REKLAMA

O dzieciach na Dzień Dziecka. Statystyki dotyczące najmłodszych w powiecie koneckim

Według danych z ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego udostępnianych przez GUS, w powiecie koneckim mieszkało 10132 dzieci do 14 roku życia włącznie: 5202 chłopców oraz 4930 dziewczynek. Społeczność najmłodszych mieszkańców jest zróżnicowana i wciąż nie taka mała jak mogłoby się wydawać, co stawia przed powiatem i naszymi gminami wyzwania związane z polityką prorodzinną oraz edukacyjną. Jak wyglądają konkretne statystyki, które warto przypomnieć z okazji Dnia Dziecka 2024?

REKLAMA

Demografia dzieci w powiecie koneckim

REKLAMA

Ostatnie dane dotyczące urodzeń w województwie świętokrzyskim w Banku Danych Lokalnych GUS zostały opublikowane w lipcu 2023 roku. Według nich rok wcześniej urodziło się 8157 dzieci: 4114 chłopców i 4043 dziewczynek. Jak ma się ta liczba do danych z przeprowadzanego rok wcześniej spisu powszechnego? W samym powiecie koneckim było wówczas 10132 dzieci do 14 roku życia włącznie: 5202 chłopców oraz 4930 dziewczynek.

Dane dla poszczególnych grup wiekowych wyglądają następująco:

Źródło: BDL GUS

Co ciekawe, 2497 rodzin korzysta w naszym powiecie z programu Karta Dużej Rodziny. To oferta przeznaczona dla rodzin wielodzietnych, zapewniająca różnorodne zniżki i ulgi, które pomagają w codziennym funkcjonowaniu i wspierają budżety domowe.

Infrastruktura opieki nad dziećmi w powiecie koneckim

Instytucje w powiecie koneckim oferują różnorodne formy opieki nad dziećmi, co jest szczególnie ważne dla rodziców pracujących oraz tych, którzy chcą zapewnić swoim pociechom najlepsze warunki do rozwoju. Na terenie powiatu znajdują się tylko 3 publiczne żłobki i kluby dziecięce, które oferują łącznie 59 miejsc dla dzieci.

Ze względu na brak miejsc w żłobkach lub chęć zapewnienia dziecku opieki w domu, wielu rodziców decyduje się na zatrudnienie niani. Liczby osób zajmujących się zawodowo opieką nad dziećmi są jednak trudne do oszacowania. Według danych z BDL GUS, bazujących na Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych ZUS, w 2022 roku w całym województwie świętokrzyskim miało być zaledwie 37 niań. Tymczasem w serwisie niania.pl znajduje się 549 opublikowanych ogłoszeń opiekunek poszukujących pracy w tym zawodzie, z czego 70 w samym powiecie koneckim.

Opieka przedszkolna i edukacja

Jeżeli chodzi o opiekę dla nieco starszych dzieci, w powiecie koneckim znajduje się 32 przedszkoli i punktów przedszkolnych. Edukację w szkołach podstawowych odbiera natomiast 5056 dzieci. Takich placówek mamy w naszym powiecie 34.

Dzieci w powiecie koneckim, stanowiące istotną część społeczności lokalnej, wymagają szczególnej uwagi w kontekście rozwoju infrastruktury edukacyjnej i opiekuńczej. Powinniśmy pamiętać o tym nie tylko z okazji Dnia Dziecka!

Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło: Burda Media Polska

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *