REKLAMA

Skrót 58. Sesji Rady Miejskiej w Radoszycach [zdjęcia]

W czwartek 29 września odbyła się  58. Sesja Rady Miejskiej w Radoszycach. Na miejsce zmarłego radnego Mariana Jankowskiego pojawił się wybrany w wyborach uzupełniających, Damian Rozmus. Omówiono sprawę zatrudnienia lekarza ginekologa w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radoszycach, remontu ulic Koneckiej i drogi od ulicy Częstochowskiej do Wilczkowic, budowy ścieżki pieszo-rowerowej do Zalewu Antoniów, a także napraw w sołectwach. Nagranie z całego spotkania można obejrzeć tutaj.

REKLAMA

Zapis internetowy 58. Sesji Rady Gminy Radoszyce, jaka miała miejsce 29 września 2022 roku

W spotkaniu uczestniczyło 14 z 15 radnych, władze Miasta i Gminy Radoszyce, członek Zarządu Starostwa Powiatowego, Jarosław Staciwa, i wójtowie poszczególnych sołectw. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej, Robert Nowak, który zastąpił na stanowisku zmarłego poprzednika, Mariana Jankowskiego.

REKLAMA

Wyniki głosowania były jawne.

Jednogłośnie zatwierdzono Protokoły  z poprzednich sesji, Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Nowak zaproponował zmianę terminu ustalania składu Rady  i włączenie tego obrządku w temat posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej oraz zniesienie pkt. 9 Zmiany osobowe w Komisjach stałych, co większością głosów zostało zaakceptowane.

Jako pierwszy w obradach zabrał głos Damian Rozmus, opowiadając się w sprawach organizacyjnych posiedzeń za porządkiem i przejrzystością obrad, które powinny być podane do wiadomości publicznej na minimum 5 dni przed terminem ich przebiegu,  zaś sołtysi powinni być poinformowani na 7 dni przed. Publikacja ukazała się na trzy dni wcześniej, na co sołtysi się żalili. Przewodniczący Rady zapowiedział zmiany. Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Radoszyce Michał Pękala, który usprawiedliwiał to obsługą informatyczną.

Głosowanie za Wiceprzewodniczącym Rady Miasta odbywało się za pomocą przycisku i było jawne

Po formalnościach związanych z zatwierdzeniem Wiceprzewodniczącego Rady Leszka Myszkowskiego, i komisji skrótacyjnej do liczenia głosów, streszczenie sprawozdania finansowego z okresu od 30.06 do 30.09. 2022 r. wydatków Urzędu Miasta i Gminy Radoszyce przedstawił Burmistrz Michał Pękala, który odsyła zainteresowanych po szczegóły do dokumentu papierowego z 22 zarządzeń,, m.in. w sprawie inwestycji lokalnych stanowiących własność gminy przeznaczonych pod dzierżawę, konsultacji społecznych w sprawie rozwoju planów lokalnych i zmian w budżecie.  Włodarz przedstawił też sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami.

  • w Rudzie Malenieckiej przebywał w sprawach ponadlokalnych,
  • z dyrektor NFZ w Kielcach spotkał się w sprawie otworzenia zamkniętej od kilku lat poradni ginekologicznej w Radoszycach,
  • w zarządzie województwa o przebudowie dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Radoszyce,
  • w Zarządzie Lasów Państwowych w  Radomiu w celu dofinansowania remontu dróg leśnych w gminie,
  • z wykonawcami inwestycji w Gminie Radoszyce i przedstawicielami sołectw, w związku z ,,zamykaniem” Funduszu Sołeckiego na rok 2023,
  • z proboszczem Parafii Radoszyce, w związku z akceptacją projektu Alei Królów,
  • z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie ścieków komunalnych w aglomeracjach miejskich,
  • pozyskał dofinansowanie na sieć kanalizacji miejskiej w wysokości 2 958 00 zł  z 3 676 000 zł wszystkich wydatków,
  • zorganizował liczne wakacyjne imprezy weekendowe,
  • burmistrz poinformował, że w październiku  rozpocznie się budowa dwóch hal sportowych: w Wilczkowicach i Górnikach, także z dofinansowaniem.

Sprawozdanie jest w całości do wglądu w biurze Rady. Budżet za pierwsze półrocze 2022 roku został zaaprobowany.

Na sesji Rady Miasta Radoszyce był obecny jako przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Końskich członek Zarządu, Jarosław Staciwa. Potem miała miejsce dyskusja dotycząca poradni ginekologicznej między burmistrzem Pękalą, a radnymi Rozmusem i Nowakiem. Jej całość możecie obejrzeć w materiale wideo, do którego linkujemy.

W dalszej części sesji Rada Miejska zaakceptowała wszystkie omówione uchwały, a także uchwałę Staropolskiego Związku Gmin i Miast, ustalająca Roberta Nowaka jako dodatkowego swego przedstawiciela w Końskich.

Interpelacje i zapytania radnych wszystkie szczegółowo odsłuchać można tutaj.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *