REKLAMA

Skarga na prace przy ulicy Zielonej w Końskich? Naczelnik wydziału dróg odpowiada na zarzuty [zdjęcia]

Dostaliśmy informację od czytelnika naszego portalu o nieprawidłowym przebiegu przebudowy ulicy Zielonej. Skarżył się on na brak postępu w pracach, brak oznakowania, złą nawierzchnię oraz znikome zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych. Wiadomość od czytelnika skonfrontowaliśmy z Karolem Urbanem, Naczelnikiem Wydziału Dróg Gminy Końskie, który odpowiedział na zarzuty.

REKLAMA

„Chciałbym prosić o zainteresowanie się nowo budowanym rondem przy ul. Zielonej w Końskich. Od dłuższego czasu nic tam się nie dzieje, a przejazd jest coraz bardziej utrudniony przez fatalną nawierzchnie. Brak jest oznakowania o robotach drogowych. Studzienki są słabo zabezpieczone” – pisze do nas czytelnik tkn24.pl.

REKLAMA

Wiadomość od czytelnika przytoczyliśmy Karolowi Urbanowi, który przedstawił nam stan faktyczny przeprowadzanych prac –„Roboty są prowadzone cały czas, obecnie trwają prace przy gazie, co jest dość skomplikowane. By skontrolować wykonanie każdego elementu prac przyjeżdżają inspektorzy z Sandomierza. Przy samym rondzie nie było jeszcze nic robione,  jednak przy całej ulicy – głównie od strony ul. Odludnej – prace trwają. Co do oznakowania – postawione jest oznakowanie pionowe, zatwierdzone zgodnie z projektem organizacji ruchu. W tamtym tygodniu otrzymaliśmy informację odnośnie złego stanu nawierzchni, więc skontaktowaliśmy się z kierownikiem budowy. W ciągu następnych 6 godzin nawierzchnia została przywrócona do normy. Chwilowy ubytek powstał w skutek deszczu” – Karol Urban.

Należy nadmienić, że prace przy ul. Zielonej mają być zakończone do 7 października, jednak tempo robót wskazuje na ich dużo szybsze zakończenie.

Zdjęcia:

REKLAMA

Dodaj komentarz