REKLAMA

Radoszyce: Wnioski na inwestycje za ponad 40 milionów z Polskiego Ładu [wideo]

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z gminy Radoszyce zostaną złożone trzy wnioski na realizację wielu inwestycji o łącznej wartości niemal 45 milionów złotych. Poznaliśmy projekty, na które włodarze gminy będą chcieli pozyskać środki.

REKLAMA

Polski Ład zezwala samorządowcom na złożenie trzech wniosków – pierwszy dotyczy projektów bez granicy finansowej, drugi to inwestycje do 30 milionów złotych, a trzeci do 5 milionów zł. Zadania, które zostaną wybrane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymają dofinansowanie nawet do 95%. O pierwszym z wniosków, jaki złoży gmina Radoszyce opowiedział nam burmistrz Michał Pękala.

„Pierwszy projekt zakłada sprawy związane z turystyką, jak również kulturą naszego regionu. A że historia jest tutaj bardzo szeroka, jeśli chodzi o Radoszyce, to tę historię chcielibyśmy pokazać. Nawiązaliśmy współpracę z naszym księdzem dziekanem i w okolicy kościoła chcielibyśmy namacalnie tę historię Radoszyc przedstawić. Byłaby ona związana z królami, którzy odwiedzali naszą gminę, ale też nadawali nam pewne uprawnienia. Byłyby pewnie rzeźby tych królów, wyjaśnienia historyczne – co było zrealizowane w tym okresie czasu, ale chcemy też zrobić makietę naszego zamku, który w Radoszycach był. Makieta byłaby z fosą. Z tej fosy wylewałaby się woda zalewając pola granitowe, na których stałyby posągi naszych królów” – opowiada nam Michał Pękala.

REKLAMA

Wśród rzeźb królów znajdziemy między innymi podobizny Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły czy Kazimierza Jagiellończyka. To jednak tylko jeden z projektów, jakich realizację zakłada ten wniosek.

„Przy połączeniu tego wniosku, bo jest on kulturalno-turystyczny, rozbudowalibyśmy dom kultury – pierwszy etap rozbudowy był wewnętrzny, teraz chcielibyśmy go rozbudować. Chcemy też naszą remizę, świetlicę w Wilczkowicach ująć w tym projekcie, ponadto z tej branży turystycznej chcielibyśmy rozbudować nasz zalew – doświetlić go do końca, bo zaczęliśmy doświetlać do drugiej plaży, ale zabraknie nam finansów, żebyśmy doświetlenie całego zalewu zrobili. Chcemy skorzystać z tych pieniędzy, chcemy go doposażyć w sieci wodno-kanalizacyjne, jak również utwardzić parkingi” – przyznaje burmistrz Pękala.

Koszt wymienionych inwestycji turystyczno-kulturalnych to ponad 21 milionów złotych.

Drugi wniosek to projekt wodno-kanalizacyjny. Włodarze Radoszyc liczą na pozyskanie dotacji na skanalizowanie miejscowości Plenna, Podlesie, Momocicha, Wilczkowice oraz części Grodziska. Dodatkowo powstałoby aż dwieście przydomowych oczyszczalni ścieków, a studnia nr 4 zostałaby przyłączona do magistrali wodnej. Wszystkie te inwestycje opiewają na 18 milionów złotych.

Ostatni projekt, jaki chcą zrealizować włodarze gminy zakłada termomodernizację szkół podstawowych w Kłucku i w Kapałowie, a także modernizację sal gimnastycznych w Wilczkowicach i Górnikach, łącznie za niemal 5 milionów złotych.

Ponadto gmina Radoszyce wspólnie ze Staropolskim Związkiem Gmin i Miast będzie wnioskować o doświetlenie jezdni i wymianę dotychczasowych opraw oświetlenia drogowego na LED-owe.

O wynikach naboru do Polskiego Ładu i inwestycjach, jakie dzięki funduszowi zostaną zrealizowane będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *