REKLAMA

Podsumowali rok podczas narady kierownictwa świętokrzyskiej Policji [zdjęcia]

W czwartek w Sielpi Wielkiej rozpoczęła się narada roczna kierownictwa świętokrzyskiej Policji. Podczas odprawy podsumowano roczną pracę garnizonu.

REKLAMA

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Grzegorz Napiórkowski omówił stan bezpieczeństwa i efekty policyjnych działań. W naradzie uczestniczyli także: wojewoda świętokrzyski Józef Bryk, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, prokurator okręgowy Dariusz Dryjas, świętokrzyski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Krzysztof Ciosek oraz burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański.

REKLAMA

Po rozpoczęciu narady głos zabrał pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Tomasz Jarosz, który omówił zagadnienia związane z pionem prewencji. W garnizonie świętokrzyskim służy ponad 3000 policjantów, ponad dwa tysiące stanowią funkcjonariusze pionu nadzorowanego przez inspektora Jarosza.

W 2023 roku każdego dnia do służby średnio kierowano 456 policjantów prewencji oraz 132 funkcjonariuszy drogówki. Codziennie przeprowadzali blisko 450 interwencji, ujawniając przy tym 590 wykroczeń, wykrywając 41 przestępstw i zatrzymując na gorącym uczynku ośmiu sprawców. W minionym roku policjanci zabezpieczyli m.in. 169 imprez masowych, 104 zgromadzenia publiczne i 150 przejazdów z kibicami.

Za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dokonano ponad 15 tysięcy zgłoszeń, których potwierdzalność przekracza 60 procent.

Policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną w ubiegłym roku przeprowadzili 7535 spotkań, w których uczestniczyło łącznie ponad 200 tysięcy osób. Podczas działań poruszano tematy związane m. in. z bezpieczeństwem w każdej grupie wiekowej, zagrożeniami w internecie i i uzależnieniami.

Na świętokrzyskich drogach doszło do 669 wypadków, w których rannych zostało 787 osób. W zdarzeniach drogowych życie straciło 85 osób. Podczas narady omówiono plany i strategie mające na celu poprawę bezpieczeństwa w tym zakresie.

Policjanci oddziału prewencji rotacyjnie pełnili służbę przy wschodniej granicy. W ciągu roku 807 funkcjonariuszy uczestniczyło w 95 wyjazdach.

Działania pionu kryminalnego podsumował zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Andrzej Patrzałek.  W 2023 roku na terenie województwa świętokrzyskiego odnotowano blisko dwadzieścia tysięcy przestępstw. Ich wykrywalność przekroczyła 75 procent. Policjanci zwalczający przestępczość narkotykową zabezpieczyli ponad 125 kilogramów nielegalnych substancji.

Pion logistyki omówiła zastępczyni komendanta wojewódzkiego w Kielcach insp. dr Agata Malasińska-Nagórny. Liczne remonty i inwestycje stanowiły duży obszar działalności komendy, na te cele przeznaczono blisko 14 milionów złotych. Wśród najważniejszych wymieniono sfinalizowanie budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Sędziszowie, kolejne etapy związane z budową siedziby Zarządu w Kielcach CBZC, podpisanie umów na budowy posterunków w Wiślicy i Bogorii oraz komisariatu w Małogoszczy, a także liczne zadania remontowe.

Miniony rok to także zakupy sprzętu – zarówno tego podstawowego, wykorzystywanego w codziennej służbie, jak i wyposażenia laboratorium, łączności i informatyki oraz dronów. Flota garnizonu wzbogaciła się o 36 pojazdów, niektóre zakupy współfinansowano ze środków samorządów oraz WFOŚiGW.

Policjanci uczestniczyli w programach prozdrowotnych i edukacyjnych. Wystarczy wskazać na Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego SIŁA W RÓWNOWADZE, gdzie policjanci mogli zadbać o własne zdrowie – odpowiednie nawyki, badania, szkolenia. W Projekcie CYBERBANK 3.0, opracowywano wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa z instytucjami bankowymi.

Zdjęcia (arch. KWP Kielce):

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *