REKLAMA

Ocena 360 stopni – jakie korzyści przynosi dla pracowników i pracodawców?

Ocena pracownicza jest istotnym elementem zarządzania organizacją. Nie powinna być jednak wyłącznie narzędziem kontroli. Pełni wiele istotnych funkcji, m.in. informacyjną, motywacyjną, rozwojową i edukacyjną. Służy rozwojowi ocenianego pracownika, a pośrednio – przyczynia się do lepszego funkcjonowania całej organizacji. Obecnie największą popularnością cieszy się ocena 360 stopni. Na czym polega? Jakie korzyści może przynieść firmie i zatrudnionym w niej pracownikom? Podpowiadamy!

REKLAMA

Na czym polega ocena 360 stopni?

Ocena 360 stopni jest uznawana za najbardziej obiektywną. Pozwala w kompleksowy sposób ocenić pracownika i jego wkład w rozwój firmy. W tym modelu bierze się pod uwagę opinię:

REKLAMA
  • pracodawcy;
  • bezpośredniego przełożonego (np. menedżera działu czy team leadera);
  • współpracowników (w tym także podwładnych, jeśli osoba oceniana zarządza zespołem);
  • pracownika podlegającego ocenie;
  • osób spoza firmy (np. kontrahentów, którzy na co dzień współpracują z osobą ocenianą).

Dopiero biorąc pod uwagę wiele głosów, można wystawić rzetelną ocenę, która pozwala spojrzeć na pracownika ze wszystkich stron.

Aby dokonać właściwej oceny umiejętności, należy wziąć pod uwagę kilka kryteriów (kwalifikacyjnych, behawioralnych, osobowościowych i efektywnościowych), a następnie wybrać odpowiednią metodę ewaluacyjną (najczęściej jest to karta oceny, za pomocą której ocenia się konkretne cechy zatrudnionego w skali od 1 do 5). Obecnie, mając na uwadze bezpieczeństwo danych, najczęściej korzysta się z rozwiązań internetowych. Dzięki temu opinię o pracowniku można wystawić w dowolnym momencie z dowolnego miejsca na świecie. To szczególnie istotne w przypadku osób, które na co dzień pracują w trybie zdalnym.

Przy wystawianiu ocen osobom zatrudnionym warto pamiętać o regularności. Dzięki temu można zobaczyć, czy pracownik podąża wytyczoną ścieżką kariery, a może po drodze napotkał na trudności, które uniemożliwiają mu awans? Najczęściej dokonuje się oceny rocznej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby oceniać postępy pracowników w modelu półrocznym lub kwartalnym. Wiele zależy od indywidualnych potrzeb zatrudnionych. Nie zaleca się jednak zbyt długich przerw. Ocena co dwa-trzy lata to zdecydowanie zbyt rzadko, zwłaszcza że w wielu branżach tyle obecnie wynosi średni czas pracy u jednego pracodawcy. Więcej na https://hrk.pl.

Ocena 360 stopni – korzyści dla pracowników i pracodawców

Pracownik, który jest regularnie oceniany, ma większą motywację do pracy. Wie, że jego zaangażowanie zostanie dostrzeżone i docenione. Jest bardziej świadomy swoich słabych i mocnych stron – wie, nad czym musi jeszcze popracować, żeby osiągnąć cel, jakim może być objęcie wyższego stanowiska. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, umożliwiających kompleksową ocenę, pracownik może być pewny, że opinia będzie obiektywna, a całościowa ocena nie będzie bazowała np. wyłącznie na opinii bezpośredniego przełożonego, z którym dany pracownik nie do końca dobrze się dogaduje.

Więcej na: https://hrk.pl/pl/dla-klienta/ocena-i-rozwoj/ocena-360-stopni.

artykuł sponsorowany

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *