REKLAMA

Powiat konecki wyremontuje drogi w czterech gminach [zdjęcia]

Nowy rok przynosi kolejne planowane inwestycje na drogach zarządzanych przez powiat konecki. Aż cztery gminy zyskają odnowione jezdnie.

REKLAMA

fot. Powiat konecki

W gminie Słupia, w miejscowości Wólka, rozpocznie się realizacja projektu polegającego na wykonaniu nawierzchni drogowej, przebudowie skrzyżowania oraz utwardzeniu poboczy i odmuleniu rowów. Inwestycja będzie finansowana w 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, pozostałe 5% pokryje Powiat Konecki.

REKLAMA

W gminie Radoszyce trwają prace nad przebudową odcinków dróg powiatowych: Radoszyce – Grodzisko oraz Jakimowice – Ruda Pilczycka. Na tym drugim zakończono już układanie masy bitumicznej na długości około 400 metrów. Finansowanie przebudowy drogi nr 1436 T wynosi po 50% z budżetu powiatu koneckiego oraz Miasta i Gminy Radoszyce. Natomiast inwestycja na odcinku Radoszyce – Grodzisko zostanie sfinansowana w 95% z 8. edycji Polskiego Ładu, a pozostałe 5% zapewni powiat. Obecnie trwają zaawansowane prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

fot. Powiat konecki

Kolejną inwestycją drogową na terenie powiatu koneckiego jest przebudowa drogi nr 0469 T w Smykowie. Projekt finansowany jest w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a po 25% z budżetu powiatowego i gminy Smyków. Prace wykonawcze trwają na blisko 2-kilometrowym odcinku.

W gminie Stąporków zakończono przebudowę drogi nr 1470 T na odcinku Czarniecka Góra – Smarków – Paruchy, obejmującą około jednego kilometra. Na terenie miejscowości Piasek zainstalowano nową nawierzchnię bitumiczną oraz utwardzono pobocza. Finansowanie tej inwestycji po 50% zapewniły budżety powiatu koneckiego i gminy Stąporków.

Zdjęcia (powiat konecki):

REKLAMA

Dodaj komentarz