REKLAMA

Raport o stanie polskiej oświaty

Podczas konwencji  Lewicy  „Przyjazna Szkoła”, która odbyła się w sobotę 27 sierpnia zaprezentowano „Raport o stanie polskiej oświaty”. Został on stworzony na podstawie odpowiedzi blisko 10 tysięcy uczniów z całej Polski.

REKLAMA

Przeciążenie materiałem, samopoczucie pogarszające się po lekcjach, łamanie praw uczniowskich, niewystarczająca wiedza przygotowująca do dorosłego życia, brak dobrego dojazdu do szkoły, pielęgniarka tylko jeden dzień w tygodniu, zbyt wczesne zajęcia. Właśnie tak wygląda obecnie polska szkoła. Z raportu wynika, że: 

REKLAMA
  • aż 92% młodych negatywnie ocenia działalność ministra Przemysława Czarnka;
  • jedynie 5% młodych osób chce HiTu;
  • u 87% osób szkoła była źródłem problemów emocjonalnych;
  • 72% nie dowiedziało się w szkole dostatecznie dużo o problemach ekologicznych i zmianach klimatu;
  • jedynie 9% osób nie zmierzyło się z łamaniem praw uczniowskich;
  • 96% stwierdza, że program nauczania jest przeładowany.

W raporcie Lewicy zaprezentowano zestaw postulatów oświatowych, które sprawdzają się w innych państwach oraz są rekomendowane przez specjalistów. Wśród nich znaleźć można wskazania o tym, że szkoła powinna być miejscem dla każdego ucznia, zapewniać wiedzę aktualną i w pełni zgodną z nauką. Natomiast nauczycielki i nauczyciele powinni zarabiać godnie i otrzymywać odpowiedni szacunek społeczny. Konkluzja z ich raportu jest jasna: polska szkoła wymaga natychmiastowych zmian.

Według Lewicy przyjazna szkoła to bezpieczny dom, a szkoła to nie tylko ławki, tablica i paprotki. Szkoła to przede wszystkim budowanie relacji i wspólne poznawanie świata. „Niestety polska szkolna rzeczywistość odbiega od tego jak chcielibyśmy widzieć świat wchodzenia w dorosłość. Lewica przedstawia kompleksowy pakiet zmian, które powinny dokonać się w polskiej szkole. Realizacja tych pomysłów raz na zawsze zmieni polską edukację. Uczący i uczący się do szkoły będą chodzić z przyjemnością i siedząc na lekcjach nie będą tracić czasu” – mówią autorzy postulatów.

PRZYJAZNA SZKOŁA LEWICY – postulaty:

Wolna Szkoła

– Wycofanie religii ze szkół
– Wycofanie HiT
– Zmniejszenie władzy kuratoriów

Edukacja przyszłości

– Edukacja ekologiczna i klimatyczna
– Edukacja cyfrowa i nauka programowania
– Edukacja ekonomiczna i pracownicza
– Czytnik e-booków dla każdego ucznia

Nowoczesna szkoła

– Lekcje od 9 do 14
– Edukacja praktyczna
– Edukacja o zdrowiu i seksualności
– Ciepły posiłek dla każdego ucznia

Przyjazna szkoła

– Szkoła wolna od przemocy
– Psycholog w każdej szkole
– Szkoła bez barier
– Bezpieczna droga do szkoły

Godna praca dla nauczycieli

– Zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli
– Powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową
– Wynagrodzenia z budżetu państwa
– Wolność pracy twórczej nauczycieli

„Edukacja powinna być praktyczna. Szkoła powinna wypuścić w dorosłość osobę, która odnajdzie się w życiu. Nie o to chodzi, by prymusi wygrywali teleturnieje wiedzy, ale by radzili sobie we współczesnym świecie. Trzeba przygotować młodych ludzi na ten świat. Wszyscy, niezależnie od tego, kim zostaną w dorosłym życiu, muszą umieć poruszać się w tym świecie. Myśleć krytycznie. Odróżniać wiedzę naukową od bzdur. W szkole XXI w. musimy postawić na profesjonalną i rzetelną wiedzę na temat edukacji seksualnej i edukacji zdrowotnej.  W Polsce 170 tys. dzieci cierpi z powodu niedożywienia. 120 tys. przychodzi do szkoły głodne. Nie da się zlikwidować jedną ustawą biedy. Ale można jedną ustawą zapewnić ciepły posiłek dla każdego dziecka. Bez wyjątku. Według danych NFZ w ciągu ostatnich pięciu lat liczba dzieci i młodzieży, które są leczone z powodu zaburzeń depresyjnych i zaburzeń nastroju wzrosła o ponad 100 procent. W 2017 roku takich osób było 12 tysięcy, w 2021 już 25 tysięcy.  Jako Lewica postulujemy, by w każdej szkole był psycholog. Opieka psychologiczna musi być dostępna. Psycholog powinien mieć również stały kontakt z uczniami podczas przerw i być otwarty na konfliktowe sytuacje. Podwyżki dla nauczycieli potrzebne są tu i teraz, natychmiast. Nie za rok, nie za dwa lata, ale już. I nie powinny być niższe niż przynajmniej 20 procent. Chcemy, żeby pensje nauczycieli przestały w końcu zależeć od widzimisię tego czy innego ministra z takiego czy innego rządu. Powiążemy wynagrodzenia nauczycieli ze średnimi pensjami w gospodarce. To mechanizm, dzięki któremu nauczyciele będą mogli planować swoją przyszłość, który da im stabilizację i w końcu przywróci należny prestiż tego zawodu”  – mówią działacze Lewicy. 

W załączeniu pełny Raport o stanie polskiej oświaty. Raport został przygotowany i opracowany przez stowarzyszenie Młoda Lewica.

Link do raportu: Raport | Młoda Lewica (mlodalewica.pl)

Ogłoszenie płatne

REKLAMA

Dodaj komentarz