REKLAMA

Powiat z gminą Stąporków starają się o środki z 'Nowego Ładu’ [foto]

W środę 21 lipca burmistrz miasta i gminy Stąporków Dorota Łukomska spotkała się z włodarzami powiatu – starostą Grzegorzem Piecem i wicestarostą Wiesławem Skowronem. Spotkanie miało na celu omówienie inwestycji, na które powiat wraz z gminą będą starać się o dofinansowanie z programu „Nowy Ład”. W pierwszym naborze prawdopodobnie wniosek dotyczyć będzie drogi od ulicy 1-go Maja w Stąporkowie do Modrzewiny.

REKLAMA

„Starostwo Powiatowe złoży w tym miesiącu wniosek w ramach Polskiego Ładu na przebudowę drogi powiatowej: Stąporków ul. 1go Maja – Czarniecka Góra – Błotnica – Modrzewina w kierunku Przyłóg (koszt wstępny przebudowy – 30 mln zł). W kolejnym naborze Powiat złoży wniosek na ul. Szkolną w Niekłaniu. Dodatkowo do przebudowy drogi finansowanej przez Lasy Państwowe wybrano odcinek Janów – Czarna. Koszt – milion zł” – czytamy na oficjalnym fanpage’u gminy Stąporków.

REKLAMA

Dlaczego akurat te drogi zostały wytypowane do wniosków o dofinansowania? Na inwestycje w jakich jeszcze gminach władze powiatu będą planowały pozyskać dotacje? Rozmawialiśmy o tym z wicestarostą koneckim Wiesławem Skowronem.

„Do Nowego Ładu składamy trzy wnioski dotyczące całego powiatu. Stan dróg i cała infrastruktura w powiecie wymaga szybkich działań i my jako powiat musimy szukać pomocy w naborach zewnętrznych, prowadzonych przez rządowe programy. W tej chwili jeszcze jesteśmy w fazie analizy, jakieś nasze końcowe decyzje jeszcze nie zapadły, bo chcemy we wnioskach umieścić te drogi, które są w najgorszym stanie technicznym. Prawdopodobnie umieścimy we wniosku drogę Niekłań – Chlewiska na odcinku od Niekłania do Antoniowa, kolejna propozycja to gmina Smyków – droga w kierunku Grzymałkowa i Glinianego Lasu. Jeszcze jeden wniosek dotyczy Końskich, być może nawet obejmie gminę Gowarczów, ale nie ma jeszcze ostatecznej wersji tego wniosku” – informuje nas Wiesław Skowron.

Pierwszy nabór do programu „Nowy Ład” trwa do 30 lipca, a wyniki zostaną przedstawione w sierpniu. Wtedy okaże się, czy wniosek powiatu koneckiego zostanie zaakceptowany, a droga od ulicy 1-go Maja w Stąporkowie przez Czarniecką Górę, Błotnicę i Modrzewinę w kierunku Przyłóg zostanie wyremontowana przy rządowym wsparciu.

REKLAMA

One thought on “Powiat z gminą Stąporków starają się o środki z 'Nowego Ładu’ [foto]

Dodaj komentarz