie nowych wydatków bieżących) po zaspokojeniu bieżących potrzeb wydatkowych. W dużym stopniu wartość tego wskaźnika wynika z obiektywnych warunków, w których funkcjonują władze samorządowe.

REKLAMA

Autorami rankingu są prof. Paweł Swianiewicz oraz dr Julita Łukomska.

Jak wypadły nasze samorządy?

W kategorii powiatów nasz powiat konecki zajął 143 miejsce na 314 badanych podmiotów z nadwyżką operacyjną 97,13 zł na osobę.

W kategorii miast powiatowych miasto Końskie uplasowało się na 219 pozycji na 267 podmiotów z nadwyżką wynoszącą 148,04 zł.

Kategoria Miasteczka: 

Stąporków: 235 miejsce na 631 miasteczek, nadwyżka wynosi 469,01 zł per capita.

Radoszyce: 378 miejsce na 631 miasteczek, nadwyżka w wysokości 333,56 zł per capita.

Kategoria Gminy Wiejskie: 

Fałków: 66 miejsce na 1513 podmiotów (1 miejsce w województwie świętokrzyskim!), nadwyżka Fałkowa wynosi 1123,41 zł na głowę. 

Gowarczów: 333 miejsce na 1513 podmiotów, nadwyżka w wysokości 720,84 zł.

Smyków: 1359 miejsce (!) na 1513 podmiotów, nadwyżka w tym wypadku wynosi 202,82 zł per capita.

Ruda Maleniecka: 1195 miejsce na 1513  podmiotów, nadwyżka 300,95 zł.

Słupia Konecka: 756 miejsce na 1513 podmiotów, nadwyżka wynosi 497,74 zł per capita.

REKLAMA

Dodaj komentarz