REKLAMA

Rozwój Gminy naszym celem. Henryk Konieczny i KWW Samorząd Gminy Fałków – 2024 z apelem i prezentacją kandydatów

Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd Gminy Fałków-2024 to komitet wójta Henryka Koniecznego. Publikuje on na naszych łamach swój list do mieszkańców i przedstawia sylwetki wszystkich kandydatów na radnych.

REKLAMA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Fałków,
przed nami kolejne wybory samorządowe, okazja do kontynuacji wspólnej pracy nad rozwojem naszej Gminy. Chcielibyśmy podkreślić, że doświadczenie, które zdobyliśmy w poprzednich kadencjach, stanowi solidną podstawę dla dalszych inwestycji i rozwoju. Nasze osiągnięcia są widoczne, nadal mamy wiele ambitnych celów, których realizacja przyniesie korzyści dla każdego Mieszkańca.
Dotychczasowe doświadczenie w zarządzaniu Gminą pozwoliło nam na poznanie jej potrzeb i wyzwań. Znamy naszą społeczność i jesteśmy gotowi kontynuować pracę na rzecz jej rozwoju.
Podczas poprzednich kadencji skupiliśmy się na inwestycjach, które przynoszą realne korzyści dla Mieszkańców. Rozbudowaliśmy infrastrukturę drogową, oświetleniową, kanalizacyjną, zmodernizowaliśmy szkoły i placówki zdrowia, tabor autobusowy, wyposażyliśmy jednostki OSP, świetlice wiejskie, wspieraliśmy lokalnych przedsiębiorców oraz podjęliśmy wiele innych działań, które widzicie Państwo na co dzień. Dzięki bardzo dobrej współpracy z wieloma osobami, instytucjami i radnymi Rady Gminy mogliśmy skutecznie działać dla dobra naszych Mieszkańców.
Naszym celem jest kontynuacja rozpoczętych działań oraz dalszy rozwój Gminy Fałków. Planujemy kolejne inwestycje w infrastrukturę, edukację, ochronę środowiska oraz rozwój gospodarczy. Zamierzamy realizować projekty prospołeczne (np. świetlice środowiskowe, Kluby Seniora, zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży). Chcemy, aby Gmina Fałków była miejscem, w którym Mieszkańcy mają możliwość rozwoju oraz realizacji zawodowej i społecznej.
Jesteśmy gotowi kontynuować naszą pracę na rzecz dobra naszej społeczności. Kontynuacja rozwoju Gminy zależy również od naszych radnych. Stawiamy na ludzi, którzy są Mieszkańcami Gminy Fałków od wielu lat, tu się wychowali, znają Mieszkańców i każdy zakątek swoich okręgów wyborczych.
Doświadczenie, inwestycje i dalszy rozwój są kluczowymi elementami naszej strategii na kolejną kadencję. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej i czynić naszą Małą Ojczyznę lepszym miejscem do życia dla nas wszystkich.
Prosimy o Wasze wsparcie i zaufanie w nadchodzących wyborach, abyśmy mogli razem kontynuować wspólną misję rozwoju Gminy Fałków.
Z wyrazami szacunku
KWW Samorząd Gminy Fałków – 2024

REKLAMA

 

Poznajcie kandydatów do Rady Gminy w Fałkowie z Komitetu Wyborczego Wyborców Samorząd Gminy Fałków-2024: 

Materiał wyborczy Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd Gminy Fałków-2024

REKLAMA

Dodaj komentarz