REKLAMA

Polski Ład. Gmina Radoszyce liczy na wielki rozwój

Dla władz Radoszyc zwiększanie jakości i podnoszenie komfortu życia mieszkańców stanowi istotny punkt na liście zadań do wykonania. Działania samorządu prowadzone są między innymi dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym. Choć w gminie zrealizowano już wiele czołowych inwestycji, to nikt nie spoczywa tu na laurach i niebawem rozpoczną się kolejne. Wnioski złożone przez gminę Radoszyce w ramach Rządowego Programu Polski Ład, opiewają na ponad 45 mln złotych – właśnie tyle potrzeba, by plan zmienić w rzeczywistość. Przyglądamy się co radoszycki samorząd chce zrealizować w ramach rządowego programu. 

REKLAMA

Jednym z pierwszych, a zarazem największym przedsięwzięciem, oczekiwanym zarówno przez władze, jak i mieszkańców gminy, jest budowa magistrali wodociągowej wraz ze zbiornikami na wodę o pojemności 900m3, budowa 200 przydomowych oczyszczalni oraz sieci kanalizacji sanitarnej w kolejnych sześciu miejscowościach (Plennej, Wilczkowicach, Podlesiu, Grodzisku, Momocisze i w Radoszycach, przy ulicy Koneckiej). Celem jest zapewnienie bezpiecznych i bezawaryjnych dostaw wody pitnej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania człowieka, na każdym szczeblu jego działalności. Nie sposób pominąć także kwestii bezpieczeństwa. By uchronić mieszkańców od pożarów, wypadków i innych kataklizmów, dzięki rządowemu wsparciu, rozbudowana i unowocześniona ma zostać remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczkowicach, należąca do KSRG.

REKLAMA

Gmina Radoszyce inwestuje również w sport i fizyczny rozwój młodzieży. W ostatnim czasie, w mieście i gminie odbyło się wiele turniejów i gier sportowych. Jednak to nie wszystko. Wsłuchując się w głosy nauczycieli, uczniów oraz wszystkich mieszkańców, w gminie konieczne są działania ułatwiające dostęp do infrastruktury sportowej dzieci i młodzieży, zmierzające do wzmocnienia ich sprawności. Dlatego we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, znalazła się budowa sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w Wilczkowicach i Górnikach. Obecnie, lekcje z wychowania fizycznego, prowadzone są tam w salach zastępczych, nieprzystosowanych do tego typu zajęć. Co prawda, uczniowie tych placówek mogą korzystać z boisk wielofunkcyjnych, powstałych obok szkół, jednak wyłącznie w okresie letnim. Dodatkowe utrudnienie stanowi zwiększająca się z roku na rok liczba uczniów, a co za tym idzie ciasnota i mały komfort pracy. Rozbudowa obiektów jest zatem konieczna i na pewno przyczyni się do poprawy jakości życia, a także zaspokoi potrzeby zarówno starszych, jak i młodszych mieszkańców gminy. W tym celu, uczniowie z Wilczkowic wraz z dyrektorem i nauczycielami, przygotowali krótki filmik, wysłany do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w którym opisują zaistniałą sytuację.

Ważną inwestycją, wymagającą rządowego wsparcia finansowego, jest termomodernizacja placówek oświatowych w Kapałowie i Kłucku, mająca na celu dodatkowe ocieplenie, a tym samym poprawę warunków bytowych młodzieży i pracowników instytucji.

Radoszyce to również turystyka i rekreacja. Malownicza miejscowość położona jest na północno-wschodnich krańcach Gór Świętokrzyskich, w otoczeniu licznych wzniesień i rzek. Na jednej z nich, Plebance, powstał zalew,,Antoniów’’, który niezależnie od pory roku, cieszy się dużym zainteresowaniem tubylców i przyjezdnych. Zbiornik wciąż pięknieje, zyskując coraz nowsze elementy potrzebnej infrastruktury. Dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład ma pomóc w zagospodarowaniu obszaru wokół akwenu, utwardzeniu go i uzbrojeniu w przyłącze wodno-kanalizacyjne, a w przyszłości nawet utworzeniu geotermii. Działki w tym miejscu są atrakcyjne dla inwestorów, dlatego niewykluczone iż powstaną tam obiekty przemysłowe, gastronomiczne i hotelarskie. Obecnie trwa doświetlanie zalewu. Energooszczędne lampy staną na odcinku od parkingu, przez ciąg pieszo-rowerowy, aż do drugiej plaży. Należy również zaznaczyć, iż w związku z licznymi sugestiami mieszkańców, w ramach Staropolskiego Związku Miast i Gmin, złożono wniosek obejmujący wymianę istniejącego oświetlenia na energooszczędne na terenie całej gminy Radoszyce, a także kompleksową jego dobudowę w tzw. ciemnych strefach.

Spore zainteresowanie niewątpliwie budzi przedsięwzięcie planowane obok tysiącletniej świątyni. Nowy blask zyska plac przed kościołem pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radoszycach. We współpracy z proboszczem parafii, księdzem Markiem Bartosińskim, burmistrz Michał Pękala zdecydował o utworzeniu miejsca, które bezpośrednio nawiązywałoby do historii miasta i władców, którzy dawniej je odwiedzali. Czołową postacią ma być król Kazimierz Wielki, który w XIV. wieku nadał Radoszycom prawa miejskie. Rzeźba tegoż monarchy, obok sześciu innych dynastów, którzy nadali miastu przywileje, stanie na kościelnym placu w otoczeniu makiety radoszyckiego zamku z fosą i teatrem światła, niegdyś znajdującymi się w mieście. Prace wykona pochodzący z Radoszyc, uznany w kraju i na świecie rzeźbiarz, Michał Pronobis. Wszystko ma stanowić edukacyjną ścieżkę historyczną. Wymienione inwestycje wpłyną zatem nie tylko na promocję miasta, ale przede wszystkim na poprawę jakości życia mieszkańców.

Czy te wszystkie cele uda się zrealizować? Wszystko zależy od rozstrzygnięć rządowego konkursu. Przypomnijmy, że samorządy mogły swoje oferty składać do Programu Inwestycji Strategicznych w ramach „Polskiego Ładu” do 15 sierpnia. W najbliższych dniach powinniśmy poznać wyniki tego naboru.

Foto i info: radoszyce.pl

REKLAMA

One thought on “Polski Ład. Gmina Radoszyce liczy na wielki rozwój

  1. Ania pisze:

    Brawo. TUBYLCÓW zgadzam się Ci ludzie to nikt inny tylko dzikusy.

Skomentuj Ania Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *