REKLAMA

Ranking inwestycyjny: Najwięcej inwestycji w Smykowie, dobry wynik powiatu

Prestiżowe czasopismo „Wspólnota” opublikowało kolejny ze swoich rankigów. Tym razem mowa o rankingu wydatków inwestycyjnych w latach 2015-2017. Sprawdzamy jakie miejsca zajęły jednostki samorządu terytorialnego związane z naszym regionem. 

REKLAMA

 

REKLAMA

Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów opracowano za lata 2015-2017, ale porównuje się w nim jednostki także z ich wynikiem z poprzednich okresów. W rankingu brana jest pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (2015–2017). Wydatki te przeliczane są „na głowe”, czyli dzielone przez liczbę mieszkańców danej jednostki samorządowej.

W rankingu inwestycyjnym 2015-2017 bardzo wysoko znalazło się województwo świętokrzyskie. Nasze województwo zajęło 4 miejsce na 16 z wydatkami inwestycyjnymi per capita na poziomie 174,80 zł.

Dobry wynik zanotował także powiat konecki. Jednostka zarządzana przez Starostę Bogdana Sobonia uplasowała się na 88 pozycji na 267 miast powiatowych z wydatkami „na głowę” wynoszącymi 163,11 zł. Powiat Konecki awansował w rankignu ze 162 miejsca, które zajmował w latach 2014-2016.

Przyjrzyjmy się temu jak wypadły nasze miasta i gminy: 

Końskie – 144 pozycja na 267 miast powiatowych, awans ze 182 miejsca w latach 2014-2016, wydatki inwestycyjne per capita – 423,96 zł.

Stąporków – 385 pozycja na 590 „miast innych”, awans z 419 miejsca w latach 2014-2016, wydatki inwestycyjne per capita – 382,51 zł.

Radoszyce – 1222 miejsce na 1555 gmin wiejskich, spadek z 1205 pozycji w latach 2014-2016, wydatki inwestycyjne per capita – 322,41 zł.

Gowarczów – 1234 miejsce na 1555 gmin wiejskich, awans z 1265 pozycji w latach 2014-2016, wydatki inwestycyjne per capita – 316,22 zł.

Fałków – 726 miejsce na  1555 gmin wiejskich, spadek z 202 pozycji w latach 2014-2016, wydatki inwestycyjne per capita – 507, 57 zł.

Smyków – 213 miejsce na 1555 gmin wiejskich, awans z 246 miejsca w latach 2014-2016, wydatki inwestycyjne per capita – 824,77 zł.

Słupia Konecka – 489 miejsce na 1555 gmin wiejskich, awans z 596 pozycji w latach 2014-2016, wydatki inwestycyjne per capita -603,23 zł.

Ruda Maleniecka – 1069 miejsce na 1555 gmin wiejskich, awans z 1345 pozycji w latach 2014-2016, wydatki inwestycyjne per capita – 384,53 zł.

REKLAMA

One thought on “Ranking inwestycyjny: Najwięcej inwestycji w Smykowie, dobry wynik powiatu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *